Anonsai

Radijo pjesių konkursas

Lietuvos nacionalinis radijas skelbia radijo pjesių konkursą. Rankraščio apimtis - iki 30 puslapių. Geriausi kūriniai bus premijuojami ir statomi Radijo teatre. Numatomos premijos:

pirmoji premija - 1500 Lt,

antroji premija - 1000 Lt,

dvi trečiosios - po 750 Lt.

Pjeses vertins Lietuvos nacionalinio radijo sudaryta komisija. Rankraščius siųskite iki 2002 m. spalio 1 d. adresu: Radijo pjesių konkursui, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, S. Konarskio g. 49, 2600 Vilnius. Kūriniai pasirašomi slapyvardžiu. Prie rankraščio pridedamas užklijuotas vokas, kuriame turi būti parašytas autoriaus vardas, pavardė, adresas ir telefonas. Konkurso rezultatai bus paskelbti š.m. lapkričio 1 d. per Lietuvos radiją bei interneto puslapyje www.lrt.lt