7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gegužės 13 – 22

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13, 14 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Muzikos vad. ir dir. P. Vallet (Prancūzija). Dir. M. Staškus

15 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

15 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Naujojoje salėje

13, 14 d. 19 val. L. Adomaičio, A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas

15 d. 16, 18 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

18 d. 19 val. Naujojoje salėje – L. Adomaičio, A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas

19 d. 19 val. Naujojojoje salėje – M. Algus „SIEROS MAGNOLIJOS“. Rež. E. Švedkauskaitė

21 d. 20 val., 22 d. 19 val. Naujojojoje salėje – L. Adomaičio „ALISA“. Rež. A. Obcarskas

Valstybinis jaunimo teatras

14, 15 d. 18.30 – PREMJERA! M. Nastaravičiaus „JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI“ (pagal R. Gavelio romaną). Rež. E. Švedkauskaitė, kost. dail. K. Janulevičiūtė, scenogr. J. Paškevičius, M. Janulevičiūtė, šviesų dail. J. Kuršys. Vaidina V. Sodeika, V. Anužis, S. Ivanovas, J. Šadeikė, V. Kuodytė, A. Kazanavičius, M. Dirginčius, G. Giedraitytė, D. Šilkaitytė-Rimkevičienė, L. Petrauskas

18 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

19 d. 18.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

20 d. 17.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

21 d. 16 val. Teatro fojė – dokumentinė esė „EIMUNTAS NEKROŠIUS. PRADŽIA“. Rež. A. Liuga

21 d. 18.30 – „RYTOJ BUVO VAKAR“. Rež. A. Giniotis

22 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

22 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

Vilniaus mažasis teatras

14 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

15 d. 12 val. – „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva

17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

20 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

21 d. 11, 13 val. – Teatralizuota ekskursija vaikams

22 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Lietuvos rusų dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „MEDĖJA SVETIMŠALĖ“ (J. Anouilh’o, A. Sekulovo, K. Kavafio, R.M. Rilke’s ir M.Cvetajevos kūrinių motyvais). Rež. D. Dobreva, scenogr., kost. ir projekcijų dail. M. Kalanova. Vaidina J. Orlova, V. Novopolskis, D. Denisiukas, J. Makarova, V. Stasenia, A. Svorobovičius, J. Volodko ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

14 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

21 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

22 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

Palėpės salė

14 d. 14 val., 15 d. 12 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

19 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

21 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

22 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

13 d. 20 val. – parodos..„ir teatras atgyja“ atidarymas

14 d. 12 val. – „MIKĖ PŪKUOTUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė, scenogr. R. Žinienė,

14 d. 19 val. – K. Steiblytės „MĖLYNA MĖLYNA“. Choreogr., atlikėjai A. Gudaitė, L. Žakevičius, I. Lapelytė

15 d. 17 val. Kišeninėje salėje – teatrinė instaliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO MEILĖ“ (pagal I. Babilaitės knygą „Dusia, oras ir vanduo“). Rež. S. Degutytė

19 d. 18.30 Juodojoje salėje – „KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

20 d. 18 val. – A. Špilevojaus „ANTI“. Rež. A. Špilevojus

20 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. VILNIUS“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas

21 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „LAIKRODININKAS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė (teatras „Dansema“)

22 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

22 d. 19 val. – „PASĄMONĖS ŠNABŽDESIAI… SAPNAI“ (šešėlių teatro trupė „Papasony“, Ukraina)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

13–15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! J. Tertelio ir A. Jevsejevo „KAUNO PAVASARIS ’72“. Rež. J. Tertelis

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „PAŠTININKAS IR SERBENTAI“ (pagal D. Zavedskaitės knygą). Rež. E. Kižaitė

18 d. 14 val. Rūtos salėje – „TUŠČIA KĖDĖ“ (muzikinė istorija apie J. Naujalį). Rež. A. Jankevičius

18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

20 d. 19 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Camus „KALIGULA“. Rež. A. Jankevičius

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje – „EMILIŲ EMILIS“. Rež. A. Gornatkevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

14, 15, 18, 19 d. 18 val. – K. Mašanausko roko opera „1972“ (Romui Kalantai atminti). Muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, rež. K.S. Jakštas, scenogr. G. Makarevičius, kost. ir grimo dail. J. Skuratova, šviesų dail. A. Jankauskas

22 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

13 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

14 d. 15 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. G. Padegimas

15 d. 15 val. – „SODRA, MON AMOUR“ Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

17 d. 18 val. – M. McDonagh „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

18 d. 18 val. – „APIE KĄ VISA TAI?“. Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka

Kauno lėlių teatras

14 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas

15 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! D. Nowakowskio „KAI KURIOS ERELIŲ RŪŠYS“. Rež. I. Reklaitis

17 d. 14 val. – „LIZDAS“ (I. Krylovo pasakėčių motyvais). Rež. M. Ivanauskas

17 d. 16 val. – „ŠOKIS OBJEKTUI IR VAIKUI“. Idėjos aut. ir choreogr. G. Grinevičiūtė

18 d. 19 val. Didžiojoje salėje – „BORISAS GODUNOVAS“ (pagal A. Puškiną). Rež. J. Klata

20 d. 20 val. Didžiojoje salėje – „TARP LENOS KOJŲ, ARBA ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS MIRTIS PAGAL M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., rež., scenogr., kostiumų dail. A. Duda-Gracz

21 d. 13 val. – imersinis spektaklis-žaidimas „NO FAKE*“. Rež. T. Montrimas

Oskaro Koršunovo teatro spektakliai

17 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 17.15  – S. Kane „FEDROS MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė

19 d. 17 val. – PREMJERA! K. Gudmonaitės „ŠVENTĖ“. Rež. K. Gudmonaitė

Kauno kamerinio teatro spektakliai

20 d. 17 val. – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis

21 d. 15 val. – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas

22 d. 15 val. PREMJERA! „FRANKENŠTEINO KOMPLEKSAS“ (pagal K. Krūmiņio ir dirbtinio intelekto pjesę). Rež. V. Sīlis (Kauno dramos teatras)

22 d. 17 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas (Šiaulių dramos teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras

13, 14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“. Muzikos vad. ir dir. T. Ambrozaitis

15 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

15 d. 13 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje – koncertas „Sveika, taikos karaliene“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

13 d. 18.30 – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

14 d. 18 val. – „PUARO“ (pagal A. Christie). Rež. G. Aleksa

15 d. 12 val. – M. Jašinskaitės „#BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE #“ (pagal H.K. Anderseno pasaką „Bjaurusis ančiukas“). Rež. Š. Datenis

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

13 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius

14 d. 18 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)

15, 22 d. 18 val. – PREMJERA! J. Barono „LANKANT PONĄ GRYNĄ“. Rež. A. Giniotis

20, 21 d. 18 val. – PREMJERA! H. Pinterio „ALIASKA“. Rež. A. Gornatkevičius, scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, komp. J. Tulaba. Vaidina L. Kondrotaitė, E. Pavilionis, I. Brikė, L. Martinonytė, L. Sėdžius