Kinas

KINO REPERTUARAS

Birželio 14-23


Vilnius

Lietuva
Didžioji salė
14 - 20 d. - Monstrų puota (JAV) - 11, 15.15, 19.30
Fandango (Vokietija) - 13.15, 17.30
Panikos kambarys (JAV) - 21.45
Salė 88
14 - 20 d. - Žmogus-voras (JAV) - 12, 16.45
Žvaigždžių karai. Epizodas II - klonų puolimas (JAV) - 14.15, 19, 21.30

Vingis
14 - 20 d. - Harto karas (JAV) - 15.50, 18.10, 20.30, 21.50, 22.50
40 dienų ir 40 naktų (JAV) - 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20, 20.50, 22.40
Skraidantis karys (JAV) - 14.05, 16.25, 18.35
Žvaigždžių karai. Epizodas II - klonų puolimas (JAV) - 11.30, 16.05
Nuostabus protas (JAV) - 18.45, 21.20
Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį (Prancūzija) - 11.20, 14 val.
Atostogos: mokslai baigėsi (JAV) - 11 val.
Haris Poteris ir išminties akmuo (JAV) - 11.10, 13.15

"Skalvijos" kino centras
14 - 20 d. - Pats baisiausias filmas 2 (JAV) - 15 val.
Taksi 2 (Prancūzija) - 17.15, 21 val.
Bendra saugumo zona (P. Korėja) - 19 val.

Akropolio kinas
14 - 20 d. - Merginų kailyje (JAV) - 10.40, 12.30, 14.20, 16.10, 18, 19.50, 21.40
Ašmenys 2: kraujo medžioklė (JAV) - 10.20, 11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18, 19, 20.10, 21.10, 22.20
Žvaigždžių karai. Epizodas II - klonų puolimas (JAV) - 11.45, 14.20, 16.55
Žmogus, kurio nebuvo (JAV) - 19.30, 21.45
Panikos kambarys (JAV) - 12, 14.10, 16.20, 18.30, 20.40, 22.50
Žmogus-voras (JAV) - 10, 14.45, 19.30
Grafas Montekristas (JAV) - 12.15, 17, 21.45
Katės ir šunys (JAV) - 11.10, 14.40
Skruzdėliukas Z (JAV) - 13, 16.30
Mulen Ružas (JAV, Australija) - 18.10
Juros periodo parkas 3 (JAV) - 14.50, 20.50
Pramuštgalviai (JAV) - 10.50, 16.50
Meksikietis (JAV) - 12.30, 18.30
Gladiatorius (JAV) - 20.30

Ozo kino salė
14 d. - Aistros vaisiai (rež. S. Terayma) - 18 val.
15 d. - Traviata (rež. F. Zeffirelli) - 16 val.
17 d. - Septintas antspaudas (rež. I. Bergman) - 18 val.
18 d. - 8 1/2 (rež. F. Fellini) - 18 val.
19 d. - Konformistas (rež. B. Bertolucci) - 18 val.
20 d. - Moterų miestas (rež. F. Fellini) - 18 val.
21 d. - Amoralios istorijos (rež. W. Borowczyk) - 18 val.
22 d. - Atotrūkis (rež. M. Forman) - 16 val.

Kaunas

Senasis trestas
Didžioji salė
14 - 20 d. - Panikos kambarys (JAV) - 15, 19 val.
Žvaigždžių karai. Epizodas II - klonų puolimas (JAV) - 12.30, 21 val.
Grafas Montekristas (JAV) - 16.45
Mažoji salė
14 - 20 d. - Novokainas (JAV) - 20.30
Oušeno vienuoliktukas (JAV) - 14.30, 18.15
Rolerbolas (JAV) - 16.30
Grafas Montekristas (JAV) - 12.15

Planeta
14 - 20 d. - Harto karas (JAV) - 12.15, 14.30, 19 val.
Ašmenys 2: kraujo medžioklė (JAV) - 16.45, 21.15

Klaipėda

Žemaitija
Didžioji salė
14 - 20 d. - Nežinoma planeta (JAV) - 15.45
Žiedų valdovas (JAV) - 12.45, 19.30
Vampyrų karalienė (JAV) - 17.45, 22.30
Mažoji salė
14 - 20 d. - Žvaigždžių karai. Epizodas II - klonų puolimas (JAV) - 13 val.
Panikos kambarys (JAV) - 15.30, 19.45
Ašmenys 2: kraujo medžioklė (JAV) - 17.30, 21.45

Žvejų rūmai
14 - 20 d. - Haris Poteris ir išminties akmuo (JAV) - 17 val.
Sniego šunys (JAV) - 19.30
Žmogus-voras (JAV) - 21.15

Jūratė ir Kastytis
14 - 20 d. - Atostogos: mokslai baigėsi (JAV) - 15 val.
Zoolanderis (JAV) - 17, 19 val.
21 - 23 d. - Skruzdėliukas Z (JAV) - 14.45
Nuostabus protas (JAV) - 16.30, 19 val.

Šiauliai

Saulė
14 - 20 d. - Ašmenys 2: kraujo medžioklė (JAV) - 12, 16 val.
14, 16 - 20 d. - Merginų kailyje (JAV) - 14.10, 18.10, 20, 21.50; 15 d. - 14.10, 18.10, 21 val.; 21 - 23 d. - 12, 17.30
21 - 23 d. - Mentų šou (JAV) - 13.50, 15.40, 19.20, 21.10

Laikas
14 - 20 d. - Rolerbolas (JAV) - 12, 16.30; 21 - 23 d. - 14.25
14 - 20 d. - Malholando kelias (Prancūzija, JAV) - 13.50, 18.20; 21 - 23 d. - 16.15
14 - 23 d. - Išdulkink mane (Prancūzija) - 21 val.
21 - 23 d. - Ašmenys 2: kraujo medžioklė (JAV) - 12.15, 18.50

Panevėžys

Garsas
Didžioji salė
14 - 20 d. - Žmogus-voras (JAV) - 11.30, 15.30, 17.45
40 dienų ir 40 naktų (JAV) - 13.45, 20, 21.45
Mažoji salė
14 - 20 d. - Muškietininkas (JAV) - 13.30
14 - 19 d. - Iš Dievo - nieko naujo (JAV) - 15.45, 20.30; 20 d. - 20.30
14 - 17, 20 d. - Nuostabus protas (JAV) - 18 val.
Projektas "Kino vasara 2002"
18 d. - Gobsekas (Prancūzija) - 18 val.
19 d. - Velnio nuotaka (rež. A. Žebriūnas) - 18 val.
20 d. - Traukinių žymėjimas (D. Britanija) - 15.45

Mažeikiai

Eos
14, 15, 18, 20 d. - Velniška mergiotė (JAV) - 18.30; 16, 17, 19 d. - 21 val.
14, 15, 18, 20 d. - Sniego šunys (JAV) - 21 val.; 16, 17, 19 d. - 18.30
15, 16 d. - Dinozauras (JAV) - 11.30