7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 15–24

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujoji salė

16 d. 19 val., 17 d. 16 val. – I. Wyrypajewo „GIRTI“. Rež. I. Wyrypajewas

19 d.19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen

20, 21 d. 19 val. – E. Švedkauskaitės „FOSSILIA“ (pagal D. Grinkevičiūtės kūrinį „Lietuviai prie Laptevų jūros“). Rež. E. Švedkauskaitė

22 d. 19.30, 23 d. 19 val. – „METAMORFOZĖ“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež., adaptacijos aut. O. Frljićius

24 d. 16 val. – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

Mažoji salė

21, 22 d. 19.30, 23 d. 16 val. – PREMJERA! „APMĄSTANT OMARĄ“ (pagal D.F. Wallace esė). Rež. Y. Ross, dail. Z. Pihlstrom. Vaidina E. Gudavičiūtė, M. Nedzinskas, S. Trepulis, J. Vilūnaitė

24 d. 18 val. – T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18.30 – M. Nastaravičiaus „JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI“ (pagal R. Gavelio romaną). Rež. E. Švedkauskaitė

16 d. 12 val. Salėje 99 – S. Bernotaitės „RUBINAITIS PELIŪZĖ, ARBA LIETUVIO IŠGYVENIMO BŪDAS“ (pagal S. Daukantą). Rež. ir scenogr. S. Degutytė

19, 20 d. 18.30 – „BARBARAI“ (pagal J.M. Coetzee romaną „Barbarų belaukiant“). Rež., scen. aut. Á. Schillingas

22 d. 18.30 Vilniaus teatre „Lėlė“  – „DULKĖS“ (pagal K. Sakowicziaus knygą „Panerių dienoraštis 1941–1943“). Rež. J. Vinciūnas

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

16 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

20 d. 18 .30 – „INFINITY“. Rež. G. Tuminaitė

24 d. 18.30 – P. Pukytės „SCILĖ NORI BŪTI ŽMOGUMI“. Rež. G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras

16, 17 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! „ŠUO IR BEŽDŽIONĖ“ (F. Tuglaso apsakymo motyvais). Rež. P. Pedajas, scenogr., kost. dail. A. Jacovskytė, muzika P. Pedajas. Vaidina

E. Mikulionytė, K. Norvilas, S. Siparis

21 d. 19 val. OKT studijoje – A. Strindbergo „PELIKANAS“. Rež. N. Jasinskas

23 d. 18 val. Kauno kameriniame teatre – D. Zavedskaitės „PIRK DRAMBLĮ“. Rež. E.Kižaitė

Vilniaus senasis teatras

16, 17, 19 d. 18.30 – PREMJERA! T. Stoppardo „ROZENKRANCAS IR GILDENSTERNAS MIRĘ“. Rež. J. Butusovas, dail. M. Nekrošius, garso dizain. A. Klimova. Vaidina D. Denisiukas, I. Abramovičius, V. Novopolskis, V. Aliukonė-Mirošnikova, A. Svorobovičius, M. Tuchvatulinas, L. Gnatenko

22 d. 18.30 – G. Gorino „ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių motyvais). Rež. V. Gurfinkelis

24 d. 11 val. – teatralizuotas koncertas-žaidimas visai šeimai „KAI UŽAUGSIU, BŪSIU...“. Rež. A. Sunklodaitė

24 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16, 17 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. A. Mikutis

23 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

24 d. 16 val. – V. Rimkaitės „PASIRINKIMAS“ (pagal Edith Eger knygą „Pasirinkimas“). Rež., dail. G. Radvilavičiūtė

Mažoji salė

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

16 d. 15 val. – R. Driežio ekskursija į gyvąjį lėlių muziejų

23 d. 14 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

24 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

Palėpė

17 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

21 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

24 d. 12 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

15 d. 19 val. – šokio vyksmas „Hands up“. Choreogr. A. Lisičkinaitė

16 d. 15 val. – PREMJERA! „GAJA-MARA“.Rež. I. Jackevičiūtė (Kauno kamerinis teatras)

16 d. 19 val. – I SLAVE: ŠIUOLAIKINĖ MEILĖS ISTORIJA“. Choreogr. A. Lisičkinaitė ir G. Grinevičiūtė

17 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. S. Degutytė (Stalo teatras)

17 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

17 d. 19 val. – PREMJERA! „DUETAS“. Choreogr. D. Strimaitis. Šokėjai C. Davidson, I. Jimenezas

19 d. 19 val. – PREMJERA! „NEPARAŠYTAS LAIŠKAS“ (M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais). Scenarijaus aut. ir rež. B. Mar, komp. Ž. Martinaitytė, dail. I. Pačėsaitė. Atlieka aktorė B. Mar ir smuikininkas A. Šilalė

22 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – „Sirenos '23“. LT vitrina: A. Bumšteino ir Ž. Kudirkos „PUIKUS NAUJAS KŪNAS“. Atlikėjai valstybinio ansamblio „Lietuva“ choro artistai

23 d. 19 val. – „TYLĖJIMAI“. Choreogr. P. Prievelis

23 d. 19 val. – „Sirenos '23“: „MOUNT AVERAGE“. Rež. J. Hetzelis (Vokietija, Belgija)

24 d. 20.30 Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS BAIGTAS“. Autoriai L. Liepaitė, A. Gudaitė, L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! W. Shakespeare’o „AUDRA“. Rež. P. Jalakas (Estija), dramaturg. T. Eelmaa, scenogr. ir kost. dail. K. Zimmer, komp. G. Bryars ir Y. Bryars. Vaidina D. Svobonas, M. Gedvilaitė, A. Ravdo, M. Bendžius, E. Stancikas, A. Alešiūnas, R. Žirgulis, D. Breivė, M. Ivanauskas, R. Vitkaitis ir kt. (NKDT kartu su „Von Krahl“ teatru)

24 d. 16 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

24 d. 17, 19 val. Mažojoje scenoje – „MES TAIP NESITARĖME“. Idėjos aut. D. Vaitiekūnas

Kauno kamerinis teatras

Festivalis „Išeities taškas ’23“

15 d. 10 val. – kūrybinės dirbtuvės su J. Terteliu

15 d. 18 val. – „RAIN OUT OF ASHES“. Rež. V.O. Makūnaitė, A. Rudelytė

16, 17 d. 11 val. – „VEGETACINĖ BŪKLĖ“. Rež. N. Jasinskas

16 d. 15, 17 val. – PREMJERA! „GAJA MARA“. Rež. I. Jackevičiūtė

16 d. 18 val. – PREMJERA! „AVINAI“. Rež. J. Tertelis

17 d. 14 val. – „DULKĖS“. Rež. J. Vinciūnas

17 d. 17 val. – T. Galkausko „HOW TO SWIM“

19 d. 18.30 – „MENAS“. Rež. P. Pinigis (KJT / LMTA)

20 d. 18.30 – koncertas ir instaliacija fortepijonui ir baldui

21 d. 18.30 – „TYLĖJIMAI“. Choreogr. P. Prievelis

22 d. 12 val. – improvizacinės dirbtuvės su K. Glušajevu

22 d. 18.30 – „GYVENIMAS DAR PRIEŠ AKIS“. Rež. K. Glušajevas (Klaipėdos jaunimo teatras)

22, 23 d. 20 val. – „APVALYTIEJI“. Rež. L. Kutkaitė (KTU Teatro studija „44“)

23 d. 18 val. – „PIRK DRAMBLĮ“. Rež. E. Kižaitė (OKT)

24 d. 18 val. – „SO WHO WILL REMEMBER ME IN THE END?“. Rež. B.L. Getrudes („Ielas teatris“, Latvija)

Kauno lėlių teatras

15 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė

16 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

17 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

23 d. 12 val. – „BALDIS IR VIVALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas ir R. Bartninkaitė

24 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

Šokio teatras „Aura“

21 d. 19 val. Kauno kino centre „Romuva“ – tarptautinis šokio festivalis „Aura 33“. PREMJERA! „KARTOTOJAI“. Choreogr. E. Gat (Izraelis, Prancūzija), šokio teatras „Aura“

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

16 d. 18 val. Kamerinėje salėje – „MUSĖ“ (pagal to paties pavadinimo D. Čepauskaitės pjesę). Rež. M. Zubkova

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

23 d. 19.30, 24 d. 17 val. – „FRAGMENTAS“ (A. Čechovo „Trijų seserų“ trečiojo veiksmo motyvais). Idėja, kompozicija, pastatymas D. Krymovo

Klaipėdos muzikinis teatras

20 d. 18 val. Biržų kultūros centre, 21 d. 18 val. Utenos kultūros centre – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

24 d. 15 val. Palangos kurhauze – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15, 20, 21, 29 d. 20 val. – A. Špilevojaus „PAKELIUI“. Rež. A. Špilevojus (spektaklis-kelionė autobusu)

16 d. 18 val. – PREMJERA! A. Dīcio „SKRAIDANTIS TRAVOLTA“. Rež. T. Treinis

17 d. 13 val. – M. Baranauskaitės „DIDELĖ LIETUVIŠKA PASAKA“ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. E. Kižaitė

23 d. 15, 18 val. – „Sirenos ’23“. LT vitrina: „Found Found Found“. Rež. N. Jasinskas

24 d. 17 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Miltinio laboratorija)

16 d. 18 val. – PREMJERA! T. Williamso „CAMINO REAL“. Rež. J. Kuprevičius, scenogr. ir kost. dail. A. Gudas, šviesų dail. V. Vilutis, komp. S. Miliūnaitė, choreogr. O. Konošenko. Vaidina I. Brikė, D. Kalkauskas, A. Kėleris, O. Konošenko, E. Koriznaitė, V. Kupšys, L. Martinonytė, R.P. Misiūnas, M. Pauliukonis ir kt.

17 d. 12 val. – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė

21 d. 18 val. – A. Špilevojaus „JONA“. Rež. A. Špilevojus

22 d. 18 val. – PREMJERA! „TAS KEISTAS NUTIKIMAS ŠUNIUI NAKTĮ“ (S. Stephenso adaptacija pagal M. Haddono romaną). Rež. A. Jankevičius

23 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „LAUKYS“. Rež. O. Lapina

24 d. 12 val. Mažojoje salėje – „TIKROS PASAKOS“ (E. Favilli ir F. Cavallo knygos motyvais). Rež. Ž. Mičiulytė