Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 15-24


Nacionalinis operos ir baleto teatras
15 d. 18 val. - L.A. Minkaus "DON KICHOTAS". Dir. - J. Aleksa
16 d. 11 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys
16 d. 18 val. - "KURTO VAILIO MOTERYS". Dir. - L. Balčiūnas
17 d. 15 val. - K. Chačaturiano "ČIPOLINAS". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
15 - 17 d. 18 val. - "Vilnius Mama Jazz 2002"
19 d. 18 val. - J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis
20 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas
21 d. 18 val. - šokio spektaklis "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina
22 d. 18 val. - PREMJERA! J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus
Mažoji salė
15, 16 d. 18 val. - G. Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. - J. Vaitkus (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)
21 d. 19.30 - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

Oskaro Koršunovo teatras
15 d. 18 val. Kauno "Girstučio" kultūros rūmuose - Sofoklio "OIDIPAS KARALIUS". Rež. - O. Koršunovas
18 d. 18 val. Dramos teatre - M. Bulgakovo "MEISTRAS IR MARAGITA". Rež. - O. Koršunovas
19, 20 d. 19.30 - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras
15 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas
16 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas
16 d. 18 val. - Moličre`o "TARTIUFAS". Rež. - I. Bučienė
17 d. 12 val. - "TIMAS TALERIS, ARBA PARDUOTAS JUOKAS". Rež. - E. Jaras
17 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis
17 d. 16 val. - V. Sigarevo "PLASTILINAS". Rež. - R. Kudzmanaitė (Salė 99)
20 d. 18 val. - V. Sigarevo "JUODAS PIENAS". Rež. - D. Jokubauskaitė (Salė 99)
21 d. 18 val. - D. Charmso "VIEŠPATIE, VIDURY BALTOS DIENOS MANE UŽPLŪDO TINGINYSTĖ". Rež. - G. Storpirštis (Salė 99)
22 d. 18 val. - S. Parulskio "BARBOROS RADVILAITĖS TESTAMENTAS". Rež. - A. Latėnas, J. Smoriginas

Rusų dramos teatras
15 d. 18 val. - V. Asovskio, L.M. Zaikausko "DANGAUS KRANTAS". Rež. - L.M. Zaikauskas
16 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis
17 d. 12 val. - L. Ustinovo, O. Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - J. Popovas
17 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSIANT APSIRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. - J. Popovas
21 d. 18 val. - T. Williamso "ŠAUKSMAS". Rež. - A. Dirda (Mažoji salė)

"Lėlės" teatras
16 d. 12 val. - "BURATINO NUOTYKIAI". Insc. aut. ir rež. - E. Jaras
17 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis
23 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis
Mažoji salė
16 d. 14 val. - R. Driežio "SIGUTĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis
17 d. 14 val. - "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras
16 d. 18 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis
17 d. 12 val. - "MARIUS IR MIGLĖ" (pagal V. Ludwigo ir B. Heymanno muzikinę pjesę). Rež. - T. Ahrensas (Vokietija) ir A. Giniotis

"Raganiukės teatras"
16 d. 12 val. - PREMJERA! "MAŽASIS PRINCAS"
17 d. 12 val. - "VALIO PŪKUOTUKUI"

Senamiesčio teatras
15 d. 18 val. teatro salėje (Naugarduko g. 20) - K.I. Gałczyńskio "ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS". Rež. ir dail. - A. Mikutis

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras
15 d. 18 val. - T. McNally`o "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež. - G. Padegimas
J. Miltinio dramos teatro spektakliai
16 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis
17 d. 18 val. - C. Goldoni "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež. - R. Teresas
20 d. 18 val. - J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)
21 d. 18 val. - N. Cowardo "ASMENINIAI GYVENIMAI". Rež. - V. Balsys

Valstybinis muzikinis teatras
15 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS"
16 d. 18 val. - P. Abrahamo "VIKTORIJA"
17 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA"
17 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA"
20 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS"
21 d. 18 val. - K. Millockerio "GASPARONĖ"

Jaunimo kamerinis teatras
15 d. 18 val. - J. Anouilh`o "ORKESTRAS"
16 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"
21 d. 18 val. - PREMJERA! L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas, dail. - S. Bocullo

Kauno mažasis teatras
15 d. 18 val. - S. Mrožeko "KAROLIS". Rež. - A. Lebeliūnas
16 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS". Rež. - A. Baniūnas
17 d. 12 val. - "PASAKAITĖS IŠ SKRYNAITĖS"

Lėlių teatras
15 d. 17 val. - "SALOMĖJA". Rež. - A. Stankevičius
16 d. - "STEBUKLINGA EGLUTĖ"
16 d. 12 val. - "KARALAITĖS BUČINYS". Rež. - A. Stankevičius
17 d. 12 val. - G. Januševskos, J. Vilkovskio "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Dramos teatras
16 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys
17 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys
17 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Pranulis
18, 19 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis (Keistuolių teatras)
Mažoji scena
15 d. 18 val. - E. Albee "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

Šiauliai

Dramos teatras
15 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis (Keistuolių teatras)
16 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys
17 d. 12 val. - J. Thurberio "BALTOJI STIRNA". Rež. - E.S. Pauliukonis
17 d. 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - R. Teresas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras
15 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ". Rež. - P. Stoičevas
16 d. 18 val. - C. Goldoni "TRIUFALDINO ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež. - R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)
17 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus (Kauno dramos teatras)

Alytus

Miesto teatras
15 d. 18 val. - J. Skliutausko ir M. Jackevičiaus "DIENORAŠTIS TAU, LIDA". Rež. - A. Kinderis
16 d. 16 val. - edukacinės programos "Styginis kvartetas plius-minus" trečiasis koncertas
17 d. 12 val. - J. Erlicko "KOLUMBO GIMTADIENIS". Rež. - L. Skruibienė (lėlių teatras "Aitvarai")