Literatūra

VAKARAI

lapkričio 1-10


Rašytojų klubas
4 d. 17 val. - literatūrologo A. Zalatoriaus 70-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja rašytojai J. Aputis, L. Gutauskas, V. Martinkus, T. Sakalauskas, literatūrologai J. Sprindytė, J. Girdzijauskas, aktorius A. Kazanavičius, A. Zalatoriaus dukra E. Zalatoriūtė
6 d. 17 val. - dailininkės Gražinos Didelytės parodos "Dainavos klodai / Tarp ledynmečio ir dabarties" atidarymas. Dalyvauja G. Didelytė, V. Valius, K. Saja, V. Daujotytė ir kiti
8 d. 17 val. - P. Cvirkos literatūrinės premijos laureatai ir 2002 m. laureatė B. Jonuškaitė su nauja knyga "Žalčių tiltas". Dalyvauja rašytojai B. Jonuškaitė, H.A. Čigriejus, V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, M. Sluckis, literatūrologės E. Bukelienė, S. Daugirdaitė. Koncertuos S. Žebrauskas

Atviros Lietuvos fondas
4 d. 18 val. - susitikimas iš ciklo "Lenkų teatras. Naujovės ir tradicijos", skirtas lenkų režisieriui K. Swinarskiui. Dalyvaus teatrologas J. Majcherekas (Varšuva). Vakarą ves teatrologė R. Marcinkevičiūtė. Susitikimo metu bus rodomi K. Swinarskio spektaklių videoįrašų fragmentai
5 d. 14 val. - ALF konferencijų salėje bus pristatyti du projektai, skirti moterų karjeros klausimams

Vilniaus mokytojų namai
5 d. 18 val. Svetainėje - Vilniaus dzūkai minės V. Krėvės-Mickevičiaus 120-ąsias gimimo metines
5 d. 17 val. Didžiojoje salėje - rusų romansų vakaras. Dainuoja E. Vasilevskis
7 d. 18 val. Prie židinio - literatų kūrybos skaitymų vakaras "O tu suraski tą žvaigždelę"
8 d. 19 val. Svetainėje - dainuojamosios poezijos svetainė. Dalyvauja A. Kulikauskas ir grupė "D.N.R."

Maironio lietuvių literatūros muziejus
4 d. 17 val. - V. Krėvės-Mickevičiaus 120-ųjų gimimo metinių minėjimas