7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Vasario 9–18

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

9, 10 d. 18.30 – L. Minkaus „PACHITA“, M. Ravelio „BOLERO“. Muzikos vad. ir dir. R. Šumila, M. Barkauskas

11 d. 12 val. – D. Sebba „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus

14, 15 d. 10, 12 val. Raudonojoje fojė – „MUZIKA MAŽOMS KOJYTĖMS“. Atlikėjai A. Jakonytė, J. Kertenis (baleto solistai), K. Tumosa (smuikininkas), A. Birvydaitė (smuikininkė), R. Vaitkevičius (violončelininkas), J. Čeponis, M. Grikevičiūtė (pianistai)

15, 17 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“. Dir. J. Geniušas

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „UŽBURTOS AKYS“. Muzikos vad. I.J. Šimkus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

11 d. 16 val., 13 d. 18.30 M. Ivaškevičiaus „MIEGANTYS“. Rež. O. Koršunovas

Naujoji salė

10 d. 19 val. – „METAMORFOZĖ“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež., adaptacijos aut. O. Frljićius

13, 14 d. 19 val. L. Adomaičio, A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas

17 d. 19 val., 18 d. 16 val. A. Strindbergo „DIDYSIS KELIAS“. Rež. J. Vaitkus

Mažoji salė

9 d. 19.30 – T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė

10 d. 19.30 R. Duncano „ABELARAS IR ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas

15 d. 19.30 – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas

17, 18 d. 14 val. – B. Kapustinskaitės „SIBIRO HAIKU“. Rež. A. Gornatkevičius

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18.30 – S. Parulskio „ŪBAS CZARAS“. Rež. G. Varnas

10, 11 d. 12 val. Salėje 99 – S. Bernotaitės „RUBINAITIS PELIŪZĖ, ARBA LIETUVIO IŠGYVENIMO BŪDAS“ (pagal S. Daukantą). Rež. ir scenogr. S. Degutytė

11 d. 16 val. – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

13 d. 18.30 Salėje 99 – „VIENO GARSO ISTORIJA II“. Rež. A. Bumšteinas

14 d. 118.30 – M. Nastaravičiaus „JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI“ (pagal R. Gavelio romaną).

15 d. 18.30 Salėje 99  – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

17 d. 16 val. – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež., scenogr. G. Varnas

18 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

10 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „L. YRA S.“. Rež. G. Štiormer

11 d. 13, 16 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

13 d. 18.30 – N. Fosterio „LUNENBERGAS“. Rež. O. Šapošnikovas

15 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

17 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

18 d. 13 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Oskaro Koršunovo teatras

9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! „MAMA“. Rež. K. Glušajevas

17 d. 17 val. Jonavos kultūros centre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 18 val. OKT studijoje – A. Rubinovo „MANO TĖVAS“

Vilniaus senasis teatras

9, 10 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

11 d. 15 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

15 d. 18.30 – F. Zellerio „TĖTIS“. Rež. J. Vaitkus

17, 18 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! J.-L. Lagarce’o „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS“. Rež. K. Siaurusaitytė, scenogr. ir kost. dail. A. Gudas, komp. V. Kisevičius, šviesų dail. J. Kuršys. Vaidina V. Lukjanenko, A. Bizunovič, A. Špakovskaja, A. Metalnikova, B. Aleksandrovič

18 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas-žaidimas visai šeimai „KAI UŽAUGSIU, BŪSIU...“. Rež. A. Sunklodaitė

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 12 val., 11 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „OSKARAS IR TRYS MUŠKIETININKAI“ (A. Dumas romano motyvais). Rež. E. Piotrowska (Lenkija), dail. M. Draczas (Lenkija), komp. W. Blazejczykas (Lenkija), choreogr. S. Mikalauskaitė. Vaidina L. Auksoraitis, E. Bondarenko, K.A. Butvidas, E. Gaidauskaitė, A. Grybauskaitė, V. Kirkilionis, I. Jankaitis, L. Muštašvili, D. Sarapinas

17 d. 12 val. – „MANO VILNIUS MANO“ (pagal J. Žilinsko romaną). Rež. P. Tamolė

18 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

10 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

17 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

18 d. 14 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

„Menų spaustuvė“

10 d. 16, 18 val. Studijoje II – „UPĖ“. Rež. – I. Jackevičiūtė

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GRAŽI IR TA GALINGA: MIMOZOS IR SIRENOS“. Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė

11 d. 13 val. – B. Mar „PRINCESIŲ SALA“. Rež. B. Mar

11 d. 19 val. – „NEPARAŠYTAS LAIŠKAS“ (M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais). Scenarijaus aut. ir rež. B. Mar

12 d. 10 val. „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

13 d. 18.30 – „DAR VIENAS DŽOKERIS“. Rež., dramaturg. ir atlikėjas Š. Banevičius

14 d. 19 val. – „MEILĖS LAIVAS“ (teatras „Kitas kampas“)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KAI RĖKIU, NIEKAS MANĘS NEGIRDI“. Rež. A. Rudelytė

15 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KRAITIS“. Atlikėja G. Kirkilė

15 d. 19val. Juodojoje salėje – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Insc. aut., rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

17 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

18 d. 12, 15 val. – „MARMIAI“. Rež. ir muzikos aut. G. Zapalskis

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

9, 10 d. 19 val., 11 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – D. Pinckney „DORIANAS“ (O. Wilde’o gyvenimo ir kūrybos motyvais). Rež. ir scenogr. bei šviesų dail. R. Wilsonas (JAV)

10, 11 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

13, 14 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės „KAI MES BŪSIME JAUNI“. Rež. A. Špilevojus

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – O. Kobylianskos „ŽEMĖ“. Rež. I. Uryvskyi

17, 18 d. 12 val. Ilgojoje salėje – „EMILIŲ EMILIS“. Rež. A. Gornatkevičius

17, 18 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9, 14, 15 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „MOZART!“. Rež. V. Streiča, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. O. Madaraš

11 d. 12 val. – O. Rodino „ALADINAS“. Muzikos vad. ir dir. O. Madaraš, dir. J. Geniušas

11 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

17, 18 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „ELISABETH“. Muzikos vad., dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

9 d. 18 val. – „GYVULIAI“. Rež. G. Simonaitytė

10 d. 16 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

11 d. 12 val. – „DINGĘS KOMPASAS“. Rež. E. Kižaitė

13 d. 19 val. – K.M. Kulinič „PASISTENGIAU“. Rež. I. Jackevičiūtė (teatras „No Shoes“)

15 d. 18 val. – G. Labanauskaitės „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

17 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

18 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

Kauno lėlių teatras

10 d. 12 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO“. Libreto aut. ir komp. A. Lavender, rež. A. Sunklodaitė

11 d. 11 val. – „IŠKYLA SU MUZIKA“. Aut. ir rež. D. Krapikas

11 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „LĖLĖ, KURI DIDŽIUOJASI, KAD TURI „Ė“. Rež. A. Žiurauskas

18 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

9 d. 19 val. – PREMJERA! „AŠ MIEGOSIU PRIE SIENOS“. Choreogr. F. Fehéris (Vengrija) (Kauno šokio teatras „Aura“)

10, 11 d. 17 val. – PREMJERA! B. M. Kolteso „VAKARŲ KRANTINĖ“. Rež. A. Juška

10 d. 18 val. Kamerinėje salėje – „MUSĖ“ (pagal to paties pavadinimo D. Čepauskaitės pjesę). Rež. M. Zubkova

15 d. 18.30, 17 d. 17 val. – „FRAGMENTAS“ (A. Čechovo „Trijų seserų“ trečiojo veiksmo motyvais). Idėja, kompozicija, pastatymas D. Krymovo

18 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 12 val. Žvejų rūmuose – J. Gaižausko „BURATINAS“. Meno vad. T. Ambrozaitis, dir. G. Vaznys

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18.30 – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

10 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

11 d. 13 val. – M. Baranauskaitės „DIDELĖ LIETUVIŠKA PASAKA“ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. E. Kižaitė

11 d. 17 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

17 d. 18 vcal. – „PATINA“. Rež. E. Švedkauskaitė

18 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I. Norkutė

18 d. 17 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

17, 18 d. 18 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės „PUPOS“. Rež. A. Špilevojus (Panevėžio teatras „Menas“)