Muzika

KONCERTAI

gegužės 23-birželio 1

Lietuvos nacionalinė filharmonija

25 d. 18 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje - ciklas "Mozartas ir Salieri". Kamerinis ansamblis "Musica humana", Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", solistai A. Širvinskaitė (sopranas), J. Prakelytė (mecosopranas), A. Rubežius (tenoras), I. Misiūra-Tumanovas (bosas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus)

28 d. 19.30 Druskininkuose, sanatorijoje "Lietuva", 29 d. 17.30 Kauno KTU Auloje - Valstybinis Vilniaus kvartetas, V. Gelgotas (fleita). Programoje W.A. Mozarto, A.J. Rombergo, F. Rieso, F. Schuberto, E. Schulhoffo kūriniai

Vilniaus Kongresų rūmai

24 d. 19 val. - R. Leoncavallo opera "Pajacai". Solistai B. Maisuradzė (tenoras), J. Mabardi (sopranas), S. Iziumovas (baritonas), Kauno valstybinis choras (vad. - P. Bingelis). Dir. - G. Rinkevičius

Muzikų rėmimo fondas

Festivalis "Sugrįžimai 2003"

26 d. 19 val. Ukmergės muzikos mokykloje - K. Uinskas (fortepijonas, JAV)

Šv. Jonų bažnyčia

25 d. 19 val. - Euroradijo koncertas "Šv. Kazimieras - Lietuvos ir Lenkijos globėjas". Atlikėjai choras "Jauna muzika", LRT orkestro trombonų trio, R. Marcinkutė-Lessieur (vargonai), A. Liutkutė (sopranas), E. Bagdonaitė (sopranas), N. Petročenko (sopranas), S. Jegersas (kontratenoras), A. Janutas (tenoras), Jungtinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos senosios muzikos ansamblis. Dir. - V. Augustinas. Programoje J. Naujalio, A. Scarlatti kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

25 d. 13 val. - Šv. Bernardinų bažnyčios choras "Langas" (meno vad. ir dir. - R. Kraucevičiūtė)

Lietuvos muzikos akademija

30 d. 18 val. - Liaudies instrumentų ir akordeono katedros dėstytojai LMA 70-mečiui

Vilniaus rotušė

28 d. 18 val. - kamerinės muzikos vakaras. Dalyvauja A. Strimaitis (smuikas), E. Strimaitienė (fortepijonas), styginių kvartetas "Chordos" - I. Sipaitytė (smuikas), E. Jurašūnaitė (smuikas), R. Bliškevičius (altas), M. Bačkus (violončelė). Programoje A. Schnittke`s, B. Bartoko, E. Chaussono kūriniai

Meno ir kultūros centras "Stiklo karoliukai"

24 d. 14 val. - mokinių instrumentinio ansamblio "Skercino" koncertas

Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia

25 d. 16 val. - vargonininkas L. Digrys ir Kauno styginių kvartetas - K. Beinarytė (smuikas), D. Terminaitė (smuikas), L. Blažytė (altas), S. Bartulis (violončelė). Programoje G.F. Händelio, J.S. Bacho, F. Schuberto kūriniai

"Druskomanija 2003"

23 d. 19 val. festivalio klube - elektroninė muzika

24 d. 12 val. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje - Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

24 d. 15 val. Senamiesčio mokyklos stadione - futbolo arba krepšinio rungtynės

24 d. 18 val. M.K. Čiurlionio namelyje - J.K. Kwetzinsky (fortepijonas, Norvegija)

25 d. 11.45 - plaukimas šilumlaiviu į Liškiavą; 13 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje - kamerinė muzika

Upytė

(Panevėžio raj.)

26 d. 13 val. - dainininkai V. Kurnickas (tenoras), G. Skinderytė-Kurnickienė (sopranas). Koncertmeisterė R. Milašiūtė (fortepijonas)