Muzika

Muzikinės tradicijos tąsa

Konkursas, skirtas Petro Ebeno kūrybai

Vytautė Markeliūnienė

iliustracija
Petr Eben

Jau septintą rudenį Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla puoselėja gražią tradiciją - jaunųjų pianistų konkursą, skirtą kurio nors čekų kompozitoriaus kūrybai.

Ieškodami šio renginio prasmių, galėtume atkreipti dėmesį į keletą dalykų, darančių jį įvairiais požiūriais patrauklų, išskirtinį. Vis besikeičianti privaloma konkurso programa, parinkta iš skirtingų čekų kompozitorių kūrybos, kaskart praplečia šios šalies muzikinės kultūros horizontą, kuris anaiptol nėra gerai pažįstamas jauniesiems pianistams ar jų pedagogams. Taip čekiški opusai natūraliai integruojami į pedagoginį repertuarą. Bėgant metams, šiuose konkursuose vis ryškiau atsiskleidžia ir festivalio dvasia, itin artima M.K. Čiurlionio menų mokyklos specifinei prigimčiai.

Pagrindinę konkursinę programą kaskart papildo ir kiti dėmenys - Dailės skyriaus moksleivių parodos, trumpos paskaitėlės apie konkretų kompozitorių laureatų koncerte, o šįmet surengta ir muzikos istorijos konferencija.

Savaime suprantama, kad tokie monografinio pobūdžio konkursai, nuo praėjusių metų jau įgiję respublikinį statusą, nesutraukia itin daug dalyvių, tačiau būtent tai šiam renginiui suteikia daugiau kameriškumo, kolegialumo ir bičiuliško jausmo, nes bemaž visi čia dalyvaujantys palytėjami tikros meilės čekiškai kultūrai, noro ją giliau pažinti. Pastarajam jausmui augti, be abejonės, palankias sąlygas kuria svarbiausi renginio partneriai - Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje, o ypač ambasadoriaus asistentė dr. Janina Balsienė, taip pat - Lietuvos ir Čekijos draugija.

Šių metų konkursas, įvykęs lapkričio 27 d., skirtas kompozitoriaus Petro Ebeno muzikai. Privalomais kūriniais pasirinktinai tapo pjesės "Veni Creator Spiritus", "Oktavinis etiudas" arba fragmentai iš 5 dalių ciklo "Laiškai Milenai". Visus šiuos kūrinius išgirdome konkursinėse dalyvių programose.

Ankstesniuose konkursuose skambėjusi B. Smetanos, A. Dvoržako, B. Martinu, Z. Fibicho kūryba, tradiciškesnė savo muzikine kalba, aiškesniais melodiniais ir rit- miniais elementais turbūt lengviau atsiskleidė jauniesiems atlikėjams. Tuo tarpu įžengti į P. Ebeno muzikinį pasaulį buvo sudėtingiau. Juk šiuolaikinės muzikos funkcionavimas mokykliniame repertuare gana fragmentiškas. Vis dėlto malonu konstatuoti, kad konkursinėje programoje išgirdome nemažai įsimintinų, konceptualiai parengtų P. Ebeno kūrinių interpretacijų, paženklintų logišku frazuotės, faktūros, ritmikos suvokimu, nestokojančių meniškumo.

Tarp konkurso dalyvių daugiausia buvo vyresnių klasių moksleivių iš Kauno J. Naujalio ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos, vienas studentas atstovavo Panevėžio konservatorijai. Sveikintini visi dalyviai ir jų mokytojai, nes, kaip pabrėžė žiuri pirmininkas LMA doc. Jurgis Karnavičius, pasirengta konkursui išties gerai, skambintos sudėtingos, brandžios programos. Beje, viena išskirtinių šių konkursų tradicijų - pagerbiami ne tik visi dalyvavusieji moksleiviai, bet įvertinami ir jų pedagogai, tad šventiška nuotaika sukuriama ir šiuo gestu. Laukiant konkurso rezultatų, ne vienam virpa širdelė, nes pagrindinis prizas - aukščiausios premijos laureato ir jo mokytojo kelionė į Prahą (turistinį kelialapį šįmet dovanojo kelionių agentūra "Grūda"). Šiais metais I premija nebuvo paskirta, o aukščiausia tapusią II premiją ir minėtą gražų prizą iškovojo M.K. Čiurlionio menų mokyklos vienuoliktokė Ugnė Antanavičiūtė (mokyt. G. Kondrotaitė). Trečiąją vietą pasidalijo kitos dvi šios mokyklos pianistės - Rasa Vitkauskaitė (10 kl., mokyt. J. Karosaitė) ir Gintautė Gataveckaitė (9 kl., mokyt. D. Berulytė). Paskirtas ir specialus prizas už geriausią P. Ebeno kūrinio atlikimą - jis atiteko Panevėžio konservatorijos auklėtiniui Justinui Kvedarauskui (dėst. J. Jocienė).

Beje, jau tradiciškai konkursas buvo pradėtas parodos atidarymu. Eksponuoti Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos 7 klasės dailės skyriaus mokinių darbai (mokyt. Giedrė Gučaitė), tapyti pasiklausius P. Ebeno ciklo "Mažieji portretai". Be to, po konkursinės dalies pirmą kartą įvyko muzikos istorijos konferencija "Čekijos ir Lietuvos muzikiniai ryšiai", kurioje dalyvavo penki įvairių specialybių mokiniai iš B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos (U. Ambrasaitė, A. Bičkauskaitė, K. Butkutė, S. Fleišer, A. Baniukevič) bei penkios muzikos teorijos skyriaus mokinės iš M.K. Čiurlionio menų mokyklos (L. Karnavičiūtė, V. Mockutė, I. Karklytė, M. Šimkutė, R. Vitkauskaitė). Itin palanki tokiai konferencijai Čekijos ir Lietuvos muzikinių ryšių tema gvildenta dešimtyje skirtingų pranešimų, liudijančių tų ryšių gyvybingumą ir iš tiesų plačias, per vieną kartą vargiai išsemiamas jų aptarimo galimybes: girdėjome svarstymų apie Čekijos muzikinės kultūros raidą, kompozitorių J. Kačinską, Čekų nonetą, vargonininką R. Liehmanną, dainininkę A. Staškevičiūtę. Trys tekstai buvo skirti kompozitoriui P. Ebenui, tačiau akivaizdu, kad turininga šio kompozitoriaus veikla, įtaka Čekijos kultūriniam gyvenimui, jo bičiulystė su mūsų muzikų bendruomene, trys viešnagės Lietuvoje, jo tarptautinė muzikos sklaida bei kūrybos savitumas galėtų tapti pagrindu dar ir ateities konferencijoms.

Respublikinis P. Ebeno jaunųjų pianistų konkursas-festivalis suteikė visiems gražių dvasinių išgyvenimų, paliko prisiminimų. Juos dar labiau sustiprins kiekvienam dalyviui įteiktos dovanos - kompaktinės plokštelės, kuriose įrašyta čekų atlikėjų ar kompozitorių muzika.