Teatras

SPEKTAKLIAI

Sausio 10-19


Nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 18 val. - "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS", G. Bizet - R. Ščedrino "KARMEN". Dir. - M. Staškus

11 d. 18 val. - J. Offenbacho "HOFMANNO ISTORIJOS". Dir. - J. Aleksa

12 d. 12 val. - P. Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. - V. Viržonis

15 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL" (baletas pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo, A. Schnittke`s muziką). Dir. - M. Staškus

16 d. 18 val. - G. Verdi "AIDA". Dir. - J. Aleksa

Kauno muzikinio teatro spektakliai

17 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA"

18 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE"

19 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA"

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

10 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

11 d. 18 val. - W. Shakespeare`o "RIČARDAS III". Rež. - R. Tuminas

12 d. 12 val. - H. Kunčiaus, A. Šlepiko "DVIEJŲ KARALYSČIŲ KAIMAS". Rež. - A. Šlepikas

12 d. 18 val. - S. Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež. - R. Ramanauskas

17 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

18 d. 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

19 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jaras

19 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

Mažoji salė

11 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

16 d. 19 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

18 d. 17 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

19 d. 17 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

17, 18, 19 d. 18 val. - PREMJERA! S. Becketto "BELAUKIANT GODO"

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 16 val. - M. von Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas (Mažoji salė)

15 d. 18 val. - W. Shakespeare`o "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 18 val. - vakaras, skirtas A. Latėno jubiliejui. Dalyvauja P. Meškėla ir grupė "Rojaus tūzai"

11 d. 12 val. - H. Verburg "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. - R. Kudzmanaitė

11 d. 16 val. - Debiutų zona. "MAMUTŲ ŠALIS" (pagal S. Gedos "Jotvingių mišias"). Rež. - A. Vidžiūnas. Vaidina G. Laurinavičiūtė, A. Vidžiūnas, F. Tomoya

12 d. 12 val. - W. Hauffo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - V. Mazūras

16 d. 18 val. - PREMJERA! A. Slapovskio "PJESĖ NR. 27". Rež. - D. Tamulevičiūtė

18 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

19 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Rusų dramos teatras

10 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

12 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

11, 19 d, 12 val. - J. Ščiuckio "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis (Mažoji scena)

12 d. 18 val. - A. Ostrovskio "SAVI ŽMONĖS - ATSISKAITYSIME!". Rež. - V. Tertelis

16 d. 18 val. - A. Puškino "ŠYKŠTUSIS RITERIS", "AKMENINIS SVEČIAS". Rež. - A. Inozemcevas (Mažoji scena)

18 d. 18 val. - "ŠVIESK, SPINDĖK, MANO ŽVAIGŽDE". Programos režisierė - A. Freindlich

19 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras

11 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

12 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

18 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis

19 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

12 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

19 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

17, 18 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

11 d. 16, 18 val. - J. Cocteau "ORFĖJAS". Rež. - V. Matusevičiūtė

Kaunas


Valstybinis akademinis dramos teatras

10, 18 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

11 d. 18 val. - N. Cowardo "ASMENINIAI GYVENIMAI". Rež. - V. Balsys

11, 19 d. 18 val. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

12 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

15 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Pranulis

16 d. 18 val. - A. Čechovo "ŽUVĖDRA". Rež. - J. Vaitkus

17 d. 18 val. - A. Dudarevo "SĄVARTYNAS". Rež. - N. Karpuškaitė

18 d. 17 val. - D. Osamu "...IR REIKIA EITI". Rež. - V. Tertelis (Salė "66")

19 d. 12 val. - A. Kudlaitės "MELAGIŲ SALA". Rež. - A. Kudlaitė

Valstybinis muzikinis teatras

10 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA". Dir. - V. Visockis

11 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA". Dir. - V. Visockis

12 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

12 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA". Dir. - J. Geniušas

15 d. 18 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

16 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

Jaunimo kamerinis teatras

11 d. 18 val. - PREMJERA! P. Süskindo "KONTRABOSAS". Rež. - R. Atkočiūnas, dail. - S. Bocullo

17 d. 18 val. - J. Anouilh`o "ORKESTRAS"

19 d. 18 val. - C. Magnier "BLEZAS". Rež. - S. Rubinovas

Lėlių teatras

11 d. 12 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ" (pagal P. Hakso apysakas). Rež. - J. Januškevičiūtė

12 d. 12 val. - J. Januškevičiūtės "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež. - J. Januškevičiūtė

18 d. 12 val. - "TIKROS BARONO MIUNHAUZENO ISTORIJOS". Rež. - V. Aleksaitis

19 d. 12 val. - G. Januševskos, J. Vilkovskio "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda


Dramos teatras

11 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS" ("Ožys"). Rež. - A. Giniotis

12 d. 12 val. - Ch. Perrault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jokubauskas

18 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys

19 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys

19 d. 18 val. - Žemaitės "TRYS MYLIMOS". Rež. - K. Macijauskas

Mažoji scena

12 d. 18 val. - Y. Jamiaque`o "MESJĖ A.". Rež. - R. Atkočiūnas

18 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

17 d. 18 val. - M. Santanelli "KARALIENĖ MOTINA". Rež. - P. Gaidys

Šiauliai


Dramos teatras

10 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

11 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

12 d. 12 val. - K. Kubilinsko "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ". Rež. - J. Žibūda

12 d. 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS".
Rež. - R. Teresas

15 d. 18 val. - G. Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. - J. Vaitkus (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)

17 d. 18 val. - H. Fiheiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

18 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

19 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - R. Steponavičiūtė

19 d. 18 val. - P. Schenault "Į SVEIKATĄ, PONE!". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys


J. Miltinio dramos teatras

10 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ". Rež. - P. Stoičevas

11 d. 18 val. - J. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

12 d. 18 val. - J. Dautarto "SENOJO GLUOSNIO PASAKOJIMAI". Rež. - J. Dautartas

17 d. 18 val. - S. Becketto "LAIMINGOS DIENOS". Rež. - V. Pranulis (Mažojoje salėje)

18 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis

19 d. 12 val. - E. Švarco "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. - V. Kupšys

19 d. 18 val. - A. Jarry "KARALIUS JUOBA". Rež. - L. Zaikauskas