Teatras

SPEKTAKLIAI

rugsėjo 27-spalio 6


Nacionalinis operos ir baleto teatras
29 d. 15 val. - šokio spektaklis "VOYAGE" (japonų šiuolaikinio šokio trupė "Dumb type")

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
X. 4 d. 18 val. - PREMJERA! J. Anouilh`o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis
5 d. 18 val. - A. Čechovo "IVANOVAS". Rež. - S. Mykolaitis
6 d. 18 val. - H. Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež. - L. Zappia (Kroatija)

Valstybinis Jaunimo teatras
28, 29 d. 18 val. - Premjera! X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas. Vaidina A. Bendoriūtė, R. Kazlas, N. Gadliauskas, N. Varnelytė, A. Bialobžeskis, I. Tamošiūnaitė, T. Kizelis, G. Savickas ir kt.
X. 4 d. 18 val. - A. Nikolajo "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - V.J. Tūras
5 d. 12 val. - N. Lange`o "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. - V. Mazūras
5 d. 18 val. - "MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS" (A. Latėnas, P. Meškėla ir grupė "Rojaus tūzai")
6 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas
6 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis

"Lėlės" teatras
28, 29, X. 5 d. 12 val. - PREMJERA! S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis
6 d. 12 val. - "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras
Mažoji salė
28 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Mikutis
X. 5 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis
6 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Keistuolių teatras
28 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis
29 d. 12 val. - PREMJERA! "MARIUS IR MIGLĖ" (pagal V. Ludwigo ir B. Heymanno muzikinę pjesę). Rež. - T. Ahrensas (Vokietija) ir A. Giniotis
X. 3, 4 d. 19 val. buvusioje spaustuvėje - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež. - A. Giniotis

Menų spaustuvė
Maironio g. 3
27, 28 d. 19 val. - PREMJERA! G. Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. - J. Vaitkus. Vaidina V. Bagdonas, A. Vidžiūnas, E. Bakas, A. Jankevičius ir kt.

Senamiesčio teatras
27 d. 18 val. - K.I. Gałsczyńskio "ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS". Rež. - A. Mikutis

Raganiukės teatras
29 d. 12 val. - "TEATRO ŽAIDIMŲ SKRYNELĖ"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras
27 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus
28 d. 18 val. - A. Saalbach "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež. - M. Kimelė
29 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys
29 d. 18 d. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)
29 d. 19 val. - PREMJERA! G. Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. - J. Vaitkus
X. 2 d. 18 val. - koncertas Kauno bigbendo kūrybinės veiklos 10-mečiui
3 d. 18 val. - D. Osamu "...Ir reikia eiti...". Rež. - V. Tertelis (salė "66")

Valstybinis muzikinis teatras
27 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA"
28 d. 18 val. - K. Millockerio "GASPARONĖ"
29 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA"
29 d. 18 val. - F. Leharo "ŠYPSENŲ ŠALIS"
X. 3 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS"
4 d. 17 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE"
5 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA"
6 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA"
6 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA"

Jaunimo kamerinis teatras
27 d. 18 val. - PREMJERA! L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas
29 d. 18 val. - J. Anouilh`o "ORKESTRAS"

Kauno mažasis teatras
28 d. 19 val. - S. Mrożeko "KAROLIS". Rež. - A. Lebeliūnas
Lėlių teatras
28 d. 12 val. - D. Skuolytės "ŽALIASIS ŽIOGELIS". Rež. - D. Armanavičius
29 d. 12 val. - D. Strelevicos "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma
X. 3 d. 16 val. - poezijos valanda "Trečias brolis"
5 d. 12 val. - N. Gernet "STEBUKLINGAS ALADINO ŽIBINTAS". Rež. - A. Stankevičius
6 d. 12 val. - M. Suponino "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Dramos teatras
29, X. 5 d. 18 val. - PREMJERA! Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys, scenogr. - A. Uogintas, kost. dail. - R. Uogintienė, komp. - G. Puskunigis. Vaidina P. Gaidys, V. Paukštė, B. Barauskas, D. Meškauskas, R. Arbačiauskaitė, N. Savičenko ir kt.
6 d. 12 val. - Ch. Perrault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jokubauskas
6 d. 18 val. - Moliere`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

Muzikinis teatras
28 d. 12 val. - PREMJERA! A. Žigaitytės "ŽILVINAS IR EGLĖ". Dir. - S. Domarkas
29 d. 17 val. - "Simforoko" koncertas. Dalyvauja Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras, Muzikinio teatro solistai, baleto artistai ir kt.

Šiauliai

Dramos teatras
27 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Ins. aut. ir rež. - A. Pociūnas
28 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys
29 d. 12 val. - PREMJERA! "BALTOJI STIRNA" (J. Terberio pasakos motyvais). Insc. aut. ir rež. - S.E. Pauliukonis
29 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras
28, 29 d. 18 val. - PREMJERA! T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis