Muzika

KONCERTAI

rugsėjo 27-spalio 6


Lietuvos nacionalinė filharmonija
27 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė M. Rubackytė (fortepijonas). Dir. - S. Lano (Šveicarija). Programoje R. Wagnerio, F. Liszto, F. Schuberto kūriniai
29 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje - ciklas "Europos Sąjungos šalių kamerinės muzikos vakarai". Valstybinis Vilniaus kvartetas: A. Vainiūnaitė (I smuikas), A. Šilalė (II smuikas), G. Jakaitis (altas), A. Vasiliauskas (violončelė). Solistė F. Choveaux (fortepijonas, Prancūzija). Programą komentuoja muzikologė O. Narbutienė. Programoje N. Bacri, F. Choveaux, M. Ravelio kūriniai
29 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - koncertas visai šeimai. Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. - S. Sondeckis). Solistai M.K. Čiurlionio menų mokyklos smuiko klasės mokiniai. Dir. - J. Domarkas. Programoje A. Vivaldi kūriniai
X. 1 d. 18 val. Šiauliuose, Filharmonijoje, - I. Milkevičiūtė (sopranas), P. Geniušas (fortepijonas). Programoje F. Schuberto, F. Liszto, V. Bellini, G. Puccini, S. Rachmaninovo kūriniai
2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - kamerinės muzikos koncertų sezono pradžia. Čiurlionio kvartetas, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Nacionalinės filharmonijos styginių kvartetas, "Musica Humana", A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus), B. Vaitkus (klavesinas). Solistai R. Maciūtė (sopranas), R. Rubežius (tenoras). Dir. - R. Šervenikas. Programoje D. Čemerytės, O. Narbutaitės, A. Martinaičio kūriniai
6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - koncertas visai šeimai. 2001 metų Rygos M. Rostropovičiaus festivalio violončelininkų ansamblis (vad. - L. Briede-Zemberga). Programoje R. Schumanno, F. Schuberto, C.M. von Weberio, L. van Beethoveno, D. Šostakovičiaus ir kt. kūriniai

Vilniaus kongresų rūmai
27 d. 19 val. - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. - G. Rinkevičius). Solistas D. Geringas (violončelė, Vokietija). Dir. - H. Lintu (Suomija). Programoje P. Čaikovskio, E.S. Tüüro, R. Strausso kūriniai
28 d. 18 val. - "Galantiškasis reveransas". Lietuvos valstybinis simfoninis orrkestras. Solistai R. Radziukynas (fleita), R. Beinaris (obojus), A. Puplauskis (fagotas), V. Martišius (smuikas), Z. Garšvaitė-Katkienė (altas), G. Lukoševičius (violončelė), R. Zubovas (klavesinas). Programoje G.F. Händelio, M. Marais, A. Vivaldi, J. Haydno, J.C. Bacho ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikos akademija
27 d. 18 val. - E. Paulausko 75-osioms gimimo metinėms
30 d. 18 val. - Lahti vyrų choras (Suomija)
30 d. 18 val. - Fortepijono katedros studentai
X. 1 d. 19 val. - R. Dunlop (klarnetas, Austrija)
2 d. 19 val. - U. Jagėlaitės smuiko klasės studentai
3 d. 18 val. - styginių kvartetas: R. Vosyliūtė, D. Suraučiūtė, R. Zakaras, D. Misiūnas

Šv. Kazimiero bažnyčia
29 d. 13 val. - S. Jančaitė (sopranas), A. Radziukynas (fleita), R. Marcinkutė (vargonai). Programoje J.S. Bacho, D. Schjelderup-Ebbe`s, P. Ebeno kūriniai

Lietuvos muzikų sąjunga
X. 1 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - L. Račkauskaitė (mecosopranas). Dalyvauja N. Baranauskaitė (fortepijonas), H. Marcinkus (altas), V. Gelgotas (fleita), A. Šilalė (smuikas), E. Kulikauskas (violončelė). Programoje J. Brahmso, R. Wagnerio, J. Haydno, Ch.M. Loefflero, A. Žigaitytės kūriniai

Šv. Jėzaus širdies Dievo apvaizdos bažnyčia
Gerosios Vilties g. 17
29 d. 12 val. - V. Kurpytė (sopranas), F. Savickaitė (mecosopranas), A. Visbaras (vargonai). Programoje G.F. Händelio, F. Schuberto, C. Francko ir kt. kūriniai

Kauno filharmonija
29 d. 17 val. - koncertinis projektas "Clasica nove". Atlikėjai V. Labutis (saksofonas), vokalinis ansamblis "Jazz land", J. Naujalio styginių kvartetas

Kauno menininkų namai
28 d. 16 val. - tarptautinio festivalio "Suklegos" koncertas. Keisto folkloro grupė