Muzika

KONCERTAI

kovo 21-30

Lietuvos nacionalinė filharmonija

21 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - "UPBEAT" koncertų ciklas. Fortepijoninis trio "Fratres" (Estija), I. Bohlin (sopranas, Švedija), K. Bohm (mecosopranas, Švedija), E. Skarby (fortepijonas, Švedija). Programoje M. Siimerio, F. Mendelssohno, W. Stenhammaro, L. Delibes ir kt. kūriniai

22 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Stokholmo karališkasis filharmonijos orkestras (Švedija). Solistas P. Mattei (baritonas). Dir. - A. Gilbertas. Programoje I. Stravinskio, I. Liedholmo, T. Rangströmo, L. van Beethoveno kūriniai

23 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - S. Sondeckis). Solistas ir dir. - D. Geringas (Vokietija). Dalyvauja A. Gregorauskaitė (skaitovė). Programoje P. Vasko, A. Šenderovo, P.Čaikovskio ir kt. kūriniai

24 d. 13 val. Igliaukos kultūros namuose, 24 d. 16 val. Birštone, Meno mokykloje, 26 d. 17.30 Alytuje, Kraštotyros muziejuje, - S. Trimakaitė (sopranas), K. Vaiginis (saksofonas). Programoje F. Bajoro, M. Urbaičio, Š. Nako, G. Vanagaitės kūriniai

25 d. 17 val. Marijampolėje, Kolegijoje, 26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažojoje salėje, - D. Dikšaitis (smuikas), A. Taločka (klarnetas), G. Cinauskas (fortepijonas). Programoje A. Milhaudo, L. van Beethoveno, V. Barkausko, M. Regerio, A. Chačaturiano kūriniai

27 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - P. Geniušas (fortepijonas). Programoje F. Schuberto, S. Rachmaninovo, G. Sodeikos kūriniai

27 d. 17 val. Renavo dvare, 28 d. 14 val. Alsėdžių vidurinėje mokykloje, 28 d. 18 val. Telšiuose, Žemaitės dramos teatre, - J. Leitaitė (mecosopranas), V. Blažienė (mecosopranas), aktorė E. Kauzaitė

Vilniaus kongresų rūmai

21 d. 19 val. - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (dir. - G. Rinkevičius). Solistas D. Sitkoveckis (smuikas). Dir. - A. Volmeris (Estija). Programoje D. Šostakovičiaus, G.T. Holsto kūriniai

Lietuvos muzikos akademija

21 d. 18 val. - L. Ulevičiaus tūbos klasės vakaras, skirtas pedagoginės veiklos 35-mečiui

24 d. 18 val. - Koncertmeisterio katedros studentai

25 d. 18 val. - L. Naikelienės kanklių klasės studentės

Šv. Kazimiero bažnyčia

23 d. 13 val. - G. Narušytė (vargonai)

Lietuvos muzikų sąjunga

23 d. 16 val. - K. Zmailaitė (sopranas) ir E. Seilius (tenoras) bei akordeonų kvintetas "Modus". Dalyvauja A. Juozauskaitė (fortepijonas), K. Mikiška (birbynė)

26 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - koncertas, skirtas akordeonų kvinteto "Concertino" kūrybinės veiklos 25-mečiui. Dalyvauja N. Katilienė (sopranas), K. Mikiška (birbynė)

Vilniaus rotušė

25 d. 18 val. - J. Juozapaičio kūrybos vakaras. Dalyvauja R. Maciūtė (sopranas), J. Gedmintaitė (sopranas), S. Lipčius (gitara), D. Grodslkis (fortepijonas), M.K. Čiurlionio kvartetas, Armonų trio

Choras "Jauna muzika"

22-26 d. 11-19.30 Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10) - choro muzikos interpretavimo kursai

27 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - kursų pabaigos koncertas. Kursų vadovas G. Gradenas (Švedija). Dalyvauja S. Dobrogoszas (fortepijonas), choras "Jauna muzika" (vyr. dir. - V. Augustinas)

Kauno filharmonija

22 d. 17 val. - labdaros koncertas. Dalyvauja aktorė R. Staliliūnaitė, G. Juknevičiūtė (sopranas), G. Prunskus (baritonas), T. Ladiga (bosas), A. Vasiliauskaitė (gitara), L. Viesulaitė (smuikas), J. Grišmanauskas (klarnetas) ir kt.

23 d. 16 val. - Lietuvos konservatorijų mišrių chorų koncertas

Klaipėdos muzikos centras

"Klaipėdos muzikos pavasaris"

24 d. 18 val. KU Menų fakulteto salėje - "Paryžius - garsas - spalva - žodis". Atlikėjai A. Bialobžeskis (aktorius), I. Misiūra-Tumanovas (bosas-baritonas), Z. Levickis (smuikas), A. Radziukynas (fleita), S. ir R. Zubovai (fortepijonas)

"Motus recto"

27 d. 18 val. Šiauliuose, filharmonijoje, 28 d. 18.30 Vilniuje, Mokytojų namų Didžiojoje salėje, - gitaristas V. Mikuckis