Literatūra

VAKARAI

Birželio 14-23


Rašytojų klubas
19 d. 17 val. - R. Stankevičiaus kūrybos vakaras su nauja knyga "Randas". Dalyvauja R. Stankevičius, A. Ališauskas, A. Šlepikas, V. Sventickas, A. Smilgevičiūtė, R. Radzevičius

Vilniaus rotušė
19 d. 18 val. - penkių autorių romano "Siužetą siūlau nušauti" pristatymas. Dalyvauja romano autoriai - A. Andriuškevičius, G. Beresnevičius, S. Geda, S. Parulskis, G. Radvilavičiūtė. Vakarą veda S. Žukas

Atviros Lietuvos fondas
18 d. 17 val. - knygos ir kompaktinės plokštelės "Lietuvos tautinės mažumos. Kultūros paveldas" pristatymas
Leidykla "Katalikų pasaulis"
16 d. 11.30 Šv. Kazimiero bažnyčioje, 18 d. 18 val. "Katalikų pasaulio" knygyne - H. Schallerio knygos "Ištikimybė savajam keliui" pristatymai

Vilniaus mokytojų namai
15 d. - Lietuvos regionų dienos. Dzūkija
16 d. - Lietuvos regionų dienos. Suvalkija
19 d. 17 val. Kiemelyje - popietė "Kiemas vaikams"
19 d. 18 val. Svetainėje - susitikimas su poete E. Juodvalke
20 d. 18 val. - pučiamųjų muzikos koncertas "Skamba vario dūdos". Dalyvauja pučiamųjų instrumentų orkestras "Trakai"

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus
19 d. 17 val. - vakaras "Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą"
21 d. 17 val. - kunigo A.P. Kanapkos knygos "Iš manojo credo" pristatymas