Bibliografija

Bibliografinės žinios

FOTOGRAFIJA

Devyni aukštai = Nine floors : fotografijų rinktinė / Algimantas Aleksandravičius ; tekstų autoriai Agnė Narušytė, Virginijus Kinčinaitis, Rolandas Rastauskas ; [vertėjai Agnė Narušytė ir Simon Bloxham]. - Vilnius : UAB "Nacionalinė knyga", [2002] ([Vilnius] : UAB "Sapnų sala"). - 250, [1] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas 800 egz. - ISBN 9955-495-02-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

50 žymiausių XX a. romanų / Joachim Scholl, Ulrike Braun ; iš vokiečių kalbos vertė Tadas Steiblys ; redaktorius Alfonsas Zdanavičius ; [lietuvišką bibliografiją surinko Rasa Dičiuvienė]. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2002]. - 279, [1] p. : iliustr. - Virš. tik 1-ojo aut. pavardė. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-71-5 (įr.) : [29 Lt]

Akmen-skeltės : eilėraščiai / Gytis Norvilas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vė). - 110, [2] p. - (Pirmoji knyga : PK). - Tiražas [300] egz. - ISBN 9986-39-223-3 : [4 Lt]

Anapus pasaulio : romanas / Karl Ove Knausgård ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 637, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas 2050 egz. - ISBN 9986-16-234-3 (įr.) : [20 Lt]

Ars Magna ; Slėpiniai / Oskaras Milašius ; iš prancūzų k. vertė Petras Kimbrys. - Vilnius : Aidai, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 191, [1] p. - Tiražas [1200] egz. - ISBN 9955-445-44-0

Aštuoneiliai : eilėraščiai / Algimantas Mikuta ; [dailininkas Romas Orantas]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 143, [1] p. : iliustr. - Tiražas [800] egz. - ISBN 9986-39-218-7 : [8 Lt]

Dūmų stulpai : eilėraščiai / Jonas Zdanys. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : UAB "Sapnų sala"). - 149, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-39-226-8 : [8 Lt]

Į save ir istoriją pažvelgus : [atsiminimai] / Aldona Gaigalaitė. - Vilnius : Vaga, [2002] (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 284, [3] p. : iliustr. - Tiražas [400] egz. - ISBN 5-415-01618-X

Ir išmuš tavo valanda : romanas / Jonas Avyžius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 325, [3] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-39-214-4 (įr.) : [10 Lt]

Karo sūkuriuose : gyvenimo proza : [atsiminimai] / Antanas Ridikas. - [Vilnius : UAB "Rotas"], 2002 (Vilnius : Rotas). - 207, [1] p. - Tiražas [150] egz. - ISBN 9955-461-39-X

Kasanti plunksna = The digging quill : eilėraščių rinktinė, 1966-1991 / Seamus Heaney ; iš anglų kalbos vertė Kornelijus Platelis. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 249, [1] p. - (Šiuolaikiniai pasaulio poetai : ŠPP). - Tiražas [400] egz. - ISBN 9986-39-222-5 : [10 Lt]

Lėtumas : romanas / Milan Kundera ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Standartų sp.). - 140, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-248-3 : [8 Lt]

Lustra : poezijos rinktinė / Ezra Pound ; sudarė ir vertė Kornelijus Platelis. - Vilnius : Vaga, [2002] (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 293, [2] p. - Tiražas [700] egz. - ISBN 5-415-01632-5

Marija Egiptietė : romanas / Vidmantė Jasukaitytė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 179, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-151-1 (įr.) : [12 Lt]

Metų knyga / Kauno technologijos universiteto gimnazija. - Kaunas : Naujasis lankas, 1997- 2002. - 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 222, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-03-108-5

Misterijos / Oskaras Milašius ; iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis ir Petras Kimbrys. - Vilnius : Vaga, [2002] (Vilnius : Sapnų sala). - 226, [3] p. : portr. - Virš. tik aut. pavardės faks. - Tiražas [800] egz. - ISBN 5-415-01636-8

Nepaprasta daktaro Džekilo ir misterio Haido istorija : [apysaka] / Robert Louis Stevenson ; iš anglų kalbos vertė Evelina Gužauskytė. - Vilnius : Homo liber, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 108, [1] p. - Tiražas [800] egz. - ISBN 9986-9153-6-8 : [8 Lt 50 ct]

Nuotakai : Helenos Exley dovanų knyga / [iš anglų kalbos vertė Danguolė Reikaitė]. - [Vilnius] : Naujoji Rosma, [2002] (Spausd. Kinijoje). - [142] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-06-051-4 (įr.) : [25 Lt 30 ct]

Paskutinis skyrius : [romanas] / Knut Hamsun ; iš vokiečių kalbos vertė Raminta Gamziukaitė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 446, [2] p. - (Klasika ; 4). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-141-4 (įr.) : [15 Lt]

Prakalbintos akimirkos : neįgaliųjų kūrybos almanachas / [redaktorė, sudarytoja Paulina Žemgulytė]. - Vilnius : A. Remeikos l-kla, 2001 (Vilnius : Logotipas). - 156, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-895-25-1

Randas : eilėraščiai / Rimvydas Stankevičius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vė). - 75, [1] p. - Tiražas [600] egz. - ISBN 9986-39-224-1 : [6 Lt]

Su likimu nepasiginčysi : romanas / Emė Fecer. Rizikingas žingsnis : romanas / Ela Varner ; [abu romanus iš anglų kalbos] vertė Ona Simonavičienė. - Vilnius : Rosma, 2002 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 247, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1800] egz. - ISBN 9986-00-334-2 (įr.) : [9 Lt]

Šiandien madam pareis vėliau : romanas / Susanna Kubelka ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. - 4-asis leid. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 412, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-146-4 (įr.) : [12 Lt]

Tolstantis : eilėraščiai / Marcelijus Martinaitis. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vė). - 63, [1] p. - (Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai ; kn. 2). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-39-220-9 : [8 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras