Bibliografija

Bibliografinės žinios

gruodžio 6-15


BENDRASIS SKYRIUS


Barzdų kalendorius : metskaitlius, 2003-ieji : ūkininkams ir miestelėnams, moterims ir vyrams ir visiems besidomintiems savos tėviškės istorija / Rimvydas Butautas-Kudirka. - Vilnius : Gediminas, 2003 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). - 134 p. - Virš. aut. nenurodytas. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-9300-5-7
Dailiųjų menų klubas (1956-2000) : metraštis / metraštininkas Algirdas Gustaitis ; [sudarytojas ir šios knygos vyriausiasis redaktorius Algimantas Liekis]. - Vilnius : Lietuvių tauta [i.e. Person. įm. "Lietuvos mokslas" red.], 2002 (Vilnius : Spauda). - 1408 p. : iliustr., faks. - (Lietuvių tauta = Lithuanian nation : tęstinis, serijinis mokslo leidinys, ISSN 1392-8465). - Tiražas [250] egz. - ISBN 9986-795-19-2 (įr.) : [150 Lt]
Visuomenės informavimo ir komunikacijos įgūdžių vadovas visuomenės sveikatos specialistams / [sudarytoja Vilija Gudonienė ; redaktorių kolegija: kolegijos pirmininkas Erikas Mačiūnas … [et al.]. - Vilnius : Valst. visuomenės sveikatos centras, 2002 (Vilnius : Naujoji matrica). - 36 p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-649-03-X FILOSOFIJA
Sielos aistros / René Descartes ; [iš prancūzų kalbos vertė Linas Rybelis]. - Vilnius : Pradai, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 231, [1] p. - (Filosofijos klasika : mažoji serija ; 6). - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-943-77-9 : [10 Lt]

MENAS


Dailininkas šypsosi : karikatūros / Justas Kauneckas ; [sudarytojas Vladimiras Beresniovas]. - Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 102, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-667-22-4 : [5 Lt]
Estrada / Kazimieras Šiaulys. - Vilnius : P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", [2002] (Vilnius : Petro ofsetas). - 342, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-534-08-7 (įr.)
Janina Monkutė Marks : [albumas] / Viešoji įstaiga "Janinos Monkutės Marks muziejus" ; [parengė Danas Lapkus]. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius : Vilspa). - 250, [1] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-429-65-8 (įr.)
Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje / Laima Laučkaitė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [vertė Alfonsas Laučka]. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius : Vilspa). - 207, [1] p. : iliustr., faks. - Santr. angl. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-429-71-2

GROŽINĖ LITERATŪRA


Abipus Rubikono : paliudijimai / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Pradai, 1998-2002. - ISBN 9986-776-70-8 (įr.)
[Kn.] 5: Basas per duženas. - 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 768, [2] p., [8] iliustr. lap. : portr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-943-83-3 : [20 Lt]
Duženos : [romanas] / Edmundas Malūkas. - 4-asis leid. - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", [2002] (Vilnius : Spauda). - 309, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-956-26-9
Faraono kontraktas : mokslinis fantastinis romanas / Ray Aldridge ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 234, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 255). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-045-1
Juodieji želmenys : romanas / Edmundas Malūkas. - (Pakart. fotogr. leid.). - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", 2002 (Vilnius : Spauda). - 413, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9124-410. - ISBN 9986-9124-4-X (klaidingas)
Kraujo skonis : romanas / Edmundas Malūkas. - (Pakart. fotogr. leid.). - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", 2002 (Vilnius : Spauda). - 302, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9124-6-6
Laiko mirksnis : [eilėraščiai] / Pranutė Ramanauskaitė-Giniūnienė. - [Vilnius : P. Giniūnienė, 2002]. - 103, [1] p. : portr. - Tiražas [250] egz. - ISBN 9955-507-58-6 : [10 Lt]
Ledo karūna : mokslinis fantastinis romanas / Andre Norton ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 220, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 254). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-046-X
Mano kelionės : tremtinio atsiminimai / Ignotas Domeika ; iš lenkų kalbos vertė Ona Slavėnaitė, Dalia Saukaitytė. - Vilnius : Pradai, 2002- .
T. 1. - 2002 (Kaunas : Spindulys). - 488, [2] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-943-84-1 : [20 Lt]
Moterys meluoja geriau : romanas / Daiva Vaitkevičiūtė. - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", [2002]. - ISBN 9986-956-31-5
D. 2. - [2002] (Vilnius : Spauda). - 287, [1] p. - Tiražas 4000 egz. - ISBN 9986-956-30-7
[Rinktiniai raštai] / Stephen King. - Kaunas : Eridanas, 1995- .
[T.] 39: Burtininkas ir kristalas. Kn. 2 : romanas / iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 319, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-074-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS


Baidyklėlė : [pasaka] / Jeronimas Laucius ; dailininkas Adomas Matuliauskas. - Vilnius : Trys žvaigždutės, [2002] (Vilnius : Spauda). - 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9955-454-27-X
Pasakų skrynelė : 10 lietuvių liaudies pasakų / [dailininkė Aspazija Surgailienė]. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2002. - 1 futliaras (10 knygų) : iliustr. - ISBN 9955-05-036-5

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras