Kinas

Algimanto Puipos videofilmas

Kronika: Algimanto Puipos videofilmo "Paskutinė diena, arba Trys mylimos" premjera

Gruodžio 9 d. "Skalvijos" kino centre įvyks žymaus lietuvių kino režisieriaus Algimanto Puipos videofilmo "Paskutinė diena, arba Trys mylimos" premjera.

Šio originalaus kūrinio pagrindas - Kelmės miesto teatro spektaklis pagal Žemaitės pjesę "Trys mylimos". Jo režisierius Algimantas Armonas. Aktoriai čia vaidina slėpdami veidus po didžiulėmis kaukėmis. Algimantas Puipa perkėlė šio spektaklio veiksmą į karinę bazę.

...Aktoriai atvyksta į karinę bazę - jie čia vaidins savo spektaklį. Jų autobusiuką sustabdo kareiviai, kurių veidus slepia dujokaukės. Kareiviai priverčia ir aktorius užsidėti dujokaukes, nes tai esą "ypatinga zona". Tačiau vaidinimui jau vykstant žiūrovai kažkur dingsta. Žiūrovais tampa sužeistieji, ir jų vis daugėja...

Režisierius Algimantas Puipa į savo filmus jau ne kartą yra kvietęs neprofesionalius, mėgėjų teatrų aktorius. Margionių klojimo teatro vaidintojai bene pirmąkart pasirodė jo filme "Ir ten krantai smėlėti" (1991). 1994-1996 m. Lietuvos nacionalinėje televizijoje A. Puipa sukūrė du filmus, kurių pagrindas - klojimo teatro spektakliai. Tai "Ašarų pakalnė" ir "Velnio išvarymas iš Mykolų kaimo". Abu jie sulaukė palankių vertinimų, buvo atkreiptas dėmesys į originalų stilių, gimstantį archajiškos vaidybos ir naujausių videotechnologijų sandūroje.

Režisierius A. Puipa tokį filmų stilių lygina su primityviąja tapyba. Pasak jo, "archajiška mėgėjiška aktorių vaidyba yra ne trūkumas, o privalumas. (...) Mano, režisieriaus, vienas pagrindinių akcentų yra švelni ironija žvelgiant į vaidintojus ir didaktinį siužetą".

Premjeroje dalyvaus ir filmo kūrėjai.

7MD inf.