Muzika

Sezono pabaiga su nauju baleto prizu

kronika

Lietuvos nacionalinio baleto trupė sezoną baigė gegužės 3 d. Liudwigo Minkaus baletu "Don Kichotas" ir naujai įsteigtu Konstantino Stašio baleto prizu.

Naująjį baleto prizą pristatė baleto meno vadovė Tatjana Sedunova, pasveikinusi trupę su sezono pabaiga, o žiūrovams padėkojusi už dėmesį ir aplodismentus bei pakvietusi į baleto spektaklius atnaujintame teatre rudenį.

Konstantino Stašio prizą, kuris kasmet bus teikiamas jauniesiems baleto artistams, įsteigė Raminta Kuprevičienė, garsaus vilniečio, XX a. pirmosios pusės lietuvių kultūros veikėjo Konstantino Stašio anūkė.

Konstantinas Stašys gimė 1880 m. Veseliškių kaime, Panemunės valsčiuje, Rokiškio apskrityje. Jis mokėsi Mintaujos gimnazijoje, Tartu universitete studijavo farmaciją ir 1908 m. gavo provizoriaus teises. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo Rusijoje, o 1918 m. grįžo į Vilnių, aktyviai reiškėsi Vilniaus lietuvių veikloje. 1922 m. ir 1927- 1939 m. vadovavo Vilniaus lietuvių laikinajam komitetui, vėliau pavadintam Tautiniu Vilniaus lietuvių komitetu. Už šią veiklą buvo persekiojamas, suimtas ir kalinamas. Lietuvai atgavus Vilnių, 1939 gruodžio 6 d. paskirtas Vilniaus burmistru. 1941 birželio 14 d. K. Stašys su šeima ištremtas į Altajų, o Barnaūlo mieste suimtas ir apkaltintas antisovietine agitacija tremtyje bei šnipinėjimu prieš SSSR iki 1940 metų. 1941 m. lapkričio-gruodžio mėn. K. Stašys buvo tardomas ir nuteistas mirties bausme.

Šiais metais Konstantino Stašio baleto prizus pelnė baleto artistai Inga Cibulskytė ir Eligijus Butkus. Jie drauge paruošė pagrindines Snieguolės ir Princo partijas balete "Snieguolė ir septyni nykštukai", taip pat Pavasario duetą naujausioje baleto premjeroje "Carmina Burana". I. Cibulskytė šį sezoną taip pat parengė Baltosios Katytės, Fėjos, Amūro partijas baletuose "Miegančioji gražuolė", "Vasarvidžio nakties sapnas", "Don Kichotas", o E. Butkus sėkmingai debiutavo Mėlynojo Paukščio vaidmeniu balete "Miegančioji gražuolė", taip pat sukūrė Benvolijaus vaidmenį Anželikos Cholinos šokio spektaklyje "Romeo ir Džuljeta".

H. Š.