Bibliografija

Bibliografinės žinios


MENAS. FOTOGRAFIJA

Nerija :
Nerijos peizažas : [fotoalbumas] / Vaclovas Straukas. - Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp., 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). - 27, [3] p., įsk. virš. : iliustr. - Tekstas liet., angl., rus., vok. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-31-069-5
Peizažo pasaulis = Landscapes = Landschaften : dailes albumas : skiriama Klaipėdos miesto 750-osioms metinėms / Vladimir Bogatyriov. - Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp., 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). - 71, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl., rus., vok. - Tiražas 1200 egz. - ISBN 9986-31-066-0
Vilniaus katedros lobynas = Vilnius Cathedral treasury : albumas / sudarytojai Romualdas Budrys, Vydas Dolinskas ; vertėjas S.C. Rowell. - Vilnius : Lietuvos dailės muz. : Dizaino stud. "Savas takas", 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 350, [2] p. : iliustr., faks. - Gretut. tekstas liet., angl. - Skiriama šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, kanonizavimo 400 metų jubiliejui, 1602-2002. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-669-24-3 (įr.) : [65 Lt]
Žalia tyla : memuarai / Augustinas Savickas ; [sudarytoja Laima Kanopkienė]. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 406, [1] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-16-245-9 (įr.) : [22 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anapus tavęs ir manęs :
romanas / Saulius Stoma. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 242, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-39-219-5 (įr.) : [10 Lt]
Dinastijos žūtis : romanas / Juozas Kralikauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 157, [3] p. - Tiražas 1200 egz. - ISBN 9986-16-256-4 (įr.) : [5 Lt]
Juozas Kralikauskas : monografija / Elena Bukelienė. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 221, [3] p. : iliustr., faks. - Tiražas 1200 egz. - ISBN 9986-16-254-8 (įr.) : [8 Lt]
Krokodilo nasruose : romanas / Ruth Rendell ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Vilnius : Vilspa). - 319, [1] p. - (Byla Nr. 001). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-122-8 : [13 Lt 20 ct]
Meilės istorijos : [apsakymai] / T. Coraghessan Boyle ; [iš anglų kalbos vertė V. Dagys]. - Kaunas : Vada, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 294, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-481-40-6 : [11 Lt]
Noras žudyti : romanas / P.D. James ; iš anglų kalbos vertė Antanas Šernius. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Vilnius : Vilspa). - 246, [1] p. - (Byla Nr. 002). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-02-950-3 : [12 Lt 50 ct]
Noros laivas : romanas / Mary Lou Rich ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2002 ([Kaunas] : Mažoji poligrafija). - 206, [1] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-951-57-7 : [5 Lt 50 ct]
Paskutinio teismo diena : kriminalinis romanas / Kurt Aust ; iš norvegų kalbos vertė Aušra Bagočiūnaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 360, [2] p. - Tiražas [2150] egz. - ISBN 9986-39-227-6 (įr.) : [15 Lt]
Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą : [fotografijos, eilėraščiai, straipsniai]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 185, [6] p. : iliustr., faks. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-39-225-X (įr.) : [35 Lt]
Rinktiniai straipsniai = Collected articles / Zigmas Zinkevičius ; [redakcinė taryba: Jonas Boruta (pirmininkas) … [et al.] ; redakcinė komisija: Vacys Milius (pirmininkas) … [et al.] ; Lietuvių katalikų mokslo akademija. - Vilnius : Katalikų akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002- . - ISBN 5-420-01493-9
T. 1 : lietuvių kalbos kilmė ir ryšiai su kaimynų kalbomis, istorinė gramatika, tarmių kilmė, dialektologija, rašomosios kalbos kilmė. - 2002 (Vilnius : Vilspa). - 645, [1] p. : iliustr., portr., žml. - Str. liet., angl., latv., pranc., rus., vok. - Santr. liet., angl., rus., vok. - Tiražas 400 egz. - ISBN 5-420-01492-0 : [35 Lt]
Užmigo žemė : eilėraščiai / Vytautas Skripka. - Vilnius : UAB "Gelspa", 2002 (Vilnius : Gelspa). - 70, [2] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-537-99-1
Vilties kelias : Aleksandra ir Juozas Kazickai apie savo gyvenimą / literatūrinis bendraautorius Valdas Bartasevičius. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 428, [4] p. : iliustr. - Virš. antr. nenurodyta. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-236-X (įr.) : [14 Lt]
Žmogus ir jo legenda : apmąstymai apie kūrybą ir kūrėjus / Jonas Mikelinskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 341, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-39-229-2 (įr.) : [12 Lt]
Žmonės žemaičių žemėje : apybraižos / Elė Kakanauskienė, Antanas Kakanauskas. - Telšiai [i.e. Plungė : "Saulutės" d-ja], 2002 (Telšiai : Spaudos lankas). - 121, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-9001-6-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kiekvienas turi savo nosį :
[komiksai] / Vytautas Račickas ; dailininkas Henrikas Vaigauskas. - Vilnius : V. Račickas, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-507-32-2 : [5 Lt]
Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai : moksleivių darbų konkursas / Holokausto ir žydų kultūros Lietuvoje studijų centras "Atminties namai" ; sudarė Linas Vildžiūnas. - Vilnius : Garnelis, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 260, [1] p. : iliustr., faks. - (Švietimo kaitos fondo biblioteka). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-428-24-4

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras