Muzika

Sezono pabaiga - su opera... ir cirku

anonsas

Gegužės 24 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Vilniaus kongresų rūmuose surengs baigiamąjį 14-ojo sezono koncertą.

Kolektyvo meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius ir vėl pasistengė, kad vakaras išsiskirtų iš vadinamųjų eilinių sezono koncertų. Parengta dar viena premjera - italų kompozitoriaus Ruggero Leoncavallo veristinė opera "Pajacai" ("I Pagliacci").

Pagrindiniam - Pajaco vaidmeniui pakviestas legendinis tenoras Badri Maisuradzė. Scenoje taip pat išvysime australų kilmės sopraną Jacqueline Mabardi bei lietuvių solistus Dainių Stumbrą, Vytautą Kurnicką, Giedrių Žalį, Kauno valstybinį chorą (vad. Petras Bingelis). Operos pastatymo režisierė Dalia Ibelhauptaitė pastatyme pakvietė dalyvauti ir "Baltijos cirko" (vad. Petras Variakojis) artistus, kurie pasirodys antrojoje spektaklio dalyje ir vaidins keliaujančius aktorius, bei gyvą mešką. Spektaklio kostiumų dailininkas - Juozas Statkevičius, scenografė - Marta Vosyliūtė, dirigentas - Gintaras Rinkevičius.

Tai ne tik premjera šio orkestro repertuare - pirmą kartą Vilniaus kongresų rūmuose bus pastatyta opera (Lietuvoje šis kūrinys pastatytas 1922 ir 1964 m.).

Apskritai Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras jau yra atlikęs šešias operas: 1995 m. - R. Wagnerio "Skrajojantį Olandą" (operos pastatymas), 1996 m. - G. Puccini "Toską" (koncertinis atlikimas), 1997 m. - R. Strausso "Salomę" (operos pastatymas), 1999 m. Trakų festivalyje atlikta G. Puccini "Turandot" , 2001 m. - G. Verdi operos "Otelas" ir "Simonas Bokanegra" (visos trys - koncertiniai atlikimai).

Greta P. Mascagni operos "Kaimo garbė" ir kai kurių G. Puccini operų, "Pajacai" yra viena reikšmingiausių naujosios operinės mokyklos kūrinių, kurie vyravo Italijoje XIX a. viduryje ir atstovavo klasikiniams operinio verizmo pavyzdžiams. Italų veristai, kovodami su "didžiosios operos" tradicijomis, siekė parodyti operos scenoje paprastų žmonių gyvenimą, atskleisti jų vidinius pergyvenimus.

"I Pagliacci" (pavadinimas dažnai verčiamas kaip "Keliaujantys muzikantai" arba tiesiog "Klounai") yra populiari ir dažnai atliekama opera. Glaustas libretas, naudojamas kaip spektaklis spektaklyje, leidžia atskleisti klasikines gyvenimo temas: aistrą, neištikimybę, pavydą ir kerštą. Visa tai R. Leoncavallo išradingai sudėjo į savo kūrinį.

Literatūrinis talentas, sceninio meno žinios padėjo kompozitoriui sukurti dinamišką, aiškų ir lakonišką libretą. Gilus dramatizmas, sceniškai efektingos situacijos, pakili emocinga muzika, melodingos, ekspresijos kupinos arijos - visa tai R. Leoncavallo "Pajacuose".

Auksuolė Petrauskaitė