7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gegužės 10–19

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10, 11 d. 18.30 – R. Strausso „ROŽĖS KAVALIERIUS“. Rež. D. Michieletto, muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dir. R. Šumila

12 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

14 d. 10, 12 val. Raudonojoje fojė – „Muzika mažoms ausytėms“

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujoji salė

10–12 d. 19 val. – „Naujasis Baltijos šokis“. „CARCAÇA“. Choreogr. M. da Silva Ferreira (Portugalija)

16 d. 19 val. – PREMJERA! R. Vitraco „VIKTORAS, ARBA VAIKAI VALDŽIOJE“. Rež. G. Varnas

Mažoji salė

10 d. 19.30 – „TEIRESIJO KRŪTIS“. Rež. ir dramaturgė L. Kutkaitė

11 d. 19.30 – R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

12 d. 16 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – B. Kapustinskaitės „SIBIRO HAIKU“. Rež. A. Gornatkevičius

15 d. 19.30 – „KIM JURI“ (pagal Hailji romaną „Parodymai“). Rež. P. Budrys

16 d. 19.30 – M.R. Hall „PJESĖ GYVENANTIEMS IŠNYKIMO LAIKAIS“. Rež. A. Obcarskas

18 d. 19.30 – T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė

Valstybinis jaunimo teatras

10, 11 d. 19 val. – „MANO ANŪKAS VENIAMINAS“ (pagal L. Ulickajos pjesę). Rež. M. Gorvic. Vaidina L. Achedžakova A. Islentjeva J. Truchinas, O. Grudiajeva

12 d. 12 val. Salėje 99 – S. Bernotaitės „RUBINAITIS PELIŪZĖ, ARBA LIETUVIO IŠGYVENIMO BŪDAS“ (pagal S. Daukantą). Rež. ir scenogr. S. Degutytė

14, 15 d. 18.30 – F. Zellerio „SŪNUS“. Rež. I. Jonynas

16 d. 18.30 Salėje 99 – É. Louis „EDŽIO PABAIGA“. Rež. N. Jasinskas

18 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

11 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „L. YRA S.“. Rež. G. Štiormer

14 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, V. Kochanskytė, D. Rudytė

17 d. 19 val. – „IEŠKAU ŽMOGAUS“ (teatras „Kitas kampas“)

18 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS „KITAS KAMPAS“. Rež. K. Glušajevas

 (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

19 d. 13 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Oskaro Koršunovo teatras

15 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

18 d. 18.30 Vilniaus senajame teatre  – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus senasis teatras

10, 11 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. A. Jankevičius. Vaidina V. Krulikovskis, J. Gladij, V. Lukjanovas, V. Novopolskis, I. Abramovičius, A. Špakovskaja ir kt.

12 d. 11, 13 val. – PREMJERA! „PASAULIO MEDIS“. Idėjos aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė

12 d. 18.30 – J. Pommerat „DVIEJŲ KORĖJŲ SUSIJUNGIMAS“. Rež. M. Klimaitė

16 d. 18.30, 19 d. 16 val. – T. Stoppardo „ROZENKRANCAS IR GILDENSTERNAS MIRĘ“. Rež. J. Butusovas

17 d. 18.30 Mažojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS“. Rež. K. Siaurusaitytė

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

11 d. 12 val. – „MANO VILNIUS MANO“ (pagal J. Žilinsko romaną). Rež. P. Tamolė

12 d. 12 val. – „KARLSONAS“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. A. Storpirštis

16, 17 d. 18.30 – PREMJERA! „VISKAS, KO NETURI“ (poezijos spektaklis pagal poeto V. Kukulo eiles). Rež. R. Kazlas

18 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

19 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

12 d. 15 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

18 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

Palėpė

19 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

10 d. 18.30 – PREMJERA! „PRAEIS“. Rež., dramaturgas ir aktorius J. Tertelis

10, 11 d. 21 val. – „Naujasis Baltijos šokis“. „DARKMATTER“. Choreogr. Ch. Menzo (Nyderlandai, Belgija)

12 d. 15 val. – „ATEITIES MEDŽIOTOJAI“. Rež. ir teksto aut. G. Zapalskis

14 d. 19 val. – PREMJERA! „BŪTI ALISA“. Rež. D. Girauldonas (Klaipėdos jaunimo teatras)

16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS OBJEKTUI IR VAIKUI“. Idėjos aut. ir choreogr. G. Grinevičiūtė

17 d. 19 val. – „EMIGRANTAI“. Rež. D. Gumauskas

19 d. 15, 18 val. – „ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ“. Idėjos aut., choreogr. A. Gudaitė, rež. J. Tertelis („Low Air“, Vilniaus miesto šokio teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

10, 11 d. 12 val. Mažojoje salėje – „ČIURLIONIO PEIZAŽAI: JŪRA“. Rež. M. Mičiulytė

10 d. 19 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

11 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „AUDRA“. Rež. P. Jalakas (Estija)

12 d. 15 val. Mažojoje scenoje – „PAŠTININKAS IR SERBENTAI“ (pagal D. Zavedskaitės knygą). Rež. E. Kižaitė

12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

14 d. 13 val., 15 d. 12 val. Rūtos salėje – D. Raibio „TAISYKLA“. Rež. A. Gornatkevičius

16 d. 14 val. Ilgojoje salėje – „Nerk į teatrą“. „MAMA IR DŽINAS“ („Kava Drama“, Vengrija)

17, 18 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – D. Pinckney „DORIANAS“ (O. Wilde’o gyvenimo ir kūrybos motyvais). Rež. ir scenogr. bei šviesų dail. R. Wilsonas (JAV)

18 d. 11 ir 13 val. Rūtos salėje – „Nerk į teatrą“. „BORKA“ („Kava Drama“, Vengrija)

19 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės „KAI MES BŪSIME JAUNI“. Rež. A. Špilevojus

Kauno valstybinis muzikinis teatras

10, 11 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. V. Streiča, muzikos vad. ir dir. R. Šumila, dir. E. Pehkas

12 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

15 d. 18 val. – K. Mašanausko „1972“ (2 dalių roko opera Romui Kalantai atminti). Muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

16, 17 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Dir. J. Janulevičius

18 d. 18 val. – „TRUPĖ“. „FUNNY BEAT“. Choreogr. G. Visockis, D. Bervingis

19 d. 12 val. – A. Jasenkos „Dryžuota opera“. Dir. V. Visockis

19 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

11 d. 17 val. – „HOW TO SWIM“. Vaidina T. Galkauskas

11 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

15 d. 18 val. Telšių dramos teatre – „AUKSINIS DRAKONAS“. Rež. A. Jankevičius

15 d. 18.30 – V.V. Landsbergio programa „Jeigu kas, tai kaip nors“

18 d. 17 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

Kauno lėlių teatras

11 d. 11, 13 val. Mažojoje salėje – „LIŪTAS IR PAUKŠTIS“. Rež. K. Csató (Vengrija)

12 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

18 d. 12, 14 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. Rež. A. Žiurauskas

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

11, 12 d. 17 val., 15 d. 18.30 – PREMJERA! „REQUIEM“ (H. Murakami romano „Kafka pakrantėje“ motyvais). Rež., teksto aut. D. Krymovas, scenogr., kost. dail. R. Valčik, choreogr. A. Abalikhina. Vaidina D. Meškauskas, S. Pinaitytė, J. Baranauskas, D. Kulionytė, S. Gaudušytė, T. Gailiutė ir kt.

Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – „OUT OF THE BOX“ (kūrybinė asociacija „Žuvies akis“)

16 d. 19.30 – E. Švedkauskaitės „FOSSILIA“ (pagal D. Grinkevičiūtės kūrinį „Lietuviai prie Laptevų jūros“). Rež. E. Švedkauskaitė (LNDT)

17 d. 17.30 „ŠUO IR BEŽDŽIONĖ“ (F. Tuglaso apsakymo motyvais). Rež. P. Pedajas (OKT)

17 d. 19.30 – I. Bergmano „NEIŠTIKIMOJI“. Rež. N. Jasinskas (Vilniaus mažasis tetras)

18 d. 14.30 – „BUDA PALĖPĖJE“. Dramaturg., rež. B. Mar (Solo teatras)

18 d. 17 val. – A. Camus „KALIGULA“. Rež. J. Brazys (Vilniaus senasis teatras)

19 d. 14 val. – „YET ANOTHER DAY IN PARADISE“. Aut., rež., choreogr. L. Karvelis (nepriklausoma šokių organizacija „Be kompanijos“)

19 d. 16 val. – T. Stoppardo „ROZENKRANCAS IR GILDENSTERNAS MIRĘ“. Rež. J. Butusovas (Vilniaus senasis teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras

10, 11 d. 18.30 – G.B. Pergolesi „STABAT MATER“, I. Stravinskio „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. E. Clugas

11 d. 19 val.; 12 d. 15 val. – G. Donizetti „Meilės eliksyras“. Muzikos vad. ir dir. D. Pavilionis

17 d. 18.30 – iškilmingas baleto koncertas

19 d. 15 val. – oratorija „SAKMĖ APIE MĖMELBURGĄ“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18.30 – B. Kapustinskaitės „SIBIRO HAIKU“. Rež. A. Gornatkevičius (Nacionalinis dramos teatras)

10, 15 d. 20 val. – A. Špilevojaus „PAKELIUI“. Rež. A. Špilevojus (spektaklis-kelionė autobusu)

11 d. 18 val. – A. Dīcio „SKRAIDANTIS TRAVOLTA“. Rež. T. Treinis

12 d. 17 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

17 d. 18.30 – PREMJERA! M. Frischo „BYDERMANAS IR PADEGĖJAI“. Rež. G. Aleksa

18 d. 18 val. – Y. Rezos „PABANDOM DAR KARTĄ“ („SKERDYNIŲ DIEVAS“). Rež. A. Lebeliūnas

19 d. 17 val. Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

10, 11 d. 18.30 Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe – PREMJERA! W. Shakespeare’o „MAKBETAS“. Rež. A. Špilevojus, šviesų dail. V. Vilutis, komp. P. Trijonis, scenogr. dail. G. Jonaitytė, kost. dail. U. Tamuliūnaitė, choreogr. M. Pinigis. Vaidina M. Ancevičius, G. Arlauskas, I. Brikė, M. Cemnickas, T. Gryn, D. Kalkauskas, V. Kėleris, V. Kupšys ir kt.

16 d. 18 val. Šakių kultūros centre – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė