7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Birželio 17–26

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

26 d. 21.30 Valdovų rūmų kieme – festivalis „LNOBT Open“. Operos solistų koncertas „Nesustojęs laikas“, skirtas Lietuvos profesionaliojo teatro 100-mečiui. Atlikėjai sopranai J. Gedmintaitė, S. Janušaitė, V. Miškūnaitė, M. Pleškytė, R. Šilinskaitė, tenorai K. Kašiuba ir T. Pavilionis, baritonai E. Chrebtovas, S. Zonys ir bosas K. Bondarenko, dainininkas Č.  Gabalis, LNOBT choras (meno vad. Č. Radžiūnas), LNOBT simfoninis orkestras. Dir. R. Šumila

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

17 d. 19.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė, scenogr. ir kost. dail. P. Turauskaitė, komp. A. Matulevičiūtė, choreogr. L. Kutkaitė. Vaidina G. Čiuraitė, R. Valiukaitė, T. Vaškevičiūtė, A. Zabotkaitė, J. Vilūnaitė, A. Vozbutas, Ph. Von

18 d. 19 val. Naujojoje salėje – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

19 d. 18 val. prie centrinio įėjimo į teatrą – LNDT organizuojamo ciklo Ukrainai palaikyti renginys. Performansas „ritUAlas“. Rež. E. Latėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18.30 Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė

18, 19 d. 15, 17.30 – D. Zavedskaitės „KAIP VISUR, KAIP VISI“. Rež. N. Jasinskas

21, 22 d. 18.30 – M. Nastaravičiaus „JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI“ (pagal R. Gavelio romaną). Rež. E. Švedkauskaitė

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 – N. Vorožbit „САША, ВИНЕСИ СМІТТЯ“ („Saša, išnešk šiukšles“). Rež. S. Žyrkovas (Ukraina)

Lietuvos rusų dramos teatras

Festivalis „Žodžio teritorija“

17, 18 d. 17, 18 val. – poetinė ekskursija autobusu „Mažoji Vilniaus odisėja“. Kūrybinė grupė poetas I. Savinas, aktoriai L. Gnatenko ir I. Abramovičius (autobusas išvyksta nuo Lietuvos rusų dramos teatro, J. Basanavičiaus g. 13)

17 d. 18 val., 18 d. 17 val. – J. Bogdanovič monospektaklis „JOSIFAS, MARINA IR ANA“

17 d. 19 val. skvere priešais LRDT centrinį įėjimą – „Poezijos suoliukai“

17 d. 20 val., 18 d. 22.30 – performansas „SPEKTAKLIS, KURIS NEĮVYKO“

17 d. 20 val. – „Open Mic: poezija“

17 d. 21 val. M8 salėje – spektaklis „UŽ KĄ“. Rež. A. Darela („Rugpjūčio teatras“)

17 d. 22.30 M8 salėje – koncertas „Nakapiano“

18 d. 12 val. – poezijos programa – nuotykių žaidimas vaikams „Poezijos planeta“

18 d. 13 val. – „Susitikimai Mažojoje salėje“

18 d. 19 val. M8 salėje – poezijos vakaras „Trys poetai vienoje scenoje: S. Moreino, I. Belovas, P.I. Filimonovas“

18 d. 21 val. M8 salėje – spektaklis „ATŠILIMAS“. Rež. – J. Ščiuckis

19 d. 12 val. Mažojoje salėje – „Poetinės dirbtuvės“

19 d. 16 val. Mažojoje salėje – poezijos rinktinių pristatymas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Palėpės salė

18 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

19 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

17 d. 19 val. – audiovizualinis šokio spektaklis „VEDLYS“ („Kultūros naktis 2022“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

17 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. E. Kižaitė

18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18 val. – „GĖLIŲ PASAKA“ (pagal J. Strausso muziką). Rež. ir vyr. choreogr. A. Mikalajūnaitė-Osadčenko. Šoka N. Juška, S. Genytė, Kauno Nerijaus Juškos baleto mokyklos auklėtiniai (N. Juškos baleto mokykla)

Kauno kamerinis teatras

18 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

19 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

21, 22 d. 18.30 – „DĖDĖ VANIA“ (pagal A. Čechovą). Rež. O. Koršunovas, scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. N. Tusal, šviesų dail. G. Gil, vaizdo projekcijų aut. A. Dzērve, komp. A. Jasenka. Vaidina I. Benetas, R. Ferri, A. Güell, J. Manrique, L. Marco, C. Sansa, J. Truyol, K. Bindemanas (festivalio „Temporada Alta“ ir „Teatre Lure“ koprodukcija)