Bibliografija

Bibliografinės žinios

BENDRASIS SKYRIUS

Jūs irgi taip manėte? : 400 klaidingų nuomonių ir nesusipratimų nuo advokatų iki žvaigždžių / Walter Krämer, Götz Trenkler ; iš vokiečių kalbos vertė Valdemaras Kvietkauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 354, [2] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-272-6 : [15 Lt]

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

Dešimt vidinės ramybės ir sėkmės paslapčių / Wayne W. Dyer ; [iš anglų kalbos vertė Gitana Megvinienė]. - Kaunas : L. Baziukienės firma "Gardenija", 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 142, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-855-76-4 : [17 Lt]

Gyvenimo klausimai / Fernando Savater ; iš ispanų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 296, [2] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-278-5 (įr.) : [15 Lt]

Tavo šventasis Aš : apsisprendimas tapti laisvam / Wayne W. Dyer ; [iš anglų kalbos vertė Vingas Vaitkevičius]. - Kaunas : L. Baziukienės firma "Gardenija", 2001 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 325, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-855-60-8

RELIGIJA. TEOLOGIJA

Apaštališkasis laiškas "Rosarium Virginis Mariae" apie šventąjį rožinį / Popiežius Jonas Paulius II. - Kaunas : Viešoji įstaiga "Katalikų interneto tarnyba", 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 59, [1] p. - (Bažnyčios dokumentai). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-9316-6-5

Biblijos meditacijos : Advento ir Kalėdų laikas / Carroll Stuhlmueller ; [iš anglų kalbos vertė Rūta Šalaševičienė ir Vilma Budrytė]. - Kaunas : Viešoji įstaiga "Gyvieji akmenėliai", 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 223, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-9330-5-6

MENAS

Architektūros stiliai : VIII-XX a. : mokomoji knyga / Gendrikas Likas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2002 (Vilnius : Baltijos kopija). - 133, [1] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-05-554-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dinozaurų medžiotojai : mokslinis fantastinis romanas / L. Sprague De Camp ; iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 219, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 256). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-047-8

Išbandymas meile… / Esu. - Vilnius : Asveja, 2002- . - ISBN 9955-464-36-4

[T. 1]: Gyvenimiška istorija kitaip. - 2002 (Kaunas : Aušra). - 286, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-464-35-6 : [10 Lt]

Kol tyla atsidus : eilėraščiai / Stefa Jurkšienė. - Prienai : V. Sinkevičiaus reklamos agentūra, 2002 (Kaunas : KMU sp.). - 124, [1] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-558-00-8

Palaimink vaikus… : [eilėraščiai] / Birutė Urbonienė ; [sudarytojai Evaldas Miliškevičius, Mindaugas Kibilda, Vaidas Jurevičius, Vaidas Ginkus ; iliustruota Birutės Urbonienės karpiniais]. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2002 (Utena : Utenos sp.). - 80, [2] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-513-39-X

Pasaulio imperatorius : mokslinis fantastinis romanas / Ray Aldridge ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 254, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 258). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-048-6

Pranašystė : mokslinis fantastinis romanas / Colin Wilson, Net Prickley ; iš rusų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 262, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 257). - Ciklo "Vorų pasaulis" knyga. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-049-4

Proskynos : [atsiminimai] / Liucija Būgaitė. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2002 (Utena : Utenos sp.). - 195, [2] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-513-40-3

Raudona ir juoda : romanas / Stendhal ; iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė. - 3-ioji laida. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2003 (Kaunas : Aušra, 2002). - 539, [5] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-435-38-0 (įr.) : [16 Lt]

Tarp istorijos ir dabarties : literatūra, atsiminimai, publicistika / Vanda Zaborskaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 733, [2] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-16-277-7 (įr.) : [20 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Baltamiškio istorijos : [apysaka] / Vytautas Žeimantas ; iliustravo Vievio meno mokyklos mokiniai. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2002 (Vilnius : Spauda). - 64, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-454-32-6

Dvylika iš pašto karietos : žiemos pasakos : dienoraščio, laiškų, autobiografijų fragmentai / Hans Christian Andersen ; iš danų kalbos vertė ir sudarė Liudas Remeika ; [iliustracijos Vilhelm Pedersen, Lorenz Frlich]. - Vilnius : UAB "Alumnus", 2002 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 238, [2] p. : iliustr. - Tiražas [1800] egz. - ISBN 9955-9572-0-4 (įr.) : [18 Lt]

Labas, Žūže! / Danutė Grigaliūnienė ; [dailininkė-maketuotoja Asta Puikienė]. - Vilnius : UAB "Kronta", 2002 (Vilnius : Spauda). - 43, [1] p. : iliustr. - ISBN 9986-879-81-7

Merė Popins virtuvėje : valgių knyga su pasakojimu : [jaunesniam mokykliniam amžiui] / Pamela Travers ; iš anglų kalbos vertė Auksė Mardosaitė ; [iliustravo Kazimiera Lyvienė]. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2003 (Kaunas : Spindulys, 2002). - 190, [2] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-435-32-1 (įr.) : [7 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras