7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 18–27

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

20, 27 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

24–26 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. R. Šervenikas

27 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

18 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre – L. Adomaičio, A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas

Naujoji salė

25, 26 d. 19 val., 27 d. 16 val. – PREMJERA! R. Kmitos „GYVULIŲ ŪKIS. XXI AMŽIUS“ (G. Orwello apysakos motyvais). Rež. P. Tamolė, scenogr. M. Jacovskis, kost. dail. D. Gudačiauskaitė, komp. M. Paškevičiūtė, šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina V. Sodeika, V. Anužis, R. Saladžius, V. Mockevičiūtė, K. Cicėnas, P. Budrys, A. Sakalauskas, A. Rybakovas, K. Petruškevičiūtė, A. Pociūtė

Mažoji salė

24 d. 19.30 – R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

25 d. 19.30 – É. Louis „KAS NUŽUDĖ MANO TĖVĄ“. Rež. A. Obcarskas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 17.30 – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas

19 d. 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

19, 20 d. 16 val. Teatro fojė – „EIMUNTAS NEKROŠIUS. PRADŽIA“. Rež. A. Liuga

Vilniaus mažasis teatras

18, 19 d. 18.30 – PREMJERA! G. Labanauskaitės „TINDER DATES“. Rež. G. Tuminaitė, S. Žyrkovas (Ukraina), scenogr. aut. M. Jacovskis, kost. dail. J. Valenta, šviesų dail. E. Sabaliauskas, choreogr. G. Šmigelskytė. Vaidina G. Latvėnaitė, B. Aleksandrovič, I. Šepetkaitė, G. Šepliakovaitė, A. Šuminskaitė, P. Adomaitis, Š. Januškevičius, P. Šimonis, T. Šečkus

20 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

22 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES“. Rež. S. Žyrkovas (Ukraina)

Vilniaus senasis teatras

19 d. 10 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. A. Uteganovas (Rusija)

19 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

20 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

23 d. 10, 13 val. – A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas

25 d. 18.30 – „MEDĖJA SVETIMŠALĖ“ (J. Anouilh’o, A. Sekulovo, K. Kavafio, R.M. Rilke’s ir M.Cvetajevos kūrinių motyvais). Rež. D. Dobreva

26 d. 13 val. Mažojoje salėje – Vaikų knygų klubas

26 d. 15 val. Mažojoje salėje – Knygų klubas suaugusiesiems

26 d. 18.30 Mažojoje salėje – P. Priažko „TREČIA PAMAINA“. Rež. A. Darela

27 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

20 d. 10, 12 val., 24 d. 9.30, 12 val. – „APIE PASAULĮ“. Scenarijaus aut. ir rež. J. Jukonytė

25 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

27 d. 14 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

19 d. 12 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. BATUKAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę „Beprasmybė, Angeliukas, Žirafa ir Staliukas“). Rež. A. Sunklodaitė

20 d. 14 val. – „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Piotrowska (Lenkija)

26 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

27 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

Palėpės salė

19 d. 18.30 – „LIZDAS“ (I. Krylovo pasakėčių motyvais). Rež. M. Ivanauskas

20 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

26 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

27 d. 16 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

18 d. 20 val. – „Gon – Find Me“ albumo pristatymas

21 d. 11 val. – Šokio pirmadieniai 8–14 mėnesių mažyliams Vilniuje

22 d. 19 val. – PREMJERA! „GYVULIAI“. Rež. G. Simonaitytė

23, 24 d. 19 val. – PREMJERA! W. Shakespeare’o „TITAS“. Rež. G. Aleksa. Vaidina D. Skamarakas, V. Raubaitė, A. Ašmonas, M. Jonaitytė, J. Žalakevičius, M. Pauliukonis, M. Naudžiūnaitė, K. Kasperavičius, L. Jurgelis, K. Varanavičius

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KANDIDAS ARBA OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

26 d. 18.30 – ,,PASKUTINIS SPEKTAKLIS“. Rež. G. Zapalskis

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GRAŽI IR TA GALINGA: LIETUVOS MOTERYS VILNIUJE“. Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė

27 d. 12 val. – „KNYGŲ PERSONAŽAI ATGYJA“. Rež. N. Krunglevičiūtė (Klaipėdos jaunimo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

18 d. 19 val., 19 d. 14, 19 val., 20 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – D. Pinckney „DORIANAS“ (O. Wilde‘o gyvenimo ir kūrybos motyvais). Rež. ir scenogr. bei šviesų dail. R. Wilsonas (JAV) (NKDT kartu su „D’haus“ ir „Kaunas 2022“)

22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

24 d. 12, 15 val. Parketinėje salėje – „BABELIO BOKŠTAS. PLANET EARTH/GAME OVER/RESET“. Rež. H. Brinchmann (Norvegija) (NKDT kartu su „Kaunas 2022“)

24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Donizetti „PULKO DUKTĖ“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir. T. Ambrozaitis, rež. J. Sodytė-Bradauskienė  (Klaipėdos muzikinis teatras)

25, 27 d. 18 val. Rūtos salėje – B. Watson, A. Ivanovici „KAUNO ASAMBLĖJA“. Rež. Ch. Abraham (Kanada) (NKDT kartu su „Kaunas 2022“)

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus

27 d. 12 val. Ilgojoje salėje – „EMILIŲ EMILIS“. Rež. A. Gornatkevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

18 d. 18 val. – G. Verdi „NABUKAS“. Muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

20 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

23, 24 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „ELISABETH“. Muzikinis vad., dir. J. Janulevičius

25, 27 d. 18 val. – K. Mašanausko „1972“ (2 dalių roko opera Romui Kalantai atminti). Muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius

26 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

27 d. 12 val. – PREMJERA! O. Rodino „ALADINAS“. Pastatymo meno vad. P. Kachanovas, choreogr. ir rež. S. Konas, muzikos vad. ir dir. O. Madaraš, dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

18, 19 d. 19 val. – PREMJERA! „GOOD GIRLS“. Rež. L. Faber

20 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

22 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

23 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

24 d. 18 val.  – „APIE KĄ VISA TAI?“. Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka

27 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

Kauno lėlių teatras

19 d. 12 val. – „JOKŪBO DIENORAŠTIS“. Rež. M. Mičiulytė

20 d. 11 val. – „KERINTIS H.K. ANDERSENO PASAULIS“. Rež. D. Krapikas ir L. Strazdauskienė

20 d. 12 val. – „DANTUKŲ TROLIAI“. Rež. O. Žiugžda

26 d. 11, 13 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. Rež. A. Žiurauskas

27 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

18, 23 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. M. Pažereckas

18 d. 19 val. Mažojoje salėje – K. Likša ir styginių kvartetas

19 d. 12, 17.30 – V. Rimkaitės „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseno pasaką). Rež. P. Tamolė

19 d. 18.30 Kamerinėje salėje – D. Katiliūtės „BŪTI“. Rež. L. Krivickaitė

20 d. 17 val. Mažojoje salėje – R. Bugavičiūtės-Pēcės „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

24 d. 18.30 – „VAROVAI“ (pagal D. Farr pjesę „Medžioklė“). Režisierius E. Seņkovas

25 d. 19 val. Mažojoje salėje – „APIE KĄ VISA TAI?“. Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka (Kauno kamerinis teatras)

25 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

26 d. 17.30 Kamerinėje salėje – D. Čepauskaitės „PUPOS“. Rež. M. Vendland

26 d. 18.30 – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

27 d. 12 val. Kamerinėje salėje – „NOJAUS LAIVAS“. Rež. K. Kondrotaitė. Vaidina L. Vyšniauskas (klounų teatro studija „Dulidu“)

27 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

19, 20 d. 12 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) – PREMJERA! J. Gaižausko „BURATINAS“. Meno vad. T. Ambrozaitis, dir. G. Vaznys, chormeister. V. Valys, rež. K. Biržietis. Vaidina T. Jakas, G. Gečys, V. Kazlauskas, V. Trakys, J. Butkytė-Komovienė ir kt.

23 d. 19 val. Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 17 val. – PREMJERA! „PRARASTA KATARINOS BLUM GARBĖ“ (pagal H. Böllio apysaką). Rež. A. Jankevičius

20 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

22 d. 18.30 Mažojoje salėje – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, V. Kochanskytė, D. Rudytė

24 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

25 d. 18.30 – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. A. Lebeliūnas

27 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I. Norkutė

27 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

19 d. 16 val. – PREMJERA! „NEPAPRASTA EDVARDO TIULEINO KELIONĖ“ (K. DiCamillo knygos motyvais). Rež. K. Siaurusaitytė

20 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis

22 d. 18 val. – A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. A. Špilevojus

25 d. 18 val. – N. Gogolio „APSIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)

26 d. 18 val. – PREMJERA! „BIG PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas

27 d. 16 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)