Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 1-10


Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras
2 d. 18 val. - G. Verdi "REQUIEM". Dir. - L. Balčiūnas
3 d. 15 val. - "VENECIJOS KARNAVALAS". Dir. - A. Šulčys
6 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - M. Staškus
7 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - J. Aleksa
8 d. 18 val. - E. Kaniavos koncertas
9 d. 11 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus
10 d. 15 val. - A. Adamo "ŽIZEL". Dir. - V. Viržonis

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
9, 10 d. 18 val. - PREMJERA! J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus
Mažoji salė
8 d. 18 val. - PREMJERA! F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

Oskaro Koršunovo teatras
5, 6 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas (Mažoji salė)
7 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "PARAZITAI". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatas
3 d. 12 val. - W. Hauffo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - V. Mazūras
7 d. 18 val. - D. Charmso "VIEŠPATIE, VIDURY BALTOS DIENOS MANE UŽPLŪDO TINGINYSTĖ". Rež. - G. Storpirštis (Salė 99)
8 d. 18 val. - "Mano sielos netylančios stygos" (A. Latėnas, "Rojaus tūzai")
9 d. 12 val. - PREMJERA! N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ" (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. ir dail. - V. Mazūras
10 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSTANČIŲ". Rež. - A. Kudzmanaitė. Vaidina A. Baukutė, R. Marazaitė, D. Morozovaitė, A. Pukelytė, G. Arbačiauskas, J. Damaševičius, S. Ivanovas, I. Ciplijauskas
10 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

Rusų dramos teatras
2, 8 d. 18 val. - A. Ostrovskio "SAVI ŽMONĖS - ATSISKAITYSIME!". Rež. - V. Tertelis
3 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas
3 d. 18 val. - R. Belecko "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis
9 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas
10 d. 12 val. - A. Lindgren "PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. - J. Popovas
10 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas
10 d. 18 val. - A. Puškino "ŠYKŠTUSIS RITERIS". "AKMENINIS SVEČIAS". Rež. - A. Inozemcevas

"Lėlės" teatras
3 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis
9 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis
10 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI"
Mažoji salė
3 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas
9 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis
10 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. - V. Mazūras

Keistuolių teatras
3 d. 12 val. - "PASAKOS IŠ KEPURĖS"
6, 7 d. 18 val. buvusioje spaustuvėje - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež. - A. Giniotis
8 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis
9 d. 12 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ". Rež. - A. Vilutytė ir A. Meliešius
10 d. 12 val. - "JONAS KAREIVIS". Rež. - A. Giniotis

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras
3 d. 18 val. - A. Žeko "SLANKŲ MEDŽIOKLĖ". Rež. - A. Lebeliūnas
7 d. 18 val. - G. Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. - J. Vaitkus (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)
8 d. 18 val. - aktorės D. Kazragytės benefisas "LEK GERVELĖ".
9 d. 17 val. - D. Osamu "... IR REIKIA EITI". Rež. - V. Tertelis (Salė "66")
10 d. 12 val. - A. Lindgren "PEPĖ ILGAKOJINĖ"
10 d. 18 val. - "Mano sielos netylančios stygos" (A. Latėnas ir "Rojaus tūzai")

Valstybinis muzikinis teatras
6 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE"
7 d. 18 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI"
9 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS"
10 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA"
10 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA"

Lėlių teatras
3 d. 12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - A. Stankevičius
9 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius
10 d. 12 val. - M. Suponino "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Dramos teatras
5, 6 d. 18 val. - M. Lermontovo "MASKARADAS". Rež. - R. Tuminas (Nacionalinis dramos teatras)
8 d. 18 val. - W. Saroyano "GERIAUSIAS GYVENIMO LAIKAS". Rež. - R. Kudzmanaitė
9 d. 18 val. - V. Paukštės jubiliejinis vakaras
10 d. 12 val. - A. Giniočio "MYKOLAS ŽVEJAS". Rež. - A. Giniotis
Mažoji scena
10 d. 18 val. - Y. Jamiaque`o "MESJĖ A.". Rež. - R. Atkočiūnas
Klaipėdos universiteto teatras "Dramos klasė"
6 d. 18 val. - J. Griškoveco "RUSŲ KELIAUTOJO UŽRAŠAI". Rež. - V. ir V. Anužiai

Šiauliai

Dramos teatras
8 d. 18 val. - S. Gedos "INTELIGENTIŠKAS BEPROTNAMIS". Rež. - A. Pociūnas
9 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė
10 d. 12 val. - K. Kubilinsko "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ". Rež. - J. Žibūda
10 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras
3 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "MALŪŠ". Rež. - M. Ivaškevičius (O. Koršunovo teatras)
8 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis
9 d. 18 val. - C. Goldoni "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež. - R. Teresas
10 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis (Kauno dramos teatras)

Alytus

Miesto teatras
3 d. 14 val. - J. Erlicko "KOLUMBO GIMTADIENIS". Rež. - L. Skruibienė
8 d. 18 val. - T. Williamso "STIKLINIS ŽVĖRYNAS". Rež. - D. Kimantaitė
10 d. 11 val. - A. Milno "MIKĖ IR KITI". Rež. - L. Liausaitė