Muzika

Beethoveno "Missa Solemnis" įrašas

nauji leidiniai

1999 m. sausio 30 d. Vilniaus kongresų rūmuose, švenčiant Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 10 metų jubiliejų, buvo atlikta L. van Beethoveno "Missa Solemnis". Šias iškilmingas mišias atliko O. Kondina (sopranas), I. Linaburgytė (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), V. Prudnikovas (bosas), Latvijos valstybinis choras "Latvija" (vad. M. Sirmajis), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigavo G. Rinkevičius. 2003 m. balandžio pabaigoje LVSO ir "Bomba Records" išleido šio kūrinio interpretacijos kompaktinę plokštelę.

A. P.