Anonsai

"Pedagoginės kultūros kaita"

Švietimo kaitos fondas, siekdamas skleisti šiuolaikinę
šalies ir pasaulio pedagoginę mintį, skelbia
konkursą "Pedagoginės kultūros kaita".

Konkurse kviečiamos dalyvauti leidyklos.

Konkurso tikslas - skleisti šiuolaikinę šalies ir pasaulio pedagoginę mintį pedagogų bendruomenei, studentams bei visiems besidomintiems pedagogine literatūra.

Konkursas orientuotas į lietuvių bei užsienio autorių (verstinės) pedagoginės literatūros leidybą.

Kviečiame leidyklas, akademinę bei pedagogų bendruomenę teikti pasiūlymus knygoms leisti, siūlomus leidinius pateikiant su anotacijomis.

Prioritetai teikiami tokioms kryptims: švietimo politika, švietimo vadyba, švietimo ekonomika, švietimo sociologija, edukologija, pedagogikos istorija. Idėją pasiūliusi leidykla turi pirmumo teisę knygai leisti.

Paraiškos priimamos iki 2002 m. rugsėjo 10 d.

Paštu gautos paraiškos turi būti su pašto žyma, rodančia, kad dokumentai išsiųsti iki 2002 m. rugsėjo 7 d. (imtinai).

Paraiškos formas galite rasti ŠKF interneto svetainėje http://skf.osf.lt, gauti pasiteiravus el. paštu skf@muza.lt. Paraiškos pateikiamos 4 egzemplioriais (1 originalas ir 3 kopijos). Jei įmanoma, labai prašome pridėti ir elektroninę užpildytos paraiškos versiją (išsiųsti elektroniniu paštu skf@muza.lt arba pateikti elektroninėje laikmenoje kartu su kitais dokumentais).

Konkurso nuostatai skelbiami interneto svetainėje http://skf.osf.lt. Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonu (22) 622410 arba el. paštu skf@muza.lt.

Mūsų adresas: Švietimo kaitos fondas, konkursui "Pedagoginės kultūros kaita", J. Basanavičiaus g. 5-112, Vilnius 2009.