Bibliografija

Bibliografinės žinios

gegužės 9-18

FILOSOFIJA

Pažinimo filosofijos metmenys / Aleksandras Jasmontas. - Vilnius : Versus aureus, 2003 (Vilnius : Sapnų sala). - 273, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-9613-0-9 : [20 Lt]

Problemos : filosofijos leidinys / Vilniaus universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Česlovas Kalenda … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1990- . - Kt. paantr.: mokslo darbai, 1998- . - Ankstesnė antr.: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Problemos, ISSN 0203-7238, 1968-1990. - ISSN 1392-1126

T. 63 (2003). - 2003 (Vilnius : VU l-klos sp.). - 163, [1] p. : iliustr. - Str. ir santr. liet., angl. - Tiražas 300 egz.

KALBOTYRA

Kalbotyra : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1993- . - Kai kurie leid. su gretut. antrašte angl.: Linguistics. - Ankstesnės antr.: Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai, 1958-1960 ; Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Kalbotyra, 1961-1990, ISSN 0202-330X ; Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Kalbotyra, 1991-1992. - Gret. antr.: Linguistics. - Anksčiau leistas: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Kalbotyra. - ISSN 1392-1517. - ISSN 0202-3304 (klaidingas). - ISSN 0202-330X (klaidingas). - ISSN 1957-1410 (klaidingas)

51(2) (2002): Slavistica Vilnensis / redakcinė kolegija: Valerijus Čekmonas (ats. redaktorius) … [et al.]. - 2002 (Vilnius : VU sp.). - 213, [4] p., įsk. virš. : iliustr. - Str. rus., kroat. - Santr. angl. - Tiražas 300 egz.

Lietuvių kalbos vartojimo ir rašybos testai : aukštesniųjų klasių moksleiviams / Arvydas Jaronskis. - Vilnius : A. Varno personalinė įmonė, 2002- .

Kn. 2. - 2002 (Vilnius : Vilspa). - 95, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-491-88-6 : [12 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Išganymo takas : giesmynas : eilėraščiai, pavirtę malda / Janina Butnorienė. - Jonava : Jonava, 2003. - 63, [1] p. : iliustr., gaid. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-417-75-7 : [5 Lt]

Juodas rugpjūčio saulėtekis : apsakymai / Adolfas Strakšys. - Vilnius : UAB "Gelspa", 2003 (Vilnius : Gelspa). - 142, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-539-07-0

Ošiantys beržai : eilėraščiai / Vaclovas Volkus. - Jonava : Jonava, 2003. - 131, [1] p. : portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-417-65-X : [6 Lt]

Paskutinis Rozos troškimas : romanas / Candice Hern ; iš anglų kalbos vertė Virginija Spūdytė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2003 (Kaunas : Aušra). - 303, [1] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-951-98-4 : [6 Lt 50 ct]

Skyrybos ženklai mokykloje / Stepas Eitminavičius. - Vilnius : Dialogas [i.e. UAB "Polilogas"], 2003 (Vilnius : Spauda). - 109, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9112-5-7 : [5 Lt 40 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Barono Miunhauzeno nuotykiai / Rudolfas Erichas Raspė ; vaikams atpasakojo K. Čiukovskis ; vertė V. Laurynaitis ; iliustravo Gustavo Dorė. - Kaunas : ANBO, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 100, [3] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-507-16-2 : [9 Lt 20 ct]

Boružės skrydis : [pasaka] / Daiva Žilytė-Červokienė ; [dailininkė Vida Petrašiūnienė]. - Vilnius : Lietuvos Valdorfo pedagogikos leidybinė grupė, 2003 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). - 22, [2] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-816-25-4 : [4 Lt]

Saulė neria skarą : eilėraščiai : trumpos skaičiuotės linksmiems vaikučiams / Birutė Lengvenienė ; [dailininkas Tomas Vasilkevičius]. - Jonava : Jonava, 2003. - 35, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-417-73-0 : [4 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras