Muzika

Muzikinis tranzitas į Kazanę

Šiuolaikinės muzikos festivalis "Mus-Transit" Tatarstane

Skirmantė Valiulytė

iliustracija
Sofijos Gubaidulinos šiuolaikinės muzikos centras Kazanėje

Trijų lietuvių kompozitorių - Vidmanto Bartulio, Vytauto Germanavičiaus ir Algirdo Martinaičio - muzika skambėjo Tatarstano Respublikos sostinėje Kazanėje gegužės 6-16 d. vykusio naujosios muzikos festivalio "Mus-Transit" koncertuose. Šį festivalį surengė Sofijos Gubaidulinos šiuolaikinės muzikos centras kartu su Kazanės miesto administracijos kultūros skyriumi bei Tatarstano Respublikos kompozitorių sąjunga. Tai pirmagimis šio centro organizuotas renginys, sulaukęs didelio publikos susidomėjimo, drąsiai stojęs į vieną gretą su jau tradicišku Kazanėje šiuolaikinės muzikos festivaliu "Europa-Azija".

Pats Sofijos Gubaidulinos šiuolaikinės muzikos centras Kazanėje įkurdintas restauruotame kompozitorės gimtajame name, senąja medine architektūra (deja, sparčiai nykstančia!) kerinčioje Telmano gatvėje. Jis atidarytas prieš pusantrų metų, S. Gubaidulinos apsilankymo gimtinėje proga. Vos iškilmingai perkirpus juostelę, netrukus centrą reikėjo laikinai uždaryti dėl nebaigtų vidaus įrangos darbų. Šiems užsitęsus, festivalį teko rengti kitose erdvėse - atidarymo koncertas vyko garsiojo, šiemet 200 metų jubiliejų mininčio Kazanės universiteto salėje, kiti koncertai - gražiai dekoruotoje klasicistinio stiliaus Kompozitorių sąjungos pastato kamerinėje salėje.

"Mus-Transit" programa pristatė Lietuvos, Ukrainos, JAV, Kazachstano ir Tatarstano kompozitorių kūrinius. Visas festivalis vyko dviem etapais: gegužės 6-7 d. renginiai buvo skirti Lietuvai, Ukrainai ir Tatarstanui, o 14-16 d. - JAV, Kazachstanui ir Tatarstanui.

Intriguojantis festivalio pavadinimas taikliai nurodo įvairias šio renginio kryptis ir galimybes. Be įvairių šalių nūdienos kompozitorių kūrinių koncertų, vyko ir susitikimai, buvo skaitomos paskaitos, paskutinę dieną surengta išvyka ir koncertas-susitikimas Naberežnyje Čelny mieste, o šio miesto dailininkų grupė "Tamga" Kazanėje, Kompozitorių sąjungos patalpose, surengė avangardinės tapybos darbų parodą.

Dar vienas svarbus "Mus-Transit" aspektas - į šiuolaikinės muzikos kelią įtraukti atlikėjai - festivalyje debiutavo S. Gubaidulinos centre įkurtas Naujosios muzikos ansamblis (vadovaujamas smuikininkės Annos Volčenko), kuriam patikėta didžioji programos dalis. Į šį ansamblį suburti muzikantai neleido abejoti puikios profesinės mokyklos pagrindais ir noru pažinti šiuolaikinės muzikos specifiką bei įgauti jos atlikimo įgūdžių (kurių kol kas akivaizdžiai trūksta) - atlikėjai imliai reagavo į repeticijose kompozitorių išsakytas pastabas, čia pat meistriškai vykdė pageidavimus. Be šio ansamblio (grojusio įvairiomis sudėtimis, o kartu, diriguojant garsiam Tatarstano smuikininkui ir dirigentui Rustemui Abiazovui, atlikusio tik A. Martinaičio "Europos pagrobimą iš Lietuvos"), festivalyje pasirodė kamerinis ansamblis "Harmonija" (vad. L. Ismagilova), Tatarstano Respublikos valstybinis styginių kvartetas, pianistai M. Monasypova, A. Perepelica (Ukraina), dombristė Ž. Džantulijeva (Kazachstanas) ir kiti.

Iš esmės festivalio programą sumanyti ir įgyvendinti padėjo Tarptautinės šiuolaikinės muzikos asociacijos (ISCM) ryšiai. Tatarstano Respublikos kompozitorių sąjunga, vadovaujama aktyviai dirbančio kompozitoriaus Rašido Kalimulino, viena pirmųjų Rusijoje įstojo į šią tarptautinę organizaciją ir sėkmingai dalyvauja jos veikloje. Būtent per šią organizaciją užsimezgė glaudesni kontaktai su įvairiomis šalimis, tarp kurių - ir Lietuva, kuriai ISCM`e atstovauja mūsų šalies sekcijai vadovaujantis kompozitorius V. Germanavičius.

Į pirmąją festivalio dalį atvyko ir ISCM Ukrainos sekcijos prezidentė, entuziastinga šiuolaikinės muzikos kūrėja ir propaguotoja kompozitorė Karmela Cepkolenko, Lietuvos kolegoms, be kita ko, žinoma iš jos inicijuoto festivalio "Two days and two nights of new music" Odesoje. Greta jos, koncertų ukrainietiškoje dalyje skambėjo L. Jurinos ir S. Zažitko kūriniai, o iš tatarstaniečių pirmoje festivalio dalyje buvo atlikti R. Kalimulino ir R. Salimovo kūriniai.

Į lietuviškus festivalio puslapius įtraukti V. Bartulio "Rūkai" fortepijonui, "Mon ami..." violončelei ir fortepijonui, V. Germanavičiaus "Begalinė pietų salų vasara" fleitai, klarnetui, smuikui, altui ir violončelei, "Perpetuum mobile" fortepijonui, "Nidamanngrieg" smuikui, violončelei ir fortepijonui, "Piramidžių sonata" styginių kvartetui ir fortepijonui bei A. Martinaičio "Europos pagrobimas iš Lietuvos" styginių kvartetui (festivalyje nuskambėjo pačių atlikėjų parengta versija styginių orkestrui!) ir "Strazdo mokinys" fleitai.

Kadangi festivalyje siekta "tranzuoti" įvairiomis šiuolaikinės kultūros kryptimis, nepamiršta atsigręžti ir į visokio naujumo bei savitumo ištakas, tad šių eilučių autorė skaitė paskaitą apie pastarojo dešimtmečio etninės muzikos tyrimus ir sklaidą Lietuvoje, pristatė naujausius folkloristikos leidinius ir mokslines studijas bei supažindino su lietuvių etninės muzikos dialektais, charakteringais žanrais, vokalinės ir instrumentinės muzikos pavyzdžiais (iš audio ir video įrašų), nurodydama ir folkloro bei šiuolaikinės profesionaliosios kūrybos sąsajas. Šiuolaikinės lietuvių muzikos pristatymą prasmingai papildė ir V. Germanavičiaus pademonstruoti bei trumpai pakomentuoti jo paties, taip pat Vytauto V. Jurgučio, Tomo Juzeliūno, Antano Kučinsko, Ryčio Mažulio elektroninės muzikos pavyzdžiai.