Literatūra

Apie Valdovų rūmų liekanų išsaugojimą

informacija

Valstybinės paminklosaugos komisijos Monitoringo grupė lapkričio 14 d. lankėsi Žemutinės pilies Valdovų rūmų vietoje. Praėjusį mėnesį atlikti darbai:

Būsimam Valdovų rūmų pietiniam korpusui jau įrengti beveik visi reikalingi gręžtiniai poliai. Jų stabilumui užtikrinti iš specialaus kokybiško metalo montuojamos templės. Jos suriša atskiras polių grupes. Pietiniame korpuse jau montuojami antpoliai. Taigi pradedamas kloti esminis pagrindas būsimo pastato konstrukcijai.

Tuo pačiu metu tvirtinami autentiški Žemutinės pilies Valdovų rūmų pamatai iš apačios. Kasamasi iki įžemio, ir atskiruose plotuose senasis mūras paremiamas armuoto betono luitais. Toks autentiškų pamatų tvirtinimas sudaro prielaidas, kad bus išsaugotos ir eksponuojamos buvusios iki XVI a. Valdovų rūmų statybos XIII a. mūrinės architektūros liekanos.

Toliau vyksta archeologiniai kasinėjimai. Unikalūs radiniai kasdien papildo Valdovų rūmų istoriją, to laiko kultūrologiją, teritorijos užstatymo istorinę raidą. Jie kaupiami Pilių tyrimo centre, Nacionaliniame muziejuje, tačiau vertybių restauravimas ar konservavimas nepatenka į atkuriamų Valdovų rūmų programą. Radinių išlikimą lemia valstybės finansavimo galimybės.

Kitas monitoringo grupės apsilankymas numatomas gruodžio 16 d.

Monitoringo grupės pirmininkė Gražina Drėmaitė