Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 23-birželio 1

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

23 d. 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

27 d. 18 val. - PREMJERA! "ROMEO IR DŽULJETA". Choreogr. - A. Cholina

28 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

29 d. 18 val. - H. Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež. - L. Zappia (Kroatija)

30 d. 18 val. - J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

31 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

30 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

31 d. 16 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 12 val. - S. Gedos, J. Vaitkaus "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež. - A. Vidžiūnas

J. Vaitkaus aktorių ir režisierių diplominiai spektakliai

23 d. 18 val. - "TUNDRA". Rež. - A. Jankevičius

25 d. 15 val. - "UŽRIBIS" (pagal V. Pelevino apsakymą "Mėlynas žibintas". Rež. - A. Jankevičius

27 d. 18 val. - A. Čechovo "ŽUVĖDRA". Rež. - J. Vaitkus

29 d. 18 val. - A. Vedenskio "EGLUTĖ PAS IVANOVUS". Rež. - J. Vaitkus

30 d. 18 val. - "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". (Spektaklio eskizas). Rež. - P. Budraitis.

31 d. 18 val. - judesio spektaklis "SOLO 5". Choreogr. - A. Mažeika

VI. 1 d. 19 val. - "Atsisveikinimo koncertas". Rež. - L. Mikuta

"Lėlės" teatras

Mažoji salė

24 d. 12 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

25 d. 12 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. - R. Driežis

25 d. 14 val. - R. Driežio "SIGUTĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

30, 31 d. 19 val. Menų spaustuvėje (Maironio g. 3) - "TAISYKLĖ Nr. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež. - A. Giniotis

Senamiesčio teatras

Naugarduko g. 20

29 d. 19 val. - S. Dikčiūtės "JAUNOJO VERTERIO KANČIOS". Rež. - V. Pranulis

Didysis Vilniaus teatras

Verkių g. 29

23 d. 20 val. - "KINO NOSTALGIJA"

24 d. 20 val. - D. Charmso "J.BAM 5.5"

31 d. 20 val. - PREMJERA! "UŽDARA ERDVĖ"

Teatras "Palėpė"

Trakų g. 1

23 d. 17.30, 24 d. 16, 19 val. - "SKAISTŪS VĖJYJE". Rež. - O. Kesminas

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

23 d. 18 val. - N. Cowardo "ASMENINIAI GYVENIMAI". Rež. - V. Balsys

23 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys

24, 27 d. 18 val. - PREMJERA! F. Garsia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

25 d. 12 val. - "LAISVĖS ALĖJA - SEKMADIENIS" (teatro mokyklėlė "Mano teatras"). Rež. - I. Paliulytė

25 d. 18 val. - aktorės D. Kazragytės vakaras "Lek gervelė"

25 d. 18 val. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas

Valstybinis muzikinis teatras

23 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Geniušas

24 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - J. Geniušas

25, 29 d. 18 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

27 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - V. Visockis

28 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

29 d. 18 val. - "Trijų minučių romanas". Choreogr. - A. Kurienius

Jaunimo kamerinis teatras

27 d. 18 val. - L. Andrejevo "JUDAS ISKARIJOTAS". Rež. - S. Rubinovas

29 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

Lėlių teatras

24 d. 12 val. - "LAIMINGASIS PRINCAS" (pagal O. Wilde`o pasaką). Rež. - A. Stankevičius (Mažoji salė)

25 d. 12 val. - M. Suponino "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

23 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež. - V.V. Landsbergis

24 d. 18 val. - H. Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

25 d. 12 val. - "BALTOJI STIRNA". Rež. - S.E. Pauliokonis

25 d. 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

Mažoji scena

31 d. 18 val. - PREMJERA! T. Dorn "PRŪSIŠKI ĮSTABUMAI". Rež. - S. Poškus

Šiauliai

Dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

23 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys

24 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Pranulis

25 d. 18 val. - Y. Jamiaque`o "MESJĖ A.". Rež. - R. Atkočiūnas

30 d. 18 val. - H. Fiqueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - S. Steponavičiūtė

31 d. 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

Panevėžys

Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val. - A. Cagarelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas

24 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis

25 d. 18 val. - J. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

Alytaus miesto teatras

29 d. 11 val. - O. Wilde`o "KENTERVILIO PILIES VAIDUOKLIS". Rež. - L. Liausaitė