Literatūra

VAKARAI

rugsėjo 13-22


Atviros Lietuvos fondas
16 d. 18 val. - "Nacionalinės Lietuvos kultūros plėtros programos 2003-2009 m." projekto aptarimas. Dalyvauja V. Balčiūnas, R. Goštautienė, L. Kanopkienė, E. Bajorinienė
20 d. 17 val. - A. Dobrynino knygos "Virtuali nusikaltimų tikrovė" pristatymas

Rašytojų klubas
18 d. 17 val. - V. Landsbergio knygos "Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir atsiminimų" sutiktuvės. Dalyvauja V. Landsbergis, L. Gudaitis, V. Valiušaitis
20 d. 17 val. - Aukštaitijos rašytojų ir literatų vakaras. Dalyvauja A. Baltakis, V. Braziūnas, H.A. Čigriejus, V. Juknaitė, E. Mezginaitė, P. Panavas, J. Strielkūnas, R. Šavelis, A. Šlepikas, A. Zurba ir kt.

Lenkų institutas Vilniuje
(Didžioji g. 23)
14 d. 16.30 - diskusija "Krokuva - Vilnius". Dalyvauja A. Bonieckis, A. Kalėda, R. Budrys

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
16 d. 18 val. - vakaras, skirtas kino operatoriaus ir režisieriaus R. Verbos (1932 - 1994) 70-osioms gimimo metinėms

Vilniaus mokytojų namai
14 d. 11-20 val. S. Moniuškos skverelyje - dailės ir muzikos projektas "Menų parkas"
19 d. 15 val Didžiojoje salėje - tarptautinis Vilniaus akordeono muzikos festivalis