7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 26–gruodžio 5 d.

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

26 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. Choreogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Rusija). Dir. R. Šervenikas

28 d. 19 val. – koncertas „Menų pašaukti“. Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras (meno vad. ir dir. M. Staškus), dir. J.M. Jauniškis. Solistai R. Juknevičiūtė, A. Būrė, E. Šarinskas, S. Buikaitė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos 6-12 klasių choras (meno vad. R. Gražinis). Programoje šokio spektaklis pagal M.K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“. Dirigentai G. Rinkevičius ir M. Staškus, rež. ir choreogr. A. Cholina. Šoka Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos 6–12 klasių baleto skyriaus moksleiviai. Solistai N. Straukaitė, J. Laucius. Renginį veda muzikologas V. Gerulaitis

XII. 3, 4 d. 18.30 – PREMJERA! G. Verdi „TRAVIATA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šumila, dir. J. Geniušas, rež. F. Ceresa, scenogr. T. Santi, šviesų dail. L. Kleinas, kost. dail. G. Palella, choreogr. M. Agatiello, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai J. Gedmintaitė, V. Miškūnaitė, M. Spadaccini, M. Vitulskis, V. Juozapaitis, A. Malikėnas, K. Smoriginas, R. Šilinskaitė, I.B. Juozapaitytė, M. Pleškytė, M. Jankauskas, R. Karpis, L. Norvaišas ir kt.

XII. 5 d. 12, 15 val. – S. Mickio „MAMULĖ MŪ“ (libreto aut. A. Šimkus, dainelių tekstų aut. A. Sunklodaitė). Dir. M. Barkauskas, rež. A. Ambrozaitytė

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

26, 27 d. 19 val. Naujojoje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „DIDYSIS KELIAS“. Rež. J. Vaitkus, dail. J. Arčikauskas, komp. O. Šymko, vaizdo projekcijų aut. A. Mikutėnas, choreogr. V. Grabštaitė. Vaidina V. Rumšas, R. Valiukaitė, R. Bučius, S. Balandis, Š. Puidokas, A. Dainavičius ir kt.

XII. 2–4 d. 18 val., 5 d. 16 val. Naujojoje salėje – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MIEGANTYS“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. D. Bendikas, komp. G. Sodeika, vaizdo projekcijų aut. A. Dzērve, šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina A. Zabotkaitė, A. Pikturnaitė, K. Petruškevičiūtė, N. Savičenko, A. Dainavičius, K. Cicėnas, T. Vaškevičiūtė, V. Anužis, A. Sakalauskas, R. Saladžius, V. Mockevičiūtė, E. Gudavičiūtė, M. Polikevičiūtė, R. Valiukaitė

Valstybinis jaunimo teatras

26 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

27, 28 d. 17.30 – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas

XII. 2 d. 18.30 – „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa

3 d. 19 val. Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė

4 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

5 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

Vilniaus mažasis teatras

XII. 5 d. 12 val. – teatralizuota ekskursija vaikams

Oskaro Koršunovo teatras

28 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Rybakovas, scenogr. B. Liagaitė, kost. dail. A. Ažubalytė. Vaidina A. Dainavičius, D. Gumauskas, T. Vaškevičiūtė, A. Gintautaitė, D. Meškauskas, R. Saladžius, S. Špakovska, A. Sakalauskas, P. Tamolė, J. Budraitis

30 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – PREMJERA! W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas, scenog. O. Koršunovas, J. Skuratova, kost. dail. J. Skuratova, komp. A. Jasenka. Vaidina O. Kunsunga-Vildžiūnienė, D. Kulionytė, S. Ambrozaitis, S. Gedgaudaitė, K. Norvilas, M. Navasaitytė, G. Čiuraitė, Dž. Gvozdzinskas, A. Pocius, Dž. Grinys, D. Starkauskas

XII. 1 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! A. Jasenkos „KAS NEBIJO VIRDŽINIJOS VULF“. Scenogr. G. Brazytė, muzika V. Bartulio, A. Jasenkos, idėjos autorė N. Bulotaitė, dramaturgija A. Baranauskaitės, videoprojekcija Dž. Katino. Vaidina N. Bulotaitė

3, 4 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! K. Gudmonaitės „ŠVENTĖ“. Rež. K. Gudmonaitė, scenogr. B. Šulniūtė, komp. S. Šipavičius, choreogr. M. Stabačinskas, šviesų dail. V. Vilutis. Vaidina L. Taluntytė, K. Šaparauskaitė, O. Dlugovskij, B. Burokienė, J. Platakytė, J. Čepulis, M. Stabačinskas

5 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Jančiausko „PORTALAS“. Rež. B. Kapustinskaitė, scenogr. B. Šulniūtė, projekcijų aut. K. Dirsė, šviesų daily. J. Kuršys. Vaidina

M. Repšys, A. Šuminskaitė, M. Dirginčius, E. Gabrėnaitė

Lietuvos rusų dramos teatras

26 d. 18.30 – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis

28 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

XII. 3, 4 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus

5 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

28 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

XII. 4 d. 12 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė, scenogr., lėlių ir kostiumų dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, muzika V. Aškelavičiaus. Vaidina B.M. Braškytė, E. Piškinaitė

5 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

5 d. 15 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

Palėpės salė

27, 28 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

26 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – J. Hedmano, R. Vitkauskaitės ir Å. Nordgren „CONFESSIONS“ („Spatial Opera Company“)

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ (pagal to paties pavadinimo M. Ende romaną)

27 d. 14 val. – „Menų spaustuvė atsiveria. Pažintiniai pasivaikščiojimai“

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – G. Aleksos „MOOD“. Idėjos aut. ir atlikėjas Dž. Kunsmanas

27, 28 d. 19 val. – PREMJERA! „ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ“. Idėjos aut., choreogr. A. Gudaitė, rež. J. Tertelis, komp. A. Matulevičiūtė, scenogr. R. Valčik, E. Šeputis, bendraautoriai, šokėjai G. Snitkutė, A. Kazanavičius, R. Bugys, U. Laurinavičiūtė, G. Vosyliūtė, E. Milaknytė, B. Šaltenytė, E. Giedraitytė, B. Mickutė, A. Šriubšaitė, S. Bučiūnaitė, S. Kavoliūnaitė („Low Air“, Vilniaus miesto šokio teatras)

28 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „MUILO OPERA: BURBULIUKO MEILĖ“. Rež. S. Degutytė, scenogr., kost. dail. I. Babilaitė, komp. S. Dikčiūtė. Vaidina P. Simutytė, B. Ivanauskas

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitės, choreogr. A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)

30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

XII. 1 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – BALTA“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

2 d. 18.30 – „THE FINAL FINAL FINAL“. Rež. G. Aleksa

3 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Insc. aut., rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

4 d. 18 val. – Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas

5 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! „KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

27 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicziaus-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus

30 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

XII. 1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

1 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. Rež. A. Vilutytė

2, 4 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

2, 4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

5 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

26, 27 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

28 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

28 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

XII. 1 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

2, 3 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, dir. E. Pehkas

4 d. 18 val. – F. Wildhorno „Karmen. VIVA AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

5 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

26 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

28 d. 15 val. – PREMJERA! I. Kunevičiūtės „2-OSIOS LAIPTINĖS RESPUBLIKA“. Rež. S. Pikturnaitė, komp. A. Murauskas. Vaidina E. Valadkevičiūtė, I. Vėlyvytė, S. Duoplys

XII. 1 d. 18.30 – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

3 d. 18 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

5 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras

27 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

27 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė

28 d. 11 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiaulytytė, komp. R. Dikčienė

28 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

26, 27 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

XI. 1 d. 18.30 – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis (Kauno kamerinis teatras)

4 d. 18.30, 5 d. 13 val. – PREMJERA! V. Rimkaitės „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Andersen pasaką). Rež. P. Tamolė, scenogr. ir kost. dail. K. Voytsekhovskaya, kompozitoriai T. Dešukas, Ch. Ruebens. Vaidina A. Pintulis, D. Stakėnas, K. Maiskis, S. Pinaitytė, J. Baranauskas, R. Arbačiauskaitė, R. Idzelytė, E. Jackaitė ir kt.

Klaipėdos muzikinis teatras

28 d. 12 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

XII. 3 d. 18.30 Žvejų rūmuose – V. Ganelino, S. Gedos „Velnio nuotaka“. Dir. M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

4 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

Šokio spektaklis TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA card image

5 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

28 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

28 d. 18 val. – „RIZIKINGA MEILĖ“. Rež. R. Vitkaitis („Kitoks teatras“)

XII. 3 d. 18.30 – PREMJERA! „PLANETA EGO“ (pagal F. Kafką). Rež. ir insc. aut. N. Darnstädtas, komp. L. Darnstädt, scenogr. ir kost. dail. D. Zorrozua. Vaidina M. Šaltytė, G. Ramoškaitė-Jokubauskė, V. Paleckaitė, P. Ganusauskas, M. Vaitkevičius, A. Matutis, M. Geštautaitė-Čižauskienė, R. Dudnikas, I. Jarkova-Bučienė, A. Žvinys ir kt.

4 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

5 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Miltinio laboratorija)

28 d. 12 val. – „TIKROS PASAKOS“ (pagal E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“). Rež. Ž. Mičiulytė

XII. 3, 4 d. 18 val. – PREMJERA! „BIG PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas, kost. dail. G. Griciūtė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina I. Brikė, I. Labanauskaitė, K. Galkutė, V. Šiaučiūnaitė, J. Skukauskaitė, G. Žiogas, M. Cemnickas, G. Arlauskas, E. Pavilionis, D. Kalkauskas

5 d. 18 val. – PREMJERA! R. Harwoodo „APRENGĖJAS“. Rež. A. Latėnas