7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gegužės 19–28

 

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

19 d. 18 val. Mažeikių kultūros centre, 20 d. 19 val. Liepojos koncertų salėje „Didysis gintaras“ – koncertas „Opera gala“. Solistai M. Vitulskis, V. Miškūnaitė, S. Zonys, LNOBT simfoninis orkestras. Dir. R. Šumila. Programoje G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, W.A. Mozarto, F. Leharo kūriniai

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Mažoji salė

23 d. 19 val. – P. Shafferio „EQUUS“. Rež. J. Brazys

24 d. 19.30 Platono „DIALOGAI“. Rež. M. Ivanauskas

26 d. 19.30 – „KIM JURI“ (pagal Hailji romaną „Parodymai“). Rež. P. Budrys

27 d. 19.30 – „KAS NEBIJO VIRDŽINIJOS VULF“. Rež. A. Jasenka

Valstybinis jaunimo teatras

19 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

20 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

23 d. 18.30 – „BARBARAI“ (pagal J.M. Coetzee romaną „Barbarų belaukiant“). Rež., scen. aut. Á. Schillingas

25 d. 19 val. – „Vilnius Mama Jazz 2023“. M. Mazur, Be. Belle

26 d. 19 val. – „Vilnius Mama Jazz 2023“. „Maria Faust Jazz Catastrophe: 4th Mutation“, Graham Costello Strata

27 d. 19 val. – „Vilnius Mama Jazz 2023“. „Tiger trio“, „Euroradio jazz orchestra“

28 d. 19 val. – „Vilnius Mama Jazz 2023“. „Vladimir Tarasov’s „Austrian Circle“, „Airelle“

Vilniaus mažasis teatras

19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

20 d. 18.30 – D. Zavedskaitės „EIN ELEFANT“. Rež. T. Montrimas

21 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

23, 24 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

26 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas (teatras „Kitas kampas“)

Oskaro Koršunovo teatras

23 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

24 d. 19 val. OKT studijoje – A. Strindbergo „PELIKANAS“. Rež. N. Jasinskas

26 d. 19 val. OKT studijoje – D. Zavedskaitės „PIRK DRAMBLĮ“. Rež. E.Kižaitė

Vilniaus senasis teatras

21 d. 10, 13 val., 24 d. 11 val. – D. Almondo „MANO TĖTIS – SKRAJŪNAS“. Rež. A. Sunklodaitė

24 d. 18.30 Mažojoje salėje – M. Valiuko „VILKINĖ MEILĖ“. Rež. M. Valiukas

25 d. 18.30 Salėje M8 – PREMJERA! „ŠEIMYNINĖS SCENOS“ (pagal A. Jablonskajos pjesę). Rež. V. Marvinas

26 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

27, 28 d. 18, 20 val. Markučių dvare – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. ir insc. aut. T. Montrimas

28 d. 11 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

20 d. 10, 12 val. – „APIE PASAULĮ“. Scenarijaus aut. ir rež. J. Jukonytė

Mažoji salė

21 d. 12 val. – MĮSLĖ(S). Scenarijaus aut., rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

Palėpės salė

20 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

21 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

25 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

27 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

28 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

19 d. 19 val. – „Žiauriai gražūs romansai“. Vytautas V. ir Ramunė Landsbergiai

20 d. 12 val. – K.M. Kulinič „80 PASAULIŲ PER VIENĄ DIENĄ“. Rež. G. Aleksa

20 d. 14 val. – „Menų spaustuvė“ pagal...Joną Tertelį

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – K.M. Kulinič „SODRA, MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa

21 d. 17 val. Juodojoje salėje – „J+K=M“ (pagal Maironio baladę “Jūratė ir Kastytis“). Rež., scenogr. S. Degutytė

24 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

26 d. 19 val. – ,,PASKUTINIS SPEKTAKLIS“. Rež. G. Zapalskis

Keistuolių teatras

21 d. 12 val. – „VIŠTYTĖ IR GAIDELIS“. Rež. R. Skrebūnaitė

21 d. 15 val. – „GELTONŲ PLYTŲ KELIAS“. Rež. A. Giniotis

23 d. 19 val. – „RIEŠUTŲ DUONA“. Rež. A. Giniotis

24 d. 19 val. – PREMJERA! „ŠEKSPYRO RAŠTAI SUTRUMPINTAI“. Rež. L. Jurkštas

25 d. 19 val. – „DIAGNOZĖ: VISIŠKAS RUDNOSIUKAS“. Rež. V.V. Landsbergis

26 d. 19 val. – „LABANAKT, MAMA“. Rež. I. Stundžytė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

20 d. 19 val., 28 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

21 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

21 d. 19 val. Ilgojoje salėje – J. Tertelio ir A. Jevsejevo „KAUNO PAVASARIS ’72“. Rež. J. Tertelis

23 d. 13 val., 24 d. 14 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

23 d. 18 val.  Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

24 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

25 d. 15 val., 26 d. 12, 15 val. Rūtos salėje – „PASAULIO BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė

25, 26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

28 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19, 20 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „ELISABETH“. Muzikinis vad., dir. J. Janulevičius

21 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. V. Visockis

21 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

26–28, 31 d. 18 val. – PREMJERA! A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šumila, rež. ir choreogr. A. Cholina, dir. J. Geniušas, scenogr. M. Jacovskis, kost. dail. O. Filatova-Kontrimienė

Kauno kamerinis teatras

20 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

21 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

21 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

23 d. 18.30 – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis

24 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

25 d. 18 val. – „GYVULIAI“. Rež. G. Simonaitytė

27 d. 18 val. – J.-P. Sartre’o „NEPALAIDOTI MIRUSIEJI“. Rež. J. Vinciūnas

Kauno lėlių teatras

20 d. 11 val. – „PELENĖ“. Rež. N. Indriūnaitė (Vilniaus teatras „Lėlė“)

20, 21, 27 d. 12 val. – PREMJERA! „SLAPTAS LĖLIŲ GYVENIMAS“. Rež. M. Mičiulytė

Kauno šokio teatras „Aura“

26 d. 18.30 Anykščių kultūros centre – festivalis „Pėdos“. „SPRENDIMAS“

27 d. Kaune, Vienybės aikštėje, – „BOLERO“

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

20 d. 18.30, 24 d. 19.30 – „FRAGMENTAS“ (A. Čechovo „Trijų seserų“ trečiojo veiksmo motyvais). Idėja, kompozicija, pastatymas D. Krymovo

Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“

24 d. 18 val. – K. Steiblytės, S. Ivaškaitės „ŠOKIS SKALBIMO MAŠINAI IR MAMAI“. Choreogr. G. Grinevičiūtė („Menų spaustuvė“)

25 d. 18 val. – P. Arie „CIVILIO DIENORAŠTIS“. Rež. S. Zhyrkovas (Alytaus miesto teatras)

25 d. 20 val. – P. Pukytės „SCILĖ NORI BŪTI ŽMOGUMI“. Rež. G. Tuminaitė (Vilniaus mažasis teatras)

26 d. 15 val. – G. Labanauskaitės „NT DRAMA“. Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

26 d. 17.30 – M. Bellemare „LAISVĖ“. Rež. D. Gavenonis (Nacionalinis dramos teatras)

26 d. 19.30 – T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė (Nacionalinis dramos teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras

20 d. 12 val. Žvejų rūmuose – J. Gaižausko „BURATINAS“. Meno vad. T. Ambrozaitis, dir. G. Vaznys

23 d. 17 val. Marijampolės kultūros centre – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 18.30 – PREMJERA! A. Dīcio „SKRAIDANTIS TRAVOLTA“. Rež. T. Treinis

20, 21, 23–26 d. 20 val. – A. Špilevojaus „PAKELIUI“. Rež. A. Špilevojus (spektaklis-kelionė autobusu)

21 d. 10 val., 21 d. 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

27 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

20, 21 d. 18 val. – PREMJERA! T. Williamso „CAMINO REAL“. Rež. J. Kuprevičius, scenogr. ir kost. dail. A. Gudas, šviesų dail. V. Vilutis, komp. S. Miliūnaitė, choreogr. O. Konošenko. Vaidina A. Kėleris, O. Konošenko, E. Koriznaitė, I. Brikė, V. Kupšys, L. Martinonytė, R.P. Misiūnas, M. Pauliukonis, A. Preidytė, L. Sėdžius, I. Sikorskytė, J. Skukauskaitė, V. Šiaučiūnaitė, J. Tamošiūnas, J. Zaliauskas, G. Žiogas, D. Kalkauskas

21 d. 12 val. – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė

25 d. 18 val. – „KŪNAI“. Choreografai, režisieriai M. Pinigis, A.C. Bibiano

26 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „LAUKYS“. Rež. O. Lapina