7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 14–23

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

14, 15 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bigonzetti (Italija)

16 d. 18 val. – O. Peretyatko (sopranas) gala koncertas. Dir. S. Quatrini. Programoje G. Donizetti, V. Bellini, G. Rossini kūriniai

19–22 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas

23 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys

23 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

14, 15 d. 19 val. Naujojoje salėje J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

13–15 d. 19 val. „gallery 1986“ (Kauno g. 32) – PREMJERA! M. Algus „SIEROS MAGNOLIJOS“. Rež. E. Švedkauskaitė, dail. O. Juciūtė, muzikos aut. ir atlikėjas D. Balys, vaizdo projekcijų aut. A. Bublytė, šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina J. Dapkūnaitė, D. Gavenonis, R. Rimeikis

19–22 d. 19 val. Naujojojoje salėje – „SOLIARIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. ir scenarijaus aut. G. Jarzyna

19 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – R. Duncano „ABELARAS IR ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas

21 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

22 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

15 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė (transliacija internetu)

16 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

16 d. 16 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

13 d. 18.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

14 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

16 d. 16 val. – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas

19 d. 19 val. – „PASIVAIKŠČIOJIMAS“ (pagal R. Walserio apsakymą). Rež. R. Kazlas

21 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

21 d. 18.30 Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

22 d. 17.30 – „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa

Vilniaus mažasis teatras

14–16 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. T. Janežičius (Slovėnija)

19 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

20 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

21 d. 18.30 – J. Kleino „SPRENDŽIANT HEDĄ“. Rež. U. Bartoševičiūtė

22 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

23 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 17 val. Alytaus kultūros centre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 18.30 Valstybiniame jaunimo teatre – W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas

23 d. 19 val. OKT studijoje – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

23 d. 19 val. Balkono teatre – PREMJERA! Ž. Beniušio ir R. Barranco „ODISĖJA“. Rež. Ž. Beniušis, scenogr. V. Strigunkovas, kost. dail. D. Urbonavičiūtė, šviesų dail. V. Latonas. Vaidina A. Pocius, S. Gedgaudaitė, S. Ambrozaitis, J. Korpačiova, D. Kulionytė, Dž. Gvozdinskas, K. Norvilas, D. Starkauskas

Lietuvos rusų dramos teatras

16 d. 13 val. – Vaikų knygų klubas Lietuvos rusų dramos teatre

15, 16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

15 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

15 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

16 d. 12 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. BATUKAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę „Beprasmybė, Angeliukas, Žirafa ir Staliukas“). Rež. A. Sunklodaitė

16 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

22 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

23 d. 12 val. – PREMJERA! „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Piotrowska (Lenkija), dail. M. Draczas (Lenkija), komp. W. Blazejczykas (Lenkija). Vaidina K.A. Butvidas, E. Gaidauskaitė, Š. Gedvilas, R. Klezys, D. Sarapinas

Palėpės salė

23 d. 14 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

Teatro festivalis vaikams ir jaunimui „Kitoks“

14 d. 10, 18 val. Juodojoje salėje – „PROMISE ME“ („Kabinet K“)

15 d. 10, 12, 15 val. Juodojoje salėje – „DÉSORDRE & DÉRANGEMENT“ („Compagnie d'opéra theater“)

15 d. 14, 18 val. Kišeninėje salėje – „PADARĖLIAI“ („Pojūčių teatras“)

18, 19 d. 19 val. – PREMJERA! „PLAUČIAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. L. Vassos, scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, šviesų dail. P. Vasiliauskas, komp. M. Sokaitė. Vaidina A. Storpirštis, G. Siurbytė

20 d. 19 val. Juodojoje salėje –„ŠOKIS OBJEKTUI IR VAIKUI“. Idėjos aut. ir choreogr. G. Grinevičiūtė

21 d. 19 val. – R. Klezio ir P. Prievelio kūrybos vakaras

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo „BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika

22 d. 12 val. – „MIKĖ PŪKUOTUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė

22 d. 12 val. Juodojoje salėje – K.M. Kulinič „SODRA, MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa

23 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „RHESANIUM“ (L. Rėzos biografijos motyvais). Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

23 d. 18.30 Juodojoje salėje – „KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – ansamblio „Lietuva“ oratorija „14 vilties laužų“

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

15 d. 19 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

16 d. 11 val. Ilgojoje salėje – EMILIŲ EMILIS“. Rež. A. Gornatkevičius

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

20, 21 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

21, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! I. Vyrypaevo „VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NETGI LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė (Sakartvelas)

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, Eschilo tekstus). Rež. J. Kocelis

23 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

13–15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „Traviata“. Muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, rež. ir choreogr. A. Cholina, scenogr. M. Jacovskis, kostiumų ir grimo dail. O. Filatova Kontrimienė, šviesų dail. A. Jankauskas. Dir. J. Geniušas

22 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

23 d. 12 val.  – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

23 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

14 d. 18 val. – „APIE KĄ VISA TAI?“. Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka

15 d. 18 val. – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis

16 d. 14 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

20 d. 19 val., 21 d. 18 val. – „PAKANKAMAS ATSTUMAS“. Šokėjai ir choreor. A. Mozūraitis ir A.C. Bibiano

Kauno lėlių teatras

21 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė

22 d. 12 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. Rež. A. Žiurauskas

23 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza

16 d. 14 val. – PREMJERA! V. Rimkaitės „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. P. Tamolė

19 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugavičiūtės-Pēcės „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

22 d. 18.30, 23 d. 17 val. – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

Klaipėdos muzikinis teatras

14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas

15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – koncertas „Marių pasakos“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro

simfoninis orkestras. Dir. T. Ambrozaitis

16 d. 12 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. D. Zlotnikas

20 d. 18.30 Žvejų rūmuose – V. Ganelino, S. Gedos „Velnio nuotaka“. Dir. M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

16 d. 12 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės „#BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE#“ (pagal H.K. Anderseno pasaką „Bjaurusis ančiukas“). Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, šviesų dail. J. Kuršys, vaizdo projekcijų aut. T. Jokūbonis

16 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

22 d. 18 val. – „PUARO“ (pagal A. Christie). Rež. G. Aleksa

23 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I. Norkutė

23 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. – PREMJERA! L. Baleanu „KASTINGAS KASTINGAS KASTINGAS“. Rež. ir idėjos aut. A. Preidytė, dail. R. Klizienė, šviesos operator. R. Bartulis. Vaidina A. Preidytė

15 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „APSIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)

16 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠV. SPEIGAS“ (pagal Q. Tarantino „Grėsmingąjį aštuonetą“). Rež. A. Špilevojus, scenogr. ir kost. dail. U. Tamuliūnaitė, šviesų dail. V. Vilutis, vaizdo projekcijų aut. P. Jakubėnas. Vaidina D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, G. Žiogas, J. Čepulis, J. Tamošiūnas, K. Galkutė, L. Sėdžius, S. Juzėnienė, T. Gryn, T. Razmislavičiūtė-Juodė

21 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė

22 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis

23 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „BIG PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas

Teatras „Menas“

14 d. 18 val. – J. Grušo „MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS“. Rež. A. Vidžiūnas

15 d. 18 val. – M. McKeever „37 ATVIRUKAI“. Rež. B. Tserediani

16 d. 12 val. – H.K. Anderseno „KARALAITĖ ANT ŽIRNIO IR KITOS PASAKOS“. Rež. V. Kaniušonis

19 d. 19 val. – humoro klubas su programa „Su visais padažais“

20 d. 18 val. – „ANTI“ (paremtas Sofoklio pjese „Antigonė“ ir keturių aktorių pasakojamais asmeniniais išgyvenimais). Dramaturgas ir rež. A. Špilevojus

22 d. 18 val. – P. Shafer „EQUUS“. Rež. A. R. Morkūnas

23 d. 12 val. – „PIKSELIUKAI ARBA KAS TELEFONE GYVENA“. Aut. ir rež. A. Povilauskas