Muzika

Davido Geringo atminimas - kūriniai violončelei

nauji leidiniai

iliustracija

Garsioji Vokietijos "Dreyer.Gaido" firma neseniai išleido violončelininko Davido Geringo kompaktinę plokštelę "My Recollections". Joje įrašyta tik Lietuvos kompozitorių muzika: Vytauto Barkausko "Suite de concert", op. 98 (1993), Broniaus Kutavičiaus "Rhytmus-Arhytmus" (1993), Anatolijaus Šenderovo "Due Canti" (1993), Osvaldo Balakausko "Dal vento" (1999) ir Mindaugo Urbaičio "Reminiscences" (1999). Pirmuosius tris kūrinius D. Geringas atlieka su pianiste Tatjana Schatz-Geringas (A. Šenderovo "Due Canti" Cantus II - solo violončele), o likusius du - su pianistu Petru Geniušu. Kūriniai jau buvo atlikti įvairiose šalyse, o štai dabar, įamžinti vienoje plokštelėje, galės nuolatos džiuginti šiuolaikinės muzikos mėgėjus bei plačiai reprezentuoti Lietuvos šiuolaikinę muziką užsienyje.

Leidinio anotacijoje muzikologė Živilė Ramoškaitė rašo: "Šios plokštelės atsiradimas turi gana ilgą istoriją ir galbūt dar ilgesnę priešistorę. Pagrindinis šios istorijos veikėjas ir kaltininkas bei spiritus movent yra violončelininkas Davidas Geringas. Tai jis sumanė specialiai užsakyti, atlikti, o paskui ir įrašyti į kompaktinę plokštelę šiuos lietuviškus kūrinius. Taip Davidas Geringas iš naujo užmezgė arba aktualizavo jaunystės ryšius su tėviške, su gimtuoju Vilniumi ir Lietuva. Reikėjo sulaukti Berlyno sienos griūties ir Lietuvos bei kitų dviejų Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo, kad nuo 1975 m. Vokietijoje gyvenantis, plačiai pasaulyje koncertuojantis menininkas niekieno nekoreguojamas galėtų įgyvendinti tokį sumanymą!"

Baltijos šalių kompozitorių kūriniams, kaip ir apskritai šiuolaikinei muzikai, D. Geringas nuolat skirdavo ir skiria daug dėmesio. Violončelininko repertuare yra B. Dvariono, E. Balsio, A. Šenderovo, B. Kutavičiaus ir kt. kūrinių. Ir iki emigracijos iš Sovietų Sąjungos, ir jau gyvenant Vokietijoje, jo koncertuose ne kartą skambėjo lietuviški opusai. Už šiuolaikinės muzikos propagavimą, atlikimą ir pedagoginę veiklą D. Geringas 1992 m. gavo Šlėzvigo-Holšteino žemės premiją "Kultur Aktuell", kurią netrukus nusprendė "investuoti" į lietuvių šiuolaikinę muziką. Padalijęs premiją į penkias dalis, užsakė Lietuvos kompozitoriams - O. Balakauskui, V. Barkauskui, B. Kutavičiui, A. Šenderovui ir M. Urbaičiui - po violončelei skirtą kūrinį. Ne visi užsakymai realizuoti spėriai, bet kilnus ir prasmingas sumanymas davė gražių vaisių - šiandien jau galime džiaugtis ir įvykusiomis premjeromis bei tolesniais naujųjų kūrinių atlikimais įvairiuose koncertuose, ir praturtėjusia Lietuvos šiuolaikinės muzikos diskografija.

Plokštelė "My Recollections" išleista bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centru (LMILC). 2001-2002 m. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ją įrašė Vilniaus plokštelių studija (garso režisierius Rimantas Motiejūnas). Plokštelės ruošinį (masterį) parengė Darius Čiočys (Lietuvos kompozitorių sąjunga), prodiusavo Daiva Parulskienė (LMILC), grafinį dizainą sukūrė Henris Alainas Unsenosas (Vokietija). Įrašą parėmė Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas bei Lietuvos nacionalinė filharmonija.

7MD inf.