7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 16–25

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

16, 17, 20–23 d. 18.30 – PREMJERA! G. Verdi „RIGOLETAS“. Libreto autorius F.M. Piave, rež. F. Zeffirelli, rež. statytojas S. Trespidi, muzikos vad. ir dir. R. Šumila, dir. M. Staškus, scenogr. statytojas C. Centolavigna, kost. dail. M. Millenotti, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai S. Catana, D. Tiliakos, L. Bonilla, M. Pleškytė, E. Montvidas, G. Pelligra, J. Vaškevičiūtė, E. Volodkovič, T. Girininkas, L. Norvaišas, I. Prudnikovaitė, M. Monreal, K. Bondarenko, P. Prasauskas ir kt.

18 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

24 d. 18.30 – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

25 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujoji salė

23–25 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „MIEGANTYS“. Rež. O. Koršunovas

Mažoji salė

15 d. 19.30 – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas

16 d. 19.30 – R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

17 d. 19.30 R. Duncano „ABELARAS IR ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas

21 d. 19.30 – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

22 d. 19.30 – T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė

23 d. 19.30 – É. Louis „KAS NUŽUDĖ MANO TĖVĄ“. Rež. A. Obcarskas

24 d. 19.30 – M. Algus „SIEROS MAGNOLIJOS“. Rež. E. Švedkauskaitė

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

18 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas

22 d. 18.30 – M. Nastaravičiaus „JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI“ (pagal R. Gavelio romaną). Rež. E. Švedkauskaitė

23 d. 12 val. – D. Zavedskaitės „KAIP VISUR, KAIP VISI“. Rež. N. Jasinskas

24 d. 12, 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

25 d. 16 val. – „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

17 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

18 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

22, 24 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. T. Janežičius (Slovėnija)

Vilniaus senasis teatras

17, 18 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „DIEVŲ AUŠRA“. Rež. V. Gurfinkelis, scenogr. ir kost. dail. I. Jarutis. Vaidina J. Gladij, J. Bogdanovič, A. Metalnikova, K. Kisielovaitė, V. Martinaitis ir kt.

18 d. 11, 14 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė

21 d. 18.30 – A. Žitkovskio „KALNIUKAS“. Rež. L. Surkova

22 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Bogdanovič monospektaklis „JOSIFAS, MARINA IR ANA“. Rež. V. Gurfinkelis  

23 d. 18.30 – G. Gorino „ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių motyvais). Rež. V. Gurfinkelis

24 d. 15 val. LRDT koridoriuose, rūsiuose – performansas „SPEKTAKLIS, KURIS NEĮVYKO“. Rež. A. Darela

25 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16 d. 11 val., 17 d. 10, 12 val. – „APIE PASAULĮ“. Scenarijaus aut. ir rež. J. Jukonytė

Mažoji salė

17 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

18 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

24 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

25 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

Palėpės salė

16 d. d. 18 val. – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

18 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

25 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

16 d. 19 val. – „SKAMBUTIS TĖVUI“ (monospektaklis pagal F. Kafkos „Laišką tėvui“). Rež. G. Aleksa

17, 18 d. 18 val. Juodojoje salėje – festivalis „Jauna muzika“

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

21 d. 18.30 – PREMJERA! „PASKUTINIS SPEKTAKLIS“. Rež. G. Zapalskis

22 d. 17 val. – „Sirenos'22. LT vitrina“: „ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ (EN)“

23 d. 19 val. – „ŽIURKIAGALVIAI“ (pagal N. De Poncharra pjesę). Kūrybinė komanda V. Masalskis, P. Pinigis, D. Želvys, L. Akstinaitė

24 d. 13 val. – „Sirenos'22. LT vitrina“:„BIG PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas

25 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas

 

Kaunas

Kauno kamerinis teatras

Festivalis „Išeities taškas 22“

16 d. 18 val. – M. Ravenhillo „BASEINAS. BE VANDENS“. Rež. J. Kuprevičius (LMTA)

17 d. 18 val. – „BILDUNGIADA“ (LMTA)

18 d. 16 val. – „Fan Fiction“ skaitymas. Aut. ir rež. K.M. Kulinič

18 d. 18 val. – „NEPALAIDOTI MIRUSIEJI“. Rež. J. Vinciūnas (LMTA)

20 d. 18 val. – „VYRSMAS“ (teatras„ Žana“)

21 d. 18 val. – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“. Rež. E. Švedkauskaitė (Valstybinis jaunimo teatras)

22 d. 19 val. – „STAND-UP V2.0“

23 d. 18, 20 val. – „S‘ANATOMIA“ (Kauno miesto kamerinis teatras ir „Kosmos Theatre“)

24 d. 16 val. – „PAKANKAMAS ATSTUMAS“ (KMKT ir „NUEPIKO“)

24 d. 16 val. – „Dancing ID“ šokio pasirodymas

24, 25 d. 18, 20 val. – „ANOMALIJA OM“. Rež. E. Kazickaitė, G. Gudelytė  („Apeirono teatras“)

24 d. 18 val. – „NYKIEJI VAKARAI“ (KTU teatro studija „44“)

25 d. 15 val. – „ŠIUOLAIKINIS CIRKAS“ („Kanta Company“)

25 d. 12 val. – „Sirenos'22. LT vitrina“: „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas

Kauno lėlių teatras

17 d. 12 val. „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė

18 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

24 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

25 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

17 d. 18.30 Mažojoje salėje – L. Noréno „DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas

17 d. 19.30 Kamerinėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis

Klaipėdos muzikinis teatras

22 d. 18 val. Tauragės kultūros centre, 24 d. 17 val. Plungėje, Kunigaikščių Oginskių dvaro rūmuose, – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16, 21–23 d. 20 val. – A. Špilevojaus „PAKELIUI“. Rež. A. Špilevojus (spektaklis-kelionė autobusu)

17 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

18 d. 12 val. – M. Baranauskaitės „DIDELĖ LIETUVIŠKA PASAKA“ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. – E. Kižaitė

24 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

25 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

25 d. 17 val. – renginių ciklas „Dialogai“. Dokumentinis filmas apie aktorę F. Laurinaitytę „AKIMIRK(SL)INIS“. Rež. M. Šaltytė

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

16 d. 18 val. – PREMJERA! „KŪNAI“. Choreografai, režisieriai M. Pinigis, A.C. Bibiano

17 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis

18 d. 12 val. – „TIKROS PASAKOS“ (pagal E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“). Rež. Ž. Mičiulytė

23 d. 18 val. – R. Harwoodo „APRENGĖJAS“. Rež. A. Latėnas

24 d. 18 val. – J. Barono „LANKANT PONĄ GRYNĄ“. Rež. A. Giniotis

25 d. 18 val. – H. Pinterio „ALIASKA“. Rež. A. Gornatkevičius