Dailė

Apie Valdovų rūmų liekanų išsaugojimą

informacija

Valstybinės paminklosaugos komisijos Monitoringo grupė, dalyvaujant Kultūros paveldo centro Techninių tyrimų laboratorijos vedėjai, vyriausiajai restauravimo technologei E.V. Telksnienei, rugpjūčio 14 ir rugsėjo 17 d. lankydamasi Žemutinės pilies Valdovų rūmų vietoje, nustatė, kad atkastųjų liekanų teritorijoje jau išgręžta apie 150 gręžinių ir juose sumontuoti poliai būsimų Valdovų rūmų antžeminės konstrukcijos atramai. Polių gręžimas ir montavimas vyksta pagal patvirtintą projektą, tačiau realiai jų ilgumą ir išdėstymo tankumą koreguoja grunto atsparumas. Polių stabilumui užtikrinti planuojama įrengti rostverkus ir temples. Techniniame projekte numatyta kai kuriose vietose tiesti juos per buvusių rūmų išlikusių pamatų mūrą. Todėl tokio projekto realizavimas būtų pirmas pasikėsinimas į autento išsaugojimą.

Būsimiems Valdovų rūmams būtini požeminiai tinklai. Jų ir išlikusių pamatų apžvalgos galerijos (tako) įrengimų vietose dabar atliekami archeologiniai tyrimai. Radiniai tikslina ir papildo teritorijos istorinę ir kultūrinę medžiagą. Tačiau jiems irgi kyla reali sunaikinimo grėsmė. Jau žinoma, kad tik ką atkastos įspūdingos IX-XIII amžiaus medinių statinių liekanos nebus išsaugotos. Geriausiu atveju, skyrus lėšų jų konservavimui, vertybės bus eksponuojamos kitoje vietoje.

Iki šiol neišspręstas gruntinių vandenų surinkimo bei reikiamo jų lygio palaikymo klausimas. Gruntinius vandenis būtina pažeminti, kad būtų galima įrengti požeminius tinklus ir apžvalgos galerijas. Norint išsaugoti senąsias medines buvusių rūmų konstrukcijas, būtina išlaikyti tam tikrą gruntinio vandens lygį.

Artėjant žiemai ketinama papildomai apšiltinti Žemutinės pilies ypatingos reikšmės mūrų liekanas. Valdovų rūmų atkūrimo vadovams jau kelia nerimą statybai reikalingų plytų kokybė ir patvarumas.

Kitas Monitoringo grupės apsilankymas Valdovų rūmų vietoje numatytas spalio 16 d.

Monitoringo grupės pirmininkė Gražina Drėmaitė