7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 17–26

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

17, 18 d. 18.30 – G. Verdi „AIDA“. Dirigentai J. Geniušas, R. Šumila, muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, rež. G. Šeduikis, scenogr. dail. S. Šimkūnaitė, kost. dail. S. Straukaitė, šviesų dail. A. Stasiulis, choreogr. M. Rimeikis, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai K. Opolais, K. Bakhritdinova, V. Miškūnaitė, G. Rivero, J. Puerta, L. Norvaišas, J. Rubinovas J. Gringytė, K. Nikolaieva, T. Girininkas

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „UŽBURTOS AKYS“. Muzikos vad. I.J. Šimkus

19 d. 12, 15 val. – D. Sebba „ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus

27d. 18 val. – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 50-mečio koncertas „Laikas“

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujoji salė

17, 18 d. 19 val. L. Adomaičio, A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas

21 d. 19 val. J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

23, 24 d. 19 val. – E. Ionesco „RAGANOSIAI“. Rež. A. Obcarskas

26 d. 12, 14, 16 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

Mažoji salė

17, 18 d. 19.30, 19 d. 16 val. – PREMJERA! „TEIRESIJO KRŪTIS“. Rež. ir dramaturgė L. Kutkaitė, komp. A. Matulevičiūtė, scenogr. ir kost. dail. P. Turauskaitė. Vaidina A. Zabotkaitė, D. Starkauskas, R. Saladžius, V. Mockevičiūtė, D. Michelevičiūtė

21 d. 19.30 – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas

22 d. 19.30 – M. Bellemare „LAISVĖ“. Rež. D. Gavenonis

24 d. 19.30 – „KIM JURI“ (pagal Hailji romaną „Parodymai“). Rež. P. Budrys

25 d. 14 val. – B. Kapustinskaitės „SIBIRO HAIKU“. Rež. A. Gornatkevičius                  

26 d. 16.30 – P. Shafferio „EQUUS“. Rež. J. Brazys

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18.30 Salėje 99 – „DULKĖS“ (pagal K. Sakowicziaus knygą „Panerių dienoraštis 1941–1943“). Rež. J. Vinciūnas

18 d. 16 val. – „ERINIJOS“ (pagal J. Littello romaną „Gero linkinčiosios“). Rež. ir scenarijaus aut. S. Loznica

23, 24 d. 18.30 – W. Gombrowicziaus „TUOKTUVĖS“. Rež. E. Nekrošius (Varšuvos Nacionalinis teatras)

26 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

18 d. 18.30 – D. Zavedskaitės „EIN ELEFANT“. Rež. T. Montrimas

19 d. 12.30, 15.30 – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

21 d. 18.30 – N. Fosterio „LUNENBERGAS“. Rež. O. Šapošnikovas

22 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

23 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

24 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „L. YRA S.“. Rež. G. Štiormer

25 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

Oskaro Koršunovo teatras

22 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre  – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

24 d. 18 val. Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ – B. Kapustinskaitės „DETOKSIKACIJA“. Rež. D. Gumauskas

Vilniaus senasis teatras

17 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

19 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – „NAKTIS PRIEŠ“ (N. Gogolio kūrybos motyvais). Rež. Ž. Beniušis

22 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus

23 d. 11 val. – teatralizuotas koncertas-žaidimas visai šeimai „KAI UŽAUGSIU, BŪSIU...“. Rež. A. Sunklodaitė

23 d. 18.30 – PREMJERA! J. Pommerat „DVIEJŲ KORĖJŲ SUSIJUNGIMAS“. Rež. M. Klimaitė

24 d. 18.30 – F. Zellerio „TĖTIS“. Rež. J. Vaitkus

26 d. 18.30 – T. Stoppardo „ROZENKRANCAS IR GILDENSTERNAS MIRĘ“. Rež. J. Butusovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

17 d. 17 val. – „Edukacija: veltas teatras“

Didžioji salė

18 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

19 d. 12 val. – „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Piotrowska (Lenkija)

25, 26 d. 11 val. – „KARLSONAS“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. A. Storpirštis

Mažoji salė

18 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

19 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

22 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

25 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

26 d. 14 val. – MĮSLĖ(S). Scenarijaus aut., rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

„Menų spaustuvė“

18, 19 d. 12 val. – literatūros festivalis „Vaikų sala ’23“

20 d. 11 val. „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

21 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BAKCHANTĖS: AKTAS“ (pagal Euripido pjesę). Rež. I. Stundžytė („Atviras ratas“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – ,,KAI RĖKIU, NIEKAS MANĘS NEGIRDI“. Rež. A. Rudelytė

22 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

24 d. 19 val. – „KARTOTOJAI“. Choreogr. E. Gat (Kauno šokio teatras „Aura“)

25 d. 11, 13 val. – interaktyvus šokio spektaklis 6–18 mėn. mažyliams „MIŠKAS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė

25 d. 17 val. Juodojoje salėje – „J+K=M“ (pagal Maironio baladę “Jūratė ir Kastytis“). Rež., scenogr. S. Degutytė

26 d. 15 val.– K.M. Kulinič „80 PASAULIŲ PER VIENĄ DIENĄ“. Rež. G. Aleksa

26 d. 16 val. – „AŠ KAIP IR TU“. Rež. I. Jackevičiūtė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

17 d. 18 val., 18 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „AUDRA“. Rež. P. Jalakas (Estija)

19 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „FRANKENŠTEINO KOMPLEKSAS“ (pagal K. Krūmiņio ir dirbtinio intelekto pjesę). Rež. V. Sīlis

22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

24 d. 18 val., 25, 26 d. 15 val. Rūtos salėje – PREMJERA! D. Čepauskaitės „KAI MES BŪSIME JAUNI“. Rež. A. Špilevojus

Kauno valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

18 d. 18 val. – K. Mašanausko „1972“ (2 dalių roko opera Romui Kalantai atminti). Muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

19 d. 12 val. – O. Rodino „ALADINAS“. Pastatymo meno vad. P. Kachanovas, choreogr. ir rež. S. Konas, muzikos vad. ir dir. O. Madaraš, dir. J. Geniušas

19 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „MOZART!“. Rež. V. Streiča, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. O. Madaraš

23, 24 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Dir. J. Janulevičius

25 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

26 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

26 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

17 d. 18 val. – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas

18 d. 16 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

19 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

21 d. 18 val. Panevėžio J. Miltinio dramos teatre – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas

21 d. 18.30 – „MUZIKA 2“. Rež. J. Tertelis („Keistuolių teatras“)

23 d. 18 val. – „GYVULIAI“. Rež. G. Simonaitytė

24 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

26 d. 14 val. – „DINGĘS KOMPASAS“. Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras

18 d. 12 val. – „SLAPTAS LĖLIŲ GYVENIMAS“. Rež. M. Mičiulytė

19 d. 12 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO“. Libreto aut. ir komp. A. Lavender, rež. A. Sunklodaitė

22 d. 19 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė

25 d. 12 val. – „NYKSTANTYS ŽMOGELIUKAI“. Rež. A. Sunklodaitė

26 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas

Kauno šokio teatras „Aura“

19 d. 17val. Alytaus kultūros centre, 22 d. 19 val. Kauno kino centre „Romuva“  – „KARTOTOJAI“. Choreogr. E. Gatas (Prancūzija, Irzaelis)

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

17 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 17 val. Mažojoje salėje – R. Bugavičiūtės-Pēcės „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

19 d. 12 val. Kamerinėje salėje – „NOJAUS LAIVAS“. Rež. K. Kondrotaitė. Vaidina L. Vyšniauskas (klounų teatro studija „Dulidu“)

19 d. 17 val. – J. Bednarczyk „LOST LOST LOST“. Rež. M. Borczuchas

23 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

23 d. 19 val. – „VIENOS MERGINOS ISTORIJA“. Choreogr. L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)

24 d. 18.30 – „STORAS SĄSIUVINIS“ (A. Kristof romano inscenizacija). Rež. J. Brazys

25 d. 18 val. Kamerinėje salėje – D. Čepauskaitės „PUPOS“. Rež. M. Vendland

26 d. 12, 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras

17, 18 d. 18 val. – mažasis spektaklis „PULKO DUKTĖ“

22 d. 17.30 – Edukacija. Pažintis su šokio spektakliais „Sapnai ir kaktusai“

23 d. 18.30 – „SAPNAI IR KAKTUSAI“. Choreogr. R. Bondara, A. Ekmanas

25 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

26 d. 15 val. – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. S. Domarkas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

17 d. 18.30 – PREMJERA! „PATINA“. Rež. E. Švedkauskaitė

18 d. 16 val., 19 d. 14, 15.30 Mažojoje salėje – instaliacija „VEGETACINĖ BŪKLĖ“. Rež. N. Jasinskas („Meno alchemija“)

19 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Nicolajaus „RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda

24 d. 18.30, 25 d. 18 val. – PREMJERA! „LAIMĖS ŽODYNAS“. Rež. Ir choreogr. A. Šeiko

26 d. 15 val. – tarptautinio vaikų ir jaunimo chorų festivalis „Ateities balsai“ baigiamasis koncertas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

17 d. 18 val. – H. Pinterio „ALIASKA“. Rež. A. Gornatkevičius

18 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonsono pjesę). Rež A. Giniotis

19 d. 12, 14 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)

21 d. 18 val. – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas (Kauno miesto kamerinis teatras)

24 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

25 d. 18 val. – „TAS KEISTAS NUTIKIMAS ŠUNIUI NAKTĮ“ (S. Stephenso adaptacija pagal M. Haddono romaną). Rež. A. Jankevičius

26 d. 12 val. Mažojoje salėje – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). Rež. L. Kurjački