Bibliografija

Bibliografinės žinios

rugsėjo 27-spalio 6


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dvasių namai :
romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Evelina Gužauskytė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 407, [1] p. - (XX amžiaus aukso fondas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-02-860-4 (įr.) : [18 Lt]
Lietuvių literatūros skaitiniai, 1940-2000 : 12 klasei / sudarė Elena Bukelienė. - 3-iasis patais. leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Aušra). - 452, [4] p. - ISBN 5-430-03322-7 (įr.) : [19 Lt 75 ct]
Skaitiniai : [vadovėlis] 6 [klasei] / Laima Abraitytė ; [dailininkas Giedrius Jonaitis]. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 454, [2] p. : iliustr. - ISBN 5-430-02739-1 (įr.) : [22 Lt 80 ct]
XX a. rusų literatūros skaitiniai : vadovėlio priedas : aukštesniųjų klasių mokiniams / Vida Gudonienė. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Aušra). - 79, [1] p. : iliustr., gaid. - ISBN 5-430-03291-3 : [5 Lt 70 ct]
Zarys literatury : pozytywizm - literatura współczesna : podręcznik dla klasy 10 / Czesława Osipowicz. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Aušra). - 223 p. : iliustr. - ISBN 5-430-02599-2 (įr.) : [12 Lt 95 ct]
Ruskaja literatura : učebnik-chrestomatija dlia 9 klasa/ Svetlana Kostiuk. - 1-asis leid., 2002 [m. tirazas]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Aušra). - 240 p. : iliustr. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 5-430-03449-5 (įr.) : [19 Lt 15 ct]
The Earth remains : an anthology of contemporary Lithuanian prose / translated and edited by Laima Sruoginis. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 330, [3] p. : portr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-16-258-0 (įr.) : [20 Lt]
Eime kartu : eilėraščiai / Petras Zizas. - Rokiškis-Kaunas [i.e. Kaunas : P. Zizas], 2002 (Kaunas : Prix Fixe). - 62, [1] p. : iliustr. - Tiražas [250] egz. - ISBN 9955-507-50-0 : [3 Lt]
Kalambūrai ir limerikai / Bernardas Brazdžionis. - Marijampolė : Ramona, 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 37, [3] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-538-03-1
Laisvės kibirkštėlė, arba Rietavo romanas / Gustavas Gontis. - Marijampolė : Ramona, 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 358, [2] p. - Tiražas 150 egz. - ISBN 9955-538-02-3
Minčių grumtynės : [eilėraščiai] / Juozas Barkauskas. - Marijampolė : Ramona, 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 91, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-538-01-5
Piešinys tušu : istorijėlės / Hjalman Söderberg ; iš švedų kalbos vertė Agnė Kudirkaitė. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2002 (Vilnius : Logotipas). - 101, [2] p. - (Sibi et suis = Sau ir saviškiams). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-05-044-6
Rudenys ir pavasariai, arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur : [romanas] / Albinas Baranauskas. - 2-oji laida (faks.). - Marijampolė : Ramona, 2002. - ISBN 9986-851-99-8
D. 1. - 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - VI, 7-350, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-851-96-3
D. 2. - 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 347, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-851-97-1
D. 3. - 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 389, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-851-98-X
Tavyje būsiu amžinas vasaros džiaugsmas : prancūzų meilės lyrika / [sudarytojas ir redaktorius Julius Jasaitis ; eiles išvertė Neringa Abrutytė, Vladas Baltuškevičius, Vytautas P. Bložė ... [et al.]. - Marijampolė : Ramona, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 230, [2] p. - Nugar. antr.: Prancūzų meilės lyrika. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-851-89-0 (įr.)
XIX amžiaus lietuvių literatūra : vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams / Audronė Žentelytė. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Aušra). - 430, [2] p. : iliustr. - ISBN 5-430-03122-4 (įr.) : [2Lt 28 ct]
Žiedadulkės : [eilėraščiai] / Marijona Onačkienė. - Marijampolė : Ramona, 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 93, [3] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-851-92-0
Ketvirtis amžiaus po Genriko Zimano sparnu : gyvenimo spaudoje kristalai ir pabiros / Edvardas Uldukis. - [Vilnius : A. Malinausko indiv. įm., 2002] ([Vilnius] : A. Malinausko IĮ). - 95, [1] p., [8] iliustr. lap. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-9374-8-3 : [7 Lt]
Knygų dienos : skaitiniai 8 [klasei] / parengė Kęstutis Urba. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002]. - Nugar. antr.: Skaitiniai 8. - ISBN 5-430-02680-8
Kn. 1. - [2002] (Vilnius : Vilspa). - 205, [3] p. : iliustr., gaid. - ISBN 5-430-02681-6 : [10 Lt 45 ct]
Kn. 2. - [2002] (Vilnius : Vilspa). - 189, [3] p. : iliustr. - ISBN 5-430-02682-4 : [8 Lt 69 ct]
Lietuvių literatūros skaitiniai, 1900-1940 / sudarė Vanda Zaborskaitė, Regina Norkevičienė. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, [2002]- .
D. 1. - [2002] (Kaunas : Aušra). - 333, [2] p. : iliustr. - ISBN 5-430-02646-8 (įr.) : [13 Lt 09 ct]
Vlado Šlaito poezijos paralelės / Indrė Žekevičiūtė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) … [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]. - Kaunas : [VDU l-kla], 2002 (Kaunas : Spindulys). - 174, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-530-03-0 (įr.) : [8 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Fėjų pasakos
/ Marie Catherine d`Aulnoy ; [iš prancūzų kalbos vertė Renata Zajančkauskaitė ; eilėraščius lietuviškajam leidimui parengė Vytautas Venslovas ; dailininkė Loreta Valantiejienė]. - Kaunas : Šviesa, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 175, [1] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodyta. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 5-430-03337-5 : [16 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras