7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 15–24

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

15, 16 d. 18.30 – Ch. Gounod „FAUSTAS“. Muzikos vad. ir dir. G. Rinkevičius, rež. D. Ibelhauptaitė, scenogr. D. Bird, kost. dail. J. Morrell, choreogr. J. Ross, šviesų dail. P. Mumford. Atlikėjai A. Espiritu, A. Švilpa, K. Bontè, S. Zonys, R. Šveisteris, I. Prudnikovaitė, J. Vaškevičiūtė

17 d. 18 val. Kamerinėje salėje – J. Stupnianek jubiliejinis koncertas. Dalyvauja L. Giedraitytė (fortepijonas), A. Pamerneckytė (violončelė)

24 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

15–17 d. 19 val. Naujojojoje salėje M. Buszewicziaus, A. Smolar SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 19 val. – „PASIVAIKŠČIOJIMAS“ (pagal R. Walserio apsakymą). Rež. R. Kazlas (VŠĮ „Teatro dienos“ renginys)

20 d. 18.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

21 d. 18 val. – „STABAT MATER“ (pagal A. Strindbergo pjesę „Pelikanas“). Rež. E. Kazickaitė

22 d. 18.30 – Dantes Alighieri „INFERNO-PARADISO“. Rež. E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)

24 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

17 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

19 d. 18.30 Rusų dramos teatre – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. R. Tuminas

24 d. 18.30 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. Rež. – M. Vaitiekūnas

Lietuvos rusų dramos teatras

15 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis

22 d. 18.30, 25 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis

24 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! N. Indriūnaitės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

23 d. 13 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

24 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

Palėpės salė

16 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

17 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

23 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

24 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

16 d. 12, 14 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ (pagal to paties pavadinimo M. Ende romaną)

20 d. 19.23 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SPĄSTAI“. Rež. J. Trimakaitė

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ NAMO“. Rež. V. Bareikis (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. A. Gudaitė ir L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS BAIGTAS“. Autoriai L. Liepaitė, A. Gudaitė, L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

15, 16 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

16 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

17 d. 15, 19 val. Didžiojoje scenoje – „ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, Eschilo tekstus). Rež. J. Kocelis

19, 20 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

22 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

23, 24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Camus „KALIGULA“. Rež. A. Jankevičius

24 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

15 d. 18 val. – F. Wildhorno „Karmen. VIVA AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

16 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

17 d. 12 val. – PREMJERA! Z. Bružaitės „GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. V. Visockis

17 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALIJOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija). Dir. J. Janulevičius

21 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

22, 23 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

24 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. V. Visockis

24 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

16 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

17 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

19 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

20 d. 18.30 – PREMJERA! „APIE KĄ VISA TAI?“. Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka

21 d. 18.30 – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

22 d. 18 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

23 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras

16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „MIUNHAUZENO KELIONĖ“ (pagal G.A. Burgerio kūrinį). Rež. M. Mičiulytė

23 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė

23 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė

24 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

17 d. 17 val. – PREMJERA! L. Noréno „DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas

24 d. 17 val. Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras

15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas

16 d. 18.30 Žvejų rūmuose – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis

17 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

22, 23 d. 18.30 Žvejų rūmuose – G.B. Pergolesi „STABAT MATER“, I. Stravinskio „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. E. Clug (Slovėnija)

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18.30 – „KREICERIO SONATA“ (pagal L. Tolstojaus apysaką). Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

16 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

17 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – PREMJERA! M. Durnenkovo „EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius

17 d. 18 val. – „PRARASTI / NAMAI TOLI NUO NAMŲ“ (Kauno miesto šokio teatras „Aura“)

22 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

23, 24 d. 18 val. – PREMJERA! R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

17 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus

22 d. 18 val. – T. Šinkariuko „KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius

23 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė

24 d. 10 val. – PREMJERA! „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė. Vaidina I. Brikė,

G. Arlauskas, R. Klezys