Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 6-15


Nacionalinis operos ir baleto teatras
6 d. 18 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus
7 d. 11 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - A. Šulčys
7 d. 18 val. - G. Verdi "NABUKAS". Dir. - M. Staškus
8 d. 15 val. - P. Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. - V. Viržonis
11 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus
12 d. 18 val. - J. Offenbacho "HOFMANO ISTORIJOS". Dir. - J. Aleksa
13 d. 18 val. - P. Čaikovskio "PIKŲ DAMA". Dir. - L. Balčiūnas
14 d. 11 val. - E. Humperdincko "JONUKAS IR GRETUTĖ". Dir. - A. Šulčys
14 d. 18 val. - B. Kutavičiaus "LOKYS". Dir. - M. Staškus
15 d. 15 val. - Ch. Gounod "FAUSTAS". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
6 d. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė
7 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas
11 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus
12 d. 18 val. - W. Shakespeare`o "RIČARDAS III". Rež. - R. Tuminas
13 d. 18 val. - A. Čechovo "IVANOVAS". Rež. - S. Mykolaitis
14 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus
15 d. 12 val. - J. Glinskio "TUMBO TOMBA IR DIEVO VAIKELIS". Rež. - R. Morkūnas
15 d. 18 val. - J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis
Mažoji salė
13 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)
15 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

Oskaro Koršunovo teatras
7 d. 18 val. - S. Kane "GEISMAS". Rež. - P. Laurinkus
10 d. 18 val. - Sofoklio "OIDIPAS KARALIUS". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras
6 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas
7 d. 12 val. - W. Hauffo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - V. Mazūras
7 d. 18 val. - Debiutų zona. "MAMUTŲ ŠALIS" (pagal S. Gedos "Jotvingių mišias"). Rež. - A. Vidžiūnas. Vaid. G. Laurinavičiūtė, A. Vidžiūnas, F. Tomoya (Salė 99)
7 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys
8 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež. - A. Kudzmanaitė
10 d. 18 val. - W. Gombrowicziaus "FERDIDURKĖ". Rež. - J. Oprynskis, W. Mazurkiewicz (Lenkija)
13 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis
14 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)
14 d. 18 val. - S. Parulskio "BARBOROS RADVILAITĖS TESTAMENTAS". Rež. - A. Latėnas, J. Smoriginas
15 d. 12 val. - J. Krusso "TIMAS TALERIS, ARBA PARDUOTAS JUOKAS". Rež. - E. Jaras
15 d. 18 val. - A. Strindbergo "FREKEN JULIJA". Rež. - J. Lingys

Rusų dramos teatras
6 d. 18 val. - R. Lamoureux "ŠITOS MOTERYS GALI VISKĄ". Rež. - L. Vladimirovas
7 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas
8 d. 12 val. - "PUŠKINO PASAKOS". Rež. - D. Maslenikovas
8 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSIANT APSIRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. - J. Popovas
13 d. 18 val. - Moličre`o "TARTIUFAS". Rež. - V. Mirzojevas
14 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis
15 d. 12 val. - "SNIEGO KARALIENĖ"
15 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras
6 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - J. Lingys
7 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis
8 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis
14 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis
Mažoji salė
7 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis
8 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras
14 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė
15 d. 12 val. - R. Driežio "SIGUTĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis
15 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

Keistuolių teatras
7 d. 12 val. - "PASAKOS IŠ KEPURĖS"
7 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis
8 d. 12 val. - "NEPAPRASTO ORKESTRO KONCERTAS"
14 d. 12 val. - "AKINIUKAI"
15 d. 12 val. - "MARIUS IR MIGLĖ". Rež. - T. Ahrensas, A. Giniotis

"Raganiukės teatras"
7 d. 12 val. - PREMJERA! "KALBANTIS ĄŽUOLAS"
8 d. 12 val. - "dėdulės klouno istorija"

Senamiesčio teatras
7, 14 d. 12 val. - "BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Kaunas


Valstybinis akademinis dramos teatras
6, 7 d. 18 val. - PREMJERA! M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas, dail. - G. Makarevičius, kost. dail. - J. Statkevičius, komp. - G. Puskunigis. Vaidina V. Kuodytė, B. Raubaitė, V. Šinkariukas, D. Overaitė, S. Šidlauskas, G. Ivanauskas ir kt.
8 d. 15 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius
8 d. 18 val. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas
14 d. 17 val., 15 d. 12 val. - PREMJERA! "VILKAS IR OŽIUKAI". Rež. - A. Kurienius, Dail. - L. Jonikienė, komp. - G. Misiūnas
14 d. 18 val. - D. Osamu "IR REIKIA EITI". Rež. - V. Tertelis (Salė "66")
15 d. 18 val. - J. M. Synge`o "ŠAUNUOLIS IŠ VAKARŲ PAKRANTĖS". Rež. - H. Vancevičius

Valstybinis muzikinis teatras
7, 8, 11 d. 18 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS"
8 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA"
12 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS"
13 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA"
14 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI"
15 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA"
15 d. 18 val. - S. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE"

Jaunimo kamerinis teatras
6, 7 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas
12 - 14 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

Lėlių teatras
7 d. 12 val. - G. Januševskos, J. Vilkovskio "TIGRIUKAS PERTRIKAS". Rež. - A. Stankevičius
8 d. 12 val. - O. Žiugždos "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda
15 d. 12, 14 VAL. - PREMJERA! "STEBUKLINGA EGLUTĖ". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda


Dramos teatras
6 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys
8 d. 12 val. - Ch. Perault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jokubauskas
13 d. 18 val. - B. Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež. - P. Gaidys
15 d. 12 val. - A. Giniočio "MYKOLAS ŽVEJAS". Rež. - A. Giniotis
Mažoji scena
8 d. 18 val. - E. Albee`o "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda
14 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

Šiauliai


Dramos teatras
6, 7, 14 d. 18 val. - PREMJERA! H. Fiheiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė, dail. - A. Šimonis, komp. - A. Martinaitis. Vaidina J. Budriūnaitė, D. Petraitytė, S. Jakubauskas, A. Veckus, D. Jančiauskas, R. Dudnikas ir kt.
8 d. 18 val. - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas (O. Koršunovo teatras)
10 d. 18 val. - "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)
13 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas
15 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - R. Steponavičiūtė
15 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys


J. Miltinio dramos teatras
6 d. 18 val. - A. Cagarelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas
7 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis
8 d. 18 val. - Kauno šokio teatro "Aura" gastrolės
14, 15 d. 18 val. - PREMJERA! A. Jarry "KARALIUS JUOBA". Rež. - L. Zaikauskas

Alytus


Alytaus miesto teatras
6 d. 9 val. - mokyklinių teatrų festivalis "Akimirkos"
12 d. 19 val. - PREMJERA! V. Krėvės "ŽENTAS". Rež. - D. Kimantaitė

Šilutė


Festivalis "9 meno dienos"
6 d. 18.30 - O. Ditkovskio ir S. Bareikio koncertas
7 d. 18 val. Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje - Tilžės teatro (Rusija) spektaklis W. Shakespeare`o "OTELAS". Rež. - J. Marčelli