7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 19–28

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! G. Verdi „TRAVIATA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šumila, dir. J. Geniušas, rež. F. Ceresa, scenogr. T. Santi, šviesų dail. L. Kleinas, kost. dail. G. Palella, choreogr. M. Agatiello, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai J. Gedmintaitė, V. Miškūnaitė, M. Spadaccini, M. Vitulskis, V. Juozapaitis, A. Malikėnas, K. Smoriginas, R. Šilinskaitė, I.B. Juozapaitytė, M. Pleškytė, M. Jankauskas, R. Karpis, L. Norvaišas ir kt.

21 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus, rež. ir choreogr. J. Sodytė, scenogr. G. Jonaitytė, kost. dail. U. Tamuliūnaitė, šviesų dail. L. Kleinas. Atlikėjai I. Anankaitė, S. Zonys, T. Pavilionis, E. Greiciūnaitė, M. Spadaccini, K. Bontè, K. Mazrimė, G. Liutkevičius

24–26 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. Choreogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Rusija). Dir. R. Šervenikas

28 d. 19 val. – koncertas „Menų pašaukti“. Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio mokyklos simfoninis orkestras (meno vad. ir dir. M. Staškus), dir. J.M. Jauniškis. Solistai R. Juknevičiūtė, A. Būrė, E. Šarinskas, S. Buikaitė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos 6-12 klasių choras (meno vad. R. Gražinis). Programoje šokio spektaklis pagal M.K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“. Dirigentai G. Rinkevičius ir M. Staškus, rež. ir choreogr. A. Cholina. Šoka

Nacionalinės M.K. Čiurlionio mokyklos 6–12 klasių baleto skyriaus moksleiviai. Solistai N. Straukaitė, J. Laucius. Renginį veda muzikologas V. Gerulaitis

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

19 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – Platono „DIALOGAI“. Rež. M. Ivanauskas

21 d. 12, 14 val. Naujojoje salėje – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

26, 27 d. 19 val. Naujojoje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „DIDYSIS KELIAS“. Rež. J. Vaitkus, dail. J. Arčikauskas, komp. O. Šymko, vaizdo projekcijų aut. A. Mikutėnas, choreogr. V. Grabštaitė. Vaidina V. Rumšas, R. Valiukaitė, R. Bučius, S. Balandis, Š. Puidokas, A. Dainavičius ir kt.

Valstybinis jaunimo teatras

19 d. 18. 30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

20 d. 18.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

21 d. 19 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

23 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

24 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė

25 d. 18.30 – „MIEGO BROLIS“ (pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

26 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

27, 28 d. 17.30 – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas

Vilniaus mažasis teatras

19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. R. Tuminas

19, 21 d. 19 val. Šiuolaikinio meno centre – performansas „ŽIŪRĖDAMA VIENA Į KITĄ“. Rež. E. Švedkauskaitė

20 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

Oskaro Koršunovo teatras

19 d. 18 val., 20 d. 17 val. Kaune, Girstučio kultūros ir sporto centre, – PREMJERA! W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas, scenog. O. Koršunovas, J. Skuratova, kost. dail. J. Skuratova, komp. A. Jasenka. Vaidina O. Kunsunga-Vildžiūnienė, D. Kulionytė, S. Ambrozaitis, S. Gedgaudaitė, K. Norvilas, M. Navasaitytė, G. Čiuraitė, Dž. Gvozdzinskas, A. Pocius, Dž. Grinys, D. Starkauskas

22 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! R. Barranco „ADOMAS 2.0“. Rež. Ž. Beniušis

23 d. 19 val. Menų spaustuvėje OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

23 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Fakhurdinovos „NUOGA“. Rež. A. Marčenka. Vaidina E. Užaitė

24 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

28 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Rybakovas, scenogr. B. Liagaitė, kost. dail. A. Ažubalytė. Vaidina A. Dainavičius, D. Gumauskas, T. Vaškevičiūtė, A. Gintautaitė, D. Meškauskas, R. Saladžius, S. Špakovska, A. Sakalauskas, P. Tamolė, J. Budraitis

Lietuvos rusų dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! G. Gorino „ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių motyvais). Rež. V. Gurfinkelis

23, 24 d. 18.30 – PREMJERA! E. De Filippo „FILOMENA MORTURANO“. Rež. A. Latėnas

26 d. 18.30 – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis

28 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

20 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

21 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

27 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

Palėpės salė

19 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

27, 28 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

19 d. 19 val. – „STIKLO SODAI“. Rež. ir choreogr. A. Naginevičiūtė

20 d. 12, 16 val. – „METŲ LAIKAI“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė

20 d. 18.30 – „THE FINAL FINAL FINAL“. Rež. G. Aleksa

21 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

21 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „MIKĖ PŪKUOTUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė, scenogr. R. Žinienė, komp. T. Čepaitė. Vaidina E.A. Matulytė, A. Skalandytė

21 d. 15 val. Stiklinėje salėje – „KAIP ŽVEJYS Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degutytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras)

23 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

24 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo „BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika

25 d. 18 val. Infotekoje – seminaras „Kaip skaityti publikai?“

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. A. Špilevojus

26 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – J. Hedmano, R. Vitkauskaitės ir Å. Nordgren „CONFESSIONS“ („Spatial Opera Company“)

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ (pagal to paties pavadinimo M. Ende romaną)

27 d. 14 val. „Menų spaustuvė atsiveria. Pažintiniai pasivaikščiojimai“

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – G. Aleksos „MOOD“. Idėjos aut. ir atlikėjas Dž. Kunsmanas

27, 28 d. 19 val. – PREMJERA! „ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ“. Idėjos aut., choreogr. A. Gudaitė, rež. J. Tertelis, komp. A. Matulevičiūtė, scenogr. R. Valčik, E. Šeputis, bendraautoriai, šokėjai G. Snitkutė, A. Kazanavičius, R. Bugys, U. Laurinavičiūtė, G. Vosyliūtė, E. Milaknytė, B. Šaltenytė, E. Giedraitytė, B. Mickutė, A. Šriubšaitė, S. Bučiūnaitė, S. Kavoliūnaitė („Low Air“, Vilniaus miesto šokio teatras)

28 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! Teatrinė instaliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO MEILĖ“. Rež. S. Degutytė, scenogr., kost. dail. I. Babilaitė, komp. S. Dikčiūtė. Vaidina P. Simutytė, B. Ivanauskas

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! I. Vyrypaevo „VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NETGI LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė (Sakartvelas). Vaidina D. Svobonas, G. Petkutė, S. Šidlauskas

19 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

20, 21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ibseno „PERAS GIUNTAS“. Rež. C. Polgár

21 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

24, 25 d. 15 val. Rūtos salėje – „PASAULIO BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė

24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

27 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18 val. – F. Wildhorno „Karmen. VIVA AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

20 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

21 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. V. Visockis, rež. A. Dilytė, dail. R. Skrebūnaitė, choreogr. D. Bervingis

21 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

19 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

21 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

23 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

25 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

26 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

28 d. 15 val. – PREMJERA! I. Kunevičiūtės „2-OSIOS LAIPTINĖS RESPUBLIKA“. Rež. S. Pikturnaitė, komp. A. Murauskas. Vaidina E. Valadkevičiūtė, I. Vėlyvytė, S. Duoplys

Kauno lėlių teatras

20 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. N. Indriūnaitė

21 d. 12 val. – PREMJERA! „MIUNHAUZENO KELIONĖ“ (pagal G. A. Burgerio kūrinį). Rež. M. Mičiulytė

27 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

27 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė

28 d. 11 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiaulytytė, komp. R. Dikčienė

28 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! „VAROVAI“ (pagal D. Farr pjesę „Medžioklė“). Režisierius E. Seņkovas, scenogr. R. Suhanovas, komp. E. Mākensas. Vaidina D. Meškauskas, J. Viršilas, E. Barauskaitė, G. Savickas, V. Jočys, L. Vyšniauskas ir kt.

21 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

26, 27 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

21 d. 17 val. Žvejų rūmuose – teatralizuota E. Balsio dainų programa „Aš – senas jūrininkas“

25 d. 18.30 Žvejų rūmuose – A. Švilpos koncertas „Dedikacija Klaipėdai“. Dalyvauja V. Prudnikovas, K. Balabonaitė-Bonté, R. Petrauskaitė, I. Prudnikovaitė, K. Benedikt, L. Pautienius, M. Rojus, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orchestras. Dir. S. Soltészas

28 d. 12 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

21 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

28 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

28 d. 18 val. – „RIZIKINGA MEILĖ“. Rež. R. Vitkaitis („Kitoks teatras“)

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

19 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „APSIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė, scenogr., kost. dail. A. Gudas, komp. V. Kisevičius, šviesų dail. P. Jakubėnas, videomenininkai P. Jakubėnas ir A. Gudas. Vaidina I. Brikė, A. Povilauskas, J. Čepulis, G. Žiogas, L. Martinonytė, R. Teresas (Miltinio laboratorija)

20 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis

21 d. 14 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)

21 d. 18 val. – M. Martinaičio poezijos vakaras „Ilgas kukučio gyvenimas“. Skaito aktorė L. Kondrotaitė

25 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

27 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Miltinio laboratorija)

28 d. 12 val. – „TIKROS PASAKOS“ (pagal E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“). Rež. Ž. Mičiulytė