7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Kovo 1–10

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1, 2 d. – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bigonzetti (Italija)

„Kino pavasaris“

2 d. – „Blogis (ne)egzistuoja“ (Japonija) – 12 val.

2 d. – „Ryuichi Sakamoto | Opusas“ (Japonija) – 14.45

2 d. – naktinis „Häxan“ (Švedija, Danija, 1922) seansas su Manfredo gyvo garso takeliu – 23 val.

3 d. – „Aukso karštligė“ (JAV, 1925) su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru (JAV) – 12 val.

3 d. – „Monstras“ (Japonija) – 19 val.

7–10 d. 18.30, 10 d. 18 val. – Ch. Gounod „FAUSTAS“. Muzikos vad. ir dir. G. Rinkevičius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujoji salė

1 d. 19 val. – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

3, 5 d. 19 val. – E. Ionesco „RAGANOSIAI“. Rež. A. Obcarskas

8, 9 d. 19 val. – „METAMORFOZĖ“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež., adaptacijos aut. O. Frljićius

Mažoji salė

1 d. 19.30 – M.R. Hall „PJESĖ GYVENANTIEMS IŠNYKIMO LAIKAIS“. Rež. A. Obcarskas

3, 5 d. 15 val. – B. Kapustinskaitės „SIBIRO HAIKU“. Rež. A. Gornatkevičius

7 d. 19.30 – É. Louis „KAS NUŽUDĖ MANO TĖVĄ“. Rež. A. Obcarskas

8, 9 d. 19.30 – „APMĄSTANT OMARĄ“ (pagal D.F. Wallace’o esė). Rež. Y. Ross

Valstybinis jaunimo teatras

2 d. 12 val., 6 d. 11 val. Salėje 99 – S. Bernotaitės „RUBINAITIS PELIŪZĖ, ARBA LIETUVIO IŠGYVENIMO BŪDAS“ (pagal S. Daukantą). Rež. ir scenogr. S. Degutytė

2 d. 18 val. – „PATINA“. Rež. E. Švedkauskaitė (Šiaulių dramos teatras)

3 d. 12 val. Teatro fojė – „EIMUNTAS NEKROŠIUS. PRADŽIA“. Rež. A. Liuga

3 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

5 d. 18.30 – S. Parulskio „ŪBAS CARAS“. Rež. G. Varnas

6 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

7 d. 18.30 Salėje 99 – „DULKĖS“ (pagal K. Sakowicziaus knygą „Panerių dienoraštis 1941–1943“). Rež. J. Vinciūnas

8 d. 18.30 – „BARBARAI“ (pagal J.M. Coetzee romaną „Barbarų belaukiant“). Rež., scen. aut. Á. Schillingas

10 d. 16 val. Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

Vilniaus mažasis teatras

1, 7 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

2 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

3 d. 13, 16 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

5 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

6 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

8 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „TINDER DATES“. Rež. G. Tuminaitė, S. Žyrkovas (Ukraina)

9 d. 18.30 – P. Pukytės „SCILĖ NORI BŪTI ŽMOGUMI“. Rež. G. Tuminaitė

10 d. 13 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras

1 d. 19 val. Menų spaustuvėje – I. Vyrypajevo „VAPSVOS“. Rež. A. Rybakovas

4 d. 18 val. Kaune, Girstučio kultūros ir sporto centre, 6 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus senasis teatras

2, 3 d. 11, 13 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė

7, 8 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. J. Vaitkus

10 d. 18.30 – PREMJERA! A. Camus „KALIGULA“. Rež. J. Brazys, scenogr. ir kost. dail. K. Fiodorovaitė, komp. M. Mockus, šviesų dail. K. Zajauskas. Vaidina A. Svorobovičius, E. Gončarova, V. Lukjanovas, A. Aleksejevas, V. Novopolskis, A. Kanajevas, I. Abramovičius ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

2 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

3 d. 14 val. – „KARLSONAS“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. A. Storpirštis

9 d. 12 val. – „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Piotrowska (Lenkija)

10 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

2 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

3 d. 12 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

7 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

9 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

10 d. 14 val. – MĮSLĖ(S). Scenarijaus aut., rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

„Menų spaustuvė“

1 d. 18.30 – PREMJERA! „PRAEIS“. Rež., dramaturgas ir aktorius J. Tertelis

2 d. 18.30 – „PASKUTINIS SPEKTAKLIS“. Rež. G. Zapalskis

3 d. 14 val. – „PIRŠTINĖ“. Rež. L. Krivickaitė

3 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

5 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – BALTA“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

6 d. 19 val. – „EMIGRANTAI“. Rež. D. Gumauskas

7 d. 19 val. – „AŠ MIEGOSIU PRIE SIENOS“ (Kauno šokio teatras „Aura“)

8 d. 19 val. – „PASISTENGIAU“. Rež. I. Jackevičiūtė

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ NAMO“. Rež. V. Bareikis (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“. Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė (teatras „Atviras ratas“)

9 d. 18.30 – A. Giniočio ir „Atviro rato“ aktorių koncertas „Penki pirštai – kumštis“

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS OBJEKTUI IR VAIKUI“. Idėjos aut. ir choreogr. G. Grinevičiūtė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

1 d. 11 val., 6, 8 d. 11, 13 val. Parketinėje salėje – „BABELIO BOKŠTAS. PLANET EARTH / GAME OVER / RESET“. Rež. H. Brinchmann (Norvegija)

1 d. 18 val. – E. Švedkauskaitės „FOSSILIA“ (pagal D. Grinkevičiūtės kūrinį „Lietuviai prie Laptevų jūros“). Rež. E. Švedkauskaitė (Nacionalinis dramos teatras)

2 d. 14 val. Mažojoje scenoje – poezijos, muzikos ir šokio popietė „Pasikalbėkim“

2 d. 18 val., 3 d. 14, 18 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės „KAI MES BŪSIME JAUNI“. Rež. A. Špilevojus

5 d. 12, 14 val., 10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

5 d. 18 val.Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

6 d. 18 val., 7 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

7–9 d. 19 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

9 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

10 d. 18 val Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1–3, 8, 9 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. J. Geniušas

10 d. 12 val. – O. Rodino „ALADINAS“. Muzikos vad. ir dir. O. Madaraš, dir. J. Geniušas

10 d. 18 val. – K. Mašanausko „1972“ (2 dalių roko opera Romui Kalantai atminti). Muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

1 d. 18 va. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

2 d. 16, 18 val. – M. Pranulio kosmologinė opera „S'ANATOMIA | ŽENKLAI“

3 d. 12, 15 val. – „GAJA MARA“. Rež. I. Jackevičiūtė

5 d. 19 val. – „PASISTENGIAU“. Rež. I. Jackevičiūtė

6 d. 18 val. – „GYVULIAI“. Rež. G. Simonaitytė

8 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

9 d. 16 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

10 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras

1 d. 10 val. – „MANO VILNIUS MANO“ (pagal J. Žilinsko romaną). Rež. P. Tamolė (Vilniaus teatras „Lėlė“)

1 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut. ir rež. R. Kazlas (Vilniaus teatras „Lėlė“)

2 d. 11 val. – „IŠKYLA SU MUZIKA“. Aut. ir rež. D. Krapikas

2 d. 12 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. Rež. A. Žiurauskas

3 d. 12 val. Mažojoje salėje – „LIŪTAS IR PAUKŠTIS“. Rež. K. Csató (Vengrija)

3 d. 14 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO“. Libreto aut. ir komp. A. Lavender, rež. A. Sunklodaitė

9, 10 d. 12 val. – PREMJERA! V. Balsio „MAŽOJO PRINCO ROŽĖ“. Rež. A. Lebeliūnas

10 d. 11 val. – „LĖLĖ, KURI DIDŽIUOJASI, KAD TURI „Ė“. Rež. A. Žiurauskas

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

1 d. 18.30, 2 d. 17 val.  – „STORAS SĄSIUVINIS“ (A. Kristof romano inscenizacija). Rež. J. Brazys

3 d. 17 val. Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

7 d. 18.30 Mažojoje salėje – D. Nowakowskio „KAI KURIOS ERELIŲ RŪŠYS“. Rež. I. Reklaitis

8 d. 18.30, 9 d. 17 val. – „TARP LENOS KOJŲ, ARBA ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS MIRTIS PAGAL M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., rež., scenogr., kostiumų dail. A. Duda-Gracz

10 d. 12 val. Kamerinėje salėje – „MAŽASIS KARALIUS GRUODIS ARBA PASLAPTINGAS RENĖ MAGRITO PASAULIS“. Rež. K. Kondrotaitė (klounų teatro studija „Dulidu“)

Klaipėdos muzikinis teatras

7 d. 18 val. Tauragės kultūros centre, 10 d. 17 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre – PREMJERA! „KLAIPĖDA“. Libreto aut. A. Juozaitis, komp. L. Narvilaitė, V. Konstantinovas, D. Bielkauskas, K. Lučinskas. Muzikos vad. ir dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Padegimas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

1 d. 18 val. – „FOUND FOUND FOUND“. D. Zavedskaitės tekstas, rež. N. Jasinskas

2 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Juozo Miltinio dramos teatras)

3 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolajaus „RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda

8 d. 18.30 – „PUARO“ (pagal A. Christie). Rež. G. Aleksa

9 d. 18 val. – A. Dīcio „SKRAIDANTIS TRAVOLTA“. Rež. T. Treinis

10 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

8 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

9 d. 18 val. Panevėžio teatre „Menas“ – J. Strømgreno „FEROMONAI“. Dramaturg., rež., choreogr. ir scenogr. J. Strømgrenas