Muzika

Jurgio Gaižausko kūrybos vakaras

kronika

Nors per radiją jau beveik nebeskamba kaimo kapelų muzikos įrašai, Lietuvos žmonės nepamiršo kompozitoriaus Jurgio Gaižausko, nuolat kviečiamo į liaudiškos muzikos šventes įvairiose mūsų šalies vietovėse. Nors galva jau pasidabravusi, veidą tebepuošia ta pati nuoširdi šypsena ir gero linkinčios akys. Nueitas jau 80 metų gyvenimo tarpsnis, iš jų beveik 60 - kartu su žmona Zofija. Ir gegužės 13 d. Vilniaus rotušėje surengtame J. Gaižausko autoriniame koncerte jie muzikavo kartu su savo vaikais ir anūkais, tarp kurių ne vienas aukštuosius muzikos mokslus "įkandęs", muzikuojantis profesionaliuose kolektyvuose. O kai pakrapštome savo atmintį, tai prisimename ir keliolika žinomų kompozitorių, kurie kompozicijos žinių sėmėsi pas J. Gaižauską Vilniaus konservatorijoje.

Minėtame autoriniame koncerte be priekaištų muzikavo J. Gaižausko šeimos ansamblis, savo repertuare turintis devynias galybes J. Gaižausko kūrinių, ne tik instrumentinių valsų, polkų, maršų, bet ir originalių (pagal Maironio, A. Matučio, V. Mačernio, L. Matuzevičiaus, A. Baltakio tekstus) bei harmonizuotų lietuvių liaudies dainų. Pastarąsias atliekant vakare puikiai talkino Aušra Liutkutė, Vytautas Bakula ir jaunosios "gaižauskaitės".

Tikro džiaugsmo klausytojams suteikė vakaro svečiai iš Alytaus - darželio-mokyklos "Drevinukas" auklėtinių ir mokytojų parengta ir parodyta poeto Anzelmo Matučio ir kompozitoriaus Jurgio Gaižausko operėlė-legenda "Nemunėlė". Tai projektas "Aš dar mažas, bet galiu kurti teatrą", kurį Alytaus savivaldybei bei AB "Dainava" parėmus įgyvendino Birutė Semeškienė, Jonas Gaižauskas, Ieva Ivanauskienė, Dalia Vosylienė, Irena Žiūkienė ir Gintarė Markevičienė. Tikrai visus žavėjo ir kuklios, bet prasmingos dekoracijos, puikūs kostiumai, ir išraiškingas, tikrai jausmingas muzikavimas, o nuotaikas savo smuikeliu ryškino pats kompozitorius, tą vakarą susilaukęs daugelio sveikinimų ir padėkų, kad mažieji gali prasmingai leisti savo laisvalaikį, kurti sceninius veikalus.

Vakaras buvo prasmingas ir kompozitoriui J. Gaižauskui, ir jo šeimos ansambliui, ir alytiečiams, ir, žinoma, klausytojams, kurių atmintyje iškilo daug gražių prisiminimų.

Vaclovas Juodpusis