Muzika

Koncertu pažymėtas mokytojos jubiliejus

kronika

Gegužės 13 d. Stasio Vainiūno namuose įvyko kamerinės muzikos koncertas, skirtas M.K. Čiurlionio Nacionalinės menų mokyklos fortepijono klasės mokytojos metodininkės Eugenijos Jelesinos jubiliejui. Į koncertą susirinko gausus klausytojų būrys - esami ir buvę mokiniai bei jų tėvai, giminės, M.K. Čiurlionio Nacionalinės menų mokyklos mokytojai ir kiti jubiliatei artimi žmonės.

Visą koncertą apvainikavo pačios mokytojos ir Ligitos Račkauskaitės-Čiurinskienės (mecosopranas) atlikti F. Schuberto bei C. Saint- Saėnso kūriniai. Programa pradėta F. Schuberto "Muzikai", o pabaigta "Palaima". Tai, be abejo, turėjo ir tam tikrą potekstę, leido suprasti, kad muzika, kuriai mokytoja skyrė visą savo gyvenimą (prieš 25-erius metus pabaigė konservatoriją, daug koncertavo kaip koncertmeisterė, paliko nemažai įrašų radijuje ir t.t.), šiandien sukelia palaimą. Koncerte skambėjo mokytojos akompanimento klasės moksleivių - Ingridos Milašiūtės, Andrės Pabarčiūtės, Monikos Sakalauskaitės ir Linos Umbrasaitės atliekama programa; joms talkino Ligita Račkauskaitė-Čiurinskienė, Ramutė Kalnėnaitė (violončelė), Valerija Gudkovaitė (altas).

Susirinkusios publikos dėmesį traukė pakankamai įvairi koncerto programa. Skambėjo operų fragmentai (pvz., W.A. Mozarto Kerubino arija iš operos "Figaro vedybos", C. Saint-Saenso Dalilos arija iš operos "Samsonas ir Dalila"), virtuoziškai ir profesionaliai atlikti L. Račkauskaitės-Čiurinskienės, pirmosios koncertų fortepijonui (C. Saint-Saėnso, C. Forsytho) dalys, solidžiai ir užtikrintai interpretuotas C. Saint-Saėnso koncertas (fortepijonu skambino Lina Umbrasaitė, violončele griežė Ramutė Kalnėnaitė).

Koncertą raiškiai vedė ir klausytojus su svarbiausiais mokytojos profesinės veiklos įvykiais supažindino M.K. Čiurlionio Nacionalinės mokyklos akompanimento klasės skyriaus vadovas Aleksandras Vizbaras. Beje, jau pasibaigus koncertui, E. Jelesinos spec. fortepijono klasės moksleivės - Diana Kislovska (2 kl.) ir Agota Šmulkštytė (3 kl.) - specialiai mokytojos jubiliejaus proga atliko savarankiškai paruoštą fortepijoninį ansamblį. Tai sustiprino šventinę koncerto nuotaiką ir paliko mokytojai, kaip tikimasi, geriausius prisiminimus.

Viktorija Gurska