Muzika

Muzikinės kūrybos dienovidis

kronika

iliustracija
Jurgis Juozapaitis

Taip būtų galima pasakyti apie patį vidurvasarį savo gyvenimo 60-metį peržengusio kompozitoriaus Jurgio Juozapaičio kūrybines platumas. Žavi ne tik jo darbų gausa, bet ir savita, meistriška raiška, patraukianti dažną atlikėją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Apie tai buvo užsiminta ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo S. Vainiūno namuose, kur įvyko šiai sukakčiai skirtas pirmasis J. Juozapaičio kūrybos vakaras (kiti kūrybos vakarai bus surengti Vilniuje ir Šiauliuose).

Iš tiesų kompozitoriaus kūriniai atliekami daugelyje Europos šalių (Švedijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Rusijoje, Olandijoje, Rumunijoje, Čekijoje ir t.t.). Ne tik atliekami, bet ir spausdinami, leidžiamos kompaktinės plokštelės. Šiuokart tenka pasidžiaugti labai plačiu J. Juozapaičio kūrybos diapazonu: ne viena karta išaugo su jo opera vaikams "Marių paukštė" (1976), praėjusio šimtmečio 8-ąjį dešimtmetį sublizgėta simfonijomis "Rex" (1973, 1978 m. Lietuvos valstybinė premija) ir "Zodiacus" (1977), sonatomis smuikui solo (1972), birbynei solo (1971) ir kanklėms (1972), vokaliniu ciklu "Diemedžiu žydėsiu" pagal S. Nėries eiles (1974), penkiomis metamorfozėmis "Afroditė" fleitai solo (1978)...

Kūrybingo J. Juozapaičio būta ir visą nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį, kai pasirodė daug kamerinės muzikos, atspindinčios jo kūrybinių ieškojimų evoliuciją atsirenkant tas šiuolaikines išraiškos priemones, kurios tarnauja kūrybinės minties plėtrai, spalvų raiškai.

J. Juozapaičio kūrybos nuoširdumu džiaugėmės ir liepos 3-iosios vakarą S. Vainiūno namuose, kur kompozitorius, prisitaikydamas prie kamerinės aplinkos, klausytojams pateikė kūrinių soliniams instrumentams arba duetams.

Ir vėl gaiviai skambėjo dainininkės Reginos Maciūtės su pianiste Vaiva Blažiene atliktas vokalinis ciklas "Diemedžiu žydėsiu", fleitos virtuozo Valentino Gelgoto grotos penkios metamorfozės "Afroditė" ir "Segles" fleitai solo.

Ir klausytojai, ir pats kompozitorius šiame vakare pirmą kartą išgirdo diptiką violončelei ir gitarai "Juoda ir balta", kurį atliko violon- čelininkas Saulius Lipčius ir gitaristas Saulius Lipčius.

Pokalbyje su šio vakaro vedėju muzikologu Vaclovu Juodpusiu kompozitorius mintis reiškė gana santūriai, tačiau ir tai padėjo geriau suvokti jo kūrybinius ieškojimus, kai kada užkoduotus ir gana įmantriuose pavadinimuose ("Kaleidofonija", "Segles", "Mėnulio šarada" ir t.t.). Čia pravartu prisiminti, kad J. Juozapaitis yra sukūręs baletus "Andromeda" ir "Lokys", kurie tebelaukia teatrų dėmesio, suinstrumentavęs dar nestatytą V. Jakubėno baletą "Vaivos juosta", suredagavęs ir parengęs atlikimui M.K. Čiurlionio uvertiūros "Kęstutis" partitūrą. Visa tai savitai išryškina J. Juozapaičio darbštumą ir profesionalumą.

Vaclovas Juodpusis