Muzika

Dešimtasis Vytauto Kurnicko vokalinių kūrinių rinkinys

Nauji leidiniai

Retas kuris iš muzikantų pasižymi tokiu įvairiapusiškumu ir kūrybiškumu, kaip Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Vytautas Kurnickas, operos scenoje sukūręs per 20 vaidmenų, parašęs apie šimtą penkiasdešimt dainų ir romansų, surengęs kelias dešimtis poetų ir kompozitorių bei kitokių teminių vakarų, įrašęs Lietuvos radijui apie 300 įvairių kompozitorių vokalinių kūrinių. Klaipėdos miesto Liaudies operos teatro, Klaipėdos muzikinio teatro bei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenose sukurtų vaidmenų sąrašas tikrai įspūdingas: Alfredas (G. Verdi "Traviata"), Nemorinas (G. Donizetti "Meilės eleksyras"), Lenskis ir Germanas (P. Čaikovskio "Eugenijus Oneginas" ir "Pikų dama"), Radamesas (G. Verdi "Aida"), Chosė (G. Bizet "Karmen"), Kavaradosi (G. Puccini "Toska"), Turidu (P. Mascagni "Kaimo garbė"), Kristupas (A. Žygaitytės "Mažvydas"), Maksas (C.M. Weberio "Laisvasis šaulys"), Rikardo (G. Verdi "Kaukių balius") ir kt. Su muzikos ansambliais "Uostamiesčio muzikantai", "Ainiai", "Žvelsa", "Vakaras" bei Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru gastroliuota JAV, Kanadoje, Australijoje, Taivane, Švedijoje, Belgijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt. šalyse.

Nuostabu, kad Vytautas sėkmingai kuria dainas ir romansus bei rūpinasi jų spausdinimu. Neseniai jis pristatė dešimtą savo originalių vokalinių kūrinių rinkinį "Jaunystė". Šį 30 dainų ir romansų rinkinį išleido leidykla "Mokslo aidai".

Įdomiausios šio naujojo rinkinio dainos yra: "Lietuva" (V. Rimkevičienės eilės), "Palytėki mane ta ugnim" (J. Degutytės eil.), "Gintarinė deklaracija" (E. Mieželaičio eil.), "Varpai" (V. Onaičio eil.) ir kt. Labai nuoširdi nesudėtinga dainelė "Oi, motinėle, oi tėvužėli", sukurta savo eilėms. Profesionalių dainininkų ir mėgėjų jaunatviškų duetų repertuarą papuoš tokios dainos kaip "Ilgiausia vasaros naktis", "Alyvos", "Giria", "Nežinomybė" ir kt. Gaila, kad į rinkinį "Jaunystė" autorius neįtraukė nė vienos humoristinės ar satyrinės dainos, kurių V. Kurnicko dainų skrynioje yra gausu (jų spausdinta ankstesniuose rinkiniuose).

Gana įdomios ir šio rinkinio miniatiūros "Metai", "Atradimas", "Pasaka" ir kt. Jos pasižymi originalia forma bei naujoviškesne harmonija. Čia tapomas nedidelio formato poetinis-muzikinis paveikslas žavi savo intymumu, tyru gamtos grožiu. Kituose kūriniuose V. Kurnickas žengia jau savo pramintais takais, tačiau ir ten suranda savito skambesio melodijų, panaudoja turtingą poetinį žodį. Pasirinktų tekstų autoriai - neeiliniai poetai: Kazys Bradūnas, Vladas Braziūnas, Janina Degutytė, Leonardas Andriekus, Gediminas Isokas ir kt.

Žvelgiant į ankstesnius leidinius, norėčiau išskirti gražiai parengtą ir išleistą rinkinį "Gimtinė", kuriame įdėtos 33 dainos. Čia rasime originalių duetų: "Gimtinė", "Mėnesiena", "Pilna tėvynė dovanų", "Nėra tau kito kelio" ir kt., intymiems apmąstymams skirtų dainų "Taip staigiai, taip tirštai naktėja...", "Vakaro malda", "Mūzai", "Paleisk, naktie...", humoristinių dainų "Reikia tept", "Pipirai". Rinkinį užbaigia liaudies daina "Ąžuolėli, žalias medi", Vytauto užrašyta Panevėžio raj., Upytės kaime.

Kitą leidinį "Mėnulio valanda" sudaro 26 dainos, o viršelį bei savo autoportretą nupiešė pats jų autorius. Australijoje gyvenančio lietuvių poeto A.J. Jūragio žodžiais parašytos dainos "Mėnulio valanda", "Metamorfozė", "Pirmasis žodis", "Gamtos malonė" parodo brandų kompozitoriaus muzikinį mąstymą. Kai kurios šio rinkinio dainos jau yra populiarios ir gana dažnai skamba koncertuose.

Pirmieji V. Kurnicko leidiniai buvo kuklesni - juose įdėta po keliolika dainų. Štai rinkinyje "Toli, toli..." įdėtos devynios dainos, sukurtos pagal J. Elekšio eiles. Anksčiau Vytautas yra išleidęs ir neoficialių savo dainų rinkinių (šešis), atspausdintų rotoprintu. Artimiausiu metu numatoma juos išleisti kaip vieną didelį dainyną.

Verta pasveikinti autorių, kuriantį lietuviškų dainų repertuarą, ieškantį ir atrandantį įdomių muzikinių priemonių, kad tos dainos būtų įdomios ir sulauktų daugelio klausytojų dėmesio, o atlikėjus - ir profesionalius, ir mėgėjus - norisi paskatinti būtinai įtraukti į savo repertuarą V. Kurnicko dainų, nes jų pasirinkimas tikrai didelis.

Vidutis Bakas