Muzika

KONCERTAI

gegužės 9-18

Lietuvos nacionalinė filharmonija

9 d. 18 val. Klaipėdoje, KU Menų fakultete, 12 d. 18 val. Panevėžyje, Muzikiniame teatre, 13 d. 18 val. Šiauliuose, Filharmonijoje, - smuikininkai V. Čepinskis, P. Bermanas. Programoje A. Vivaldi, E. Ysaye, B. Bartoko, S. Prokofjevo kūriniai

10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, 11 d. 17 val. Kaune, Filharmonijoje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas E. Dindo (violončelė, Italija). Dir. - J. Domarkas. Programoje E. Blocho, G. Mahlerio kūriniai

11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos smuikininkų ansamblio jubiliejinis 55-mečio koncertas (vad. - A. Krevnevičius). Dalyvauja J. Leitaitė (mecosopranas), P. Jaraminas (fortepijonas), V. Gerulaitis (muzikologas)

13 d. 17 val. Kretingoje, Meno mokykloje, 14 d. 13.30 Darbėnuose, Vidurinėje mokykloje, - J. Leitaitė (sopranas), V. Blažienė (fortepijonas), E. Kauzaitė (aktorė). Romansų vakaras

18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - ciklas "Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir akademinis jaunimas". Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai E. Minkštimas (fortepijonas), G. Miliauskaitė (sopranas), A. Rubežius (tenoras). Dir. - J. Domarkas

Vilniaus kongresų rūmai

9 d. 19 val. - pianistas P. Geniušas, valtybinis simfoninis orkestras. Dir. - V. Lukočius. Programoje S. Rachmaninovo, B. Bartoko, A. Skriabino kūriniai

Vilniaus rotušė

9 d. 18 val. - Rusų sakralinės muzikos festivalio atidarymas. Dalyvauja chorai "Vilnius", "Rusų klasika" (Lietuva), "Blagovest" (Ryga), "Kant" (Rusija), "Belcanto" (Lenkija)

10 d. 18 val. - "Tango ir linksmoji gagafonija". Dalyvauja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - D. Katkus), solistai A. Grunas (gitara, Vokietija), K. Žebrauskaitė (akordeonas). Dir. - M. Michalakakos

13 d. 18 val. - kompozitoriaus J. Gaižausko autorinis koncertas. Dalyvauja A. Liutkutė (sopranas), V. Bakula (bosas), Gaižauskų šeimos ansamblis, Alytaus darželio-mokyklos "Drevinukas" auklėtiniai ir mokytojai

14 d. 18 val. - V. Kurnicko (tenoras) kūrybos vakaras. Dalyvauja LMA magistrantės G. Skinderytė-Kurnickienė (sopranas), R. Milašiūtė (fortepijonas)

Festivalis "Sugrįžimai"

12 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje - L. Baltrus (tenoras), V. Mončytė (sopranas), M. Zimkus (tenoras)

14 d. 18 val. Kongresų rūmų Mažojoje salėje - Lietuvos muzikos akademijos garbės daktaro S. Baro kūrybos vakaras. Dalyvauja S. Baro konkursų laureatai

15 d. 18 val. Lietuvos muzikos akademijoje - K. Uinskas (fortepijonas, JAV)

A. ir P. Galaunių namai

Vydūno al. 2

9 d. 15 val. - Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių fortepijoninės muzikos koncertas