7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Birželio 7–16

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

7 d. 21, 22, 23 val. – „Kultūros naktis 2024“.„Noktiurnas“

7 d. 22, 23.30, 8 d. 1 val. – „ABSORPTIO: KŪRINYS DVIEM OPEROS NAMAMS“. Komp. D. Digimas, rež. A. Ambrozaitytė, dramaturg. E. Šumila, scenogr. D. Liškevičius, kost. dail. M. Nakaitė, dir. K. Variakojis

15 d. 18.30 – PREMJERA! „PARKAS“. Choreogr. A. Preljocajas, scenogr. Th. Leproust’as, kost. dail. H. Pierre’as, šviesų dail. Ch. Kassas, muzikos vad. ir dir. Y. Pouspourikas, dir. A. Morkūnas-Budrys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujoji salė

15 d. 19 val. – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

Mažoji salė

13 d. 19.30 – „KAS NEBIJO VIRDŽINIJOS VULF“. Rež. A. Jasenka

Valstybinis jaunimo teatras

8, 11 d. 18.30 – F. Zellerio „SŪNUS“. Rež. I. Jonynas

15 d. 18.30 – „BARBARAI“ (pagal J.M. Coetzee romaną „Barbarų belaukiant“). Rež., scen. aut. Á. Schillingas

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – PREMJERA! J. Cocteau „ORFĖJAS“. Rež. Ž. Vingelis

11 d. 18.30 – I. Bergmano „NEIŠTIKIMOJI“. Rež. N. Jasinskas

12 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

16 d. 13 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

7 d. 19 val. OKT studijoje – A. Rubinovo „MANO TĖVAS“. Vaidina A. Rubinovas

14 d. 20 val. Palangos koncertų salėje  – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus senasis teatras

15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! Š. Zelmanavičiaus „Atsivertėlis. Grafas Potockis iš Vilniaus“. Rež. A. Vidžiūnas, spektaklio meno vad. J. Vaitkus, scenogr. ir šviesų dail. A. Šimonis, kost. dail. J. Rimkutė, komp. R. Mačiliūnaitė. Vaidina M. Tuchvatulinas, V. Krulikovskis, A. Metalnikova, A. Bizunovič, D. Denisiukas, A. Agarkovas, J. Ščiuckis, S. Zinovjevas, J. Juščenko, J. Ragimova, B. Aleksandrovič ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“

7 d. 18.30, 8 d. 12, 14, 16 val., 9 d. 12, 14 val. Teatro erdvėje – „ČIPOLINAS“ (pagal G. Rodari pasaką „Čipolino nuotykiai“). Rež. Š. Datenis

Didžioji salė

14 d. 10, 12, 14 val., 15, 16 d. 10, 14 val. – „APIE PASAULĮ“. Scenarijaus aut. ir rež. J. Jukonytė

Mažoji salė

9 d. 12, 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

13 d. 17.30 Kaišiadoryse, T. Matulionio aikštėje, 15 d. 19 val. Druskininkuose, Druskonio ežero amfiteatre – „PELAT“. Choreogr. J. Catala (Ispanija)

14 d. 19 val. Menų spaustuvėje – festivalis „Cirkuliacija“. PREMJERA! „À MESURE – HANDLE WITH CARE“. Autorės ir atlikėjos M. Neverauskaitė ir E. Damasio („AcCompany ME“, Italija, Lietuva, Prancūzija)

15 d. 20 val., 16 d. 19 val. – festivalis „Cirkuliacija. „JULIETA“. Sukūrė, režisavo ir atlieka G. Muñoz (Meksika)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

7 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

8 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „APIE ŽUVIS, AUSIS IR MAMĄ“. Rež. E. Kižaitė

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Minelgaitės-Duchin „SNIEGUOLĖ“. Rež. G. Minelgaitė-Duchin

11–13 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės „KAI MES BŪSIME JAUNI“. Rež. A. Špilevojus

16, 19 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

7 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „MOZART!“. Rež. V. Streiča, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. O. Madaraš

8, 9 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

7 d. 20 val. – festivalis „Cirkuliacija“. PREMJERA! „SUDDENLY: AND OTHER WAYS TO CHANGE“ („Opus Company“)

15 d. 18 val. – festivalis „Cirkuliacija“. PREMJERA! „À MESURE – HANDLE WITH CARE“. Autorės ir atlikėjos M. Neverauskaitė ir E. Damasio („AcCompany ME“, Italija, Lietuva, Prancūzija)

Kauno lėlių teatras

8 d. 12 val. – „SESYTĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. M. Mičiulytė

9 d. 12 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO“. Libreto aut. ir komp. A. Lavender, rež. A. Sunklodaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“

8, 9 d. 17 val. – „ANA KARENINA“. Rež. R. Tuminas, scenogr. A. Jacovskis, kost. dail. O. Filatova („Gesher Theater“, Izraelis)

12 d. 18.30 – „GRAIKAI“. Rež. E. Seņkovas (Liepojos teatras)

15 d. 12 val. Kamerinėje salėje  – „APIE ŽUVIS, AUSIS IR MAMĄ“. Rež. E. Kižaitė (Kauno dramos teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras

7, 8 d. 18.30 „DONA KICHOTĖ“ (šokio spektaklių triptikas pagal G.F. Händelio, H. Purcello, J.S.Bacho, M. Berezovskio, S. Miliūnaitės ir A. Scarlatti muziką). Dir. V. Konstantinovas

15 d. 18 val. – Vydūno „NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus (Kauno dramos teatras)

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Scenos menų festivalis įvairiose miesto erdvėse „Teatrodromas“

7 d. 12 val. prie Povilo Višinskio paminklo – „DŽIAUGSMO UPĖ“ („Be kompanijos“)

7 d. 16 val. Dainų pėsčiųjų takas prie „Centukų“ fontano – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. A. Gluskinas

7 d. 20 val. galerijoje „Garažas“ – „HOW TO SWIM / AKMUO“. Autorius ir atlikėjas T. Galkauskas

8 d. 17 val. Salduvės piliakalnyje – „UŽPUSTYTI“ (Šeiko šokio teatras)

8, 12 d. 20 val. – A. Špilevojaus „PAKELIUI“. Rež. A. Špilevojus (spektaklis-kelionė autobusu)

9 d. 12 val. žygio pradžia Prisikėlimo aikštėje – Pojūčių žygis: miesto, gamtos ir savęs pažinimo kelionė („9 zuikiai“)

9 d. 19 val. Mažojoje salėje – „RADVILA DARIUS, VYTAUTO“ („Operomanija“)

11 d. 19 val. Žaliūkių malūnininko sodyboje – „AMERIKA PIRTYJE“ („Taško“ teatras)

12 d. 14 val. Didždvario gimnazijos kiemelyje – „DULKĖTI VEIDRODŽIAI“ („No Shoes“)

13 d. 18 val. Salduvės piliakalnio papėdėje – „APIE ŽUVIS IR ŽMONES“ (Klaipėdos lėlių teatras)

13 d. 19 val. „Level 2“ šokių klube – „MAKE LOVE“ („Teatronas“)

14 d. 19 val. Šiaulių dramos teatre – festivalis „Cirkuliacija. „JULIETA“. Sukūrė, režisavo ir atlieka G. Muñoz (Meksika)

14 d. 20.30 Dailės mokyklos vitrinose, bulvare – R. Stonkutės socialinė paroda „Nebyli žuvies burna“

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

7, 8 d. 18.30 Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe – PREMJERA! W. Shakespeare’o „MAKBETAS“. Rež. A. Špilevojus